sunnuntai 15. joulukuuta 2019

Tieteeksi naamioitunut uskonto


Miten tutkimusta tehdään? Miten tieteelliset teoriat rakentuvat?

Aihetta voisi avata yksinkertaistetusti näin: Ensin tehdään havainto jostain asiasta. Esimerkiksi tilanne, kun omena tippuu puusta maahan. Seuraavaksi tehty havainto pyritään selittämään jotenkin. Luodaan selittävä malli, jota kutsutaan hypoteesiksi. Newtonin tapauksessa havainto tippuvasta omenasta synnytti painovoimateorian. (Hypoteesi ja teoria ovat kaksi eri asiaa, mutta tässä tekstissä ne ovat selkeyden vuoksi enemmän tai vähemmän synonyymejä.)

Kun hypoteesi on vastasyntynyt, se ei vielä edusta totuutta. Mikään syntynyt hypoteesi ei ole automaattisesti totta. Se, edustaako hypoteesi totuutta vai ei, selviää vasta kun hypoteesi on testattu. Tieteellinen prosessi etenee niin, että kun havainnosta tehty hypoteesi on syntynyt, se pyritään kaikin keinoin kumoamaan - siis todistamaan virheelliseksi. Näin toimittiin myös Newtonin gravitaatioteorian kohdalla. Hänen kolleegansa tutustuivat hypoteesiin, ja pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin kumoamaan sen. 

Hypoteesin testaaminen, eli yritys saada esitetty selitysmalli kumottua loogisilla argumenteilla, on normaali ja välttämätön osa tieteellistä prosessia. Jos sitä ei tehdä, hypoteesi ei ole tieteellisesti pätevä. Tieteellisiä teorioita ovat vain ne hypoteesit, jotka on testattu, ja jotka kestävät testauksen. Kyse ei ole siitä, että hypoteesin esittänyttä henkilöä vastustettaisiin, tai että häntä ei haluttaisi uskoa. Kyse on totuuden selvittämisestä. 

Näin ollen jokainen tiedettä arvostava ihminen osaa arvostaa kritiikkiä - varsinkin silloin kun on kyse omasta teoriasta. Kun Newton loi gravitaatioteorian, hän ei julistanut maailmalle "The science is settled!", vaan altisti näkemyksensä kritiikille, ja katsoi miten käy. Vasta kun hypoteesia/teoriaa oli riittävästi testattu, eikä sitä pystytty kumoamaan, sen todettiin edustavan totuutta. Jos teoria ei kestä kritiikkiä ja se pystytään kumoamaan, teoriaa pitää joko korjata, tai se pitää hylätä.

Jos teoria kestää testauksen, selviää mikä on totta. Tämä on tieteen voitto. Jos teoria ei kestä testausta, selviää mikä ei ole totta. Tämäkin on tieteen voitto. Tiede ei voi koskaan hävitä, jos teoriaa testaaan. Jos vastustaa minkä tahansa teorian testausta, eli kumoamisyritystä, vastustaa tiedettä.

Testaaminen on laadunvarmistusta. Suomessa on valtava määrä IT-alalla työskenteleviä ihmisiä, joten moni varmasti ymmärtää asian, jos otetaan esimerkki ohjelmistokehityksestä. Kun luodaan sovellus, se vaatii käsittääkseni karkeasti ottaen kolme vaihetta: Ensimmäisessä vaiheessa luodaan dokumentaatio, joka määrittelee miten sovelluksen tulee toimia. Toisessa vaiheessa ohjelmoija koodaa sovelluksen määrittelyjen mukaisesti. Kolmannessa vaiheessa testaaja pyrkii selvittämään toimiiko koodi niin kuin sen pitäisi toimia. 

Testausvaiheessa koodaajan tuottama koodi pyritään kaikin keinoin osoittamaan virheelliseksi, eli testaaja etsii kaikin keinoin mahdollisia bugeja. Jos testaaja saa aikaiseksi virhetilanteen, koodissa on virhe, joka pitää korjata. Sovellus (tai sen osa) on valmis vasta kun se on todettu kestävän kaikki yritykset saada virhetilanne aikaiseksi. Tämä on se prosessi, joka mahdollistaa toimivat sovellukset. Sitä laitetta, jolla luet tätä tekstiä, ei olisi olemassa ilman tätä prosessia. 

Kuvitelkaa miten absurdia se olisi, jos edellä mainittussa prosessissa kävisikin näin:

Testaaja: "Mä sain testattua sen sun koodin. Sieltä löyty virhe..."

Koodaaja: "EI!!!"

Testaaja: "Anteeksi?"

Koodaaja: "Ei siinä ole virhettä!!!"

Testaaja: "Ööö... Niin siis mä testasin sen, ja sieltä löytyi virhe. Mä voi näyttää..."

Koodaaja: "Ei! Et näytä mitään! Se koodi toimii, mä olen siitä ihan varma!"

Testaaja: "Mutta siis..."

Koodaaja: "Kaikki on mun kanssa samaa mieltä! Sä olet DENIALISTI!"

Näettekö mihin ollaan menossa? 

Keskustelu ilmastonmuutoksen ympärillä on saanut juuri näin absurdeja piirteitä. Asia herättää ihmisissä niin voimakkaita tunteita, että tieteellinen prossi on heitetty kokonaan romukoppaan. 

On siis tehty havainto (lämpötilojen nousu), josta on tehty hypoteesi/teoria (nousu johtuu ihmisen aihettamasta hiilidioksidista), mutta sitä ei saa kritisoida? Näinkö tiede toimii?

Jos jokin esitetty hypoteesi/teoria saavuttaa sellaisen aseman, että sitä ei saa kritisoida, ollaan siirrytty tieteen maailmasta uskontojen maailmaan. Näin syntyy "tiedeuskonto", joka on tieteeksi naamioitunut uskonto. Se väittää olevansa tiedettä, mutta sille on tyypillistä samat piirteet, jotka ovat uskonnoissa: Pyhät opinkappaleet, joita ei saa kyseenalaistaa, karismaattiset johtajat ja messiashahmot, tunteisiin vetoava retoriikka ja joukkohurmio.

Jos poliitikkojen päätöksentekoa ohjaa tieteen sijaan tieteeksi naamioitunut uskonto, millaisia seurauksia sillä on? Loogisia ja rationaalisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin? Hieman epäilen.


"Lisää veroja, koska uskontoni mukaan se on ainoa tapa pelastua."


Jokainen tiedettä arvostava osaa arvostaa tieteellistä prosessia, johon kuuluun teorian testaaminen. Se tarkoittaa sitä, että teoriaa kritisoidaan ja siitä etsitään virheitä. Tiedettä arvostava ottaa tämän kritiikin ilolla vastaan, koska tällainen ihminen ymmärtää testauksen arvon. Toimivatko hiilidioksiditeorian kannattajat tällä tavalla? Miten sannamarinit suhtautuvat hiilidioksiditeoriaa kyseenalaistaviin kannanottoihin?

Miettikää miten hullua se on, että jos joku uskaltaa kyseenalaistaa vallalla olevan hiilidioksiditeorian, hänet leimataan tieteen vastaiseksi. Asiahan on juuri päin vastoin. Kyseenalaistaminen on kiinteä osa tieteellistä prosessia. Jos vastustaa jonkin tieteellisen teorian kyseenalaistamista, SE on tieteen vastaisuutta. Tieteen kannattamista on jatkuva teorioiden testaaminen, jotta varmistetaan, että teoriat vastaavat totuutta.

Kaikkien tieteellisten teorioiden tulee aina olla avoimia kritiikille. Mikään teoria ei ole niin kiveen hakattu, että sitä ei voisi haastaa. Jos jonain päivänä joku löytää todistusaineistoa, joka osoittaa gravitaatioteorian virheelliseksi, se on tieteellistä edistystä - ei tieteen vastustamista. Al Goren käyttämä lause "The science is settled!" on karmea esimerkki epätieteellisestä ajatusmallista.

Usein kuulee tämän argumentin: "97% tutkijoista on sitä mieltä, että ilmastonmuutos johtuu ihmisen aiheuttamasta hiilidioksidista." Tiedettä arvostavan reaktio tähän on: "Miten se 3% sitten argumentoi näkemyksensä?" (Huvittavasti tuo väite 97%:sta ei muuten sekään oikein kestä tieteellistä tarkastelua.) Jos ei ole kiinnostunut kuin yhdestä mielipiteestä, ei voi perustella omaa näkemystään tieteelliseksi. Jos uskot ihmisen tuottaman hiilidioksidin aiheuttavan ilmastonmuutosta, minun kysymykseni sinulle on: Oletko perehtynyt tätä näkemystä haastavaan argumentaatioon? Eli toisin sanoen, oletko päätynyt näkemykseesi tieteellisen prosessin mukaisella tavalla?

Joitain vuosia sitten hiilidioksiditeoriaa kannattavat ilmastotieteilijät jäivät kiinni mittausdatan vääristelystä. Episodi tunnetaan nimellä Climategate. Herää kysymys, että millainen tiedemies väärentää mittaustuloksia? Haluaako tällainen ihminen selvittää totuuden, vai pyrkiikö hän johonkin muuhun? Herää myös kysymys, että miksi tämä mittausdatan väärentäminen on lähes kokonaan unohdettu julkisesta keskustelusta? Jos Newton olisi väärentänyt tutkimustuloksiaan, olisiko se painettu villaisella?

Jos yhtään jaksaa perehtyä aiheeseen, voi nopeasti huomata, että teoria ihmisen aiheuttaman hiilidioksidin yhteydestä ilmastonmuutokseen on monellakin tapaa ongelmallinen. Se ei yksinkertaisesti kestä sitä tieteellisen prosessin vaihetta, jossa teoria testataan. Aiheesta löytyy valtavat määrät informaatiota, jos vain on halukas siihen perehtymään. Suosittelen mm. sellaisia sivustoja kuin The Corbett Report ja Myytinkertojat.

Alla oleva video on erittäin hyvä dokumentti siitä miten ilmastonmuutoksen ympärille on syntynyt uskonto, jolla ei ole enää mitään tekemistä tieteen kanssa:

On ihan ymmärrettävää, että tämä joukkopsykoosia muistuttava tilanne aiheuttaa ahdistusta niissä, jotka katsovat tätä hulluutta sivusta. Paras lääke tuohon ahdistukseen on nauraa sille. Hulluuden kanssa ei voi käydä rationaalista keskustelua, mutta sille voi nauraa. 

Satiiri ja parodia ovat erinomainen keino vastata vallalla olevaan tieteellistä prosessia vastustavaan kiihkomielisyyteen: http://www.ilmastonmuutosuutiset.fi/

Narrilla on kautta aikojen ollut aina tärkeä yhteiskunnallinen rooli.

35 kommenttia:

 1. Jos oli Newtonin teoria kevyellä pohjalla, niin vielä kevyemmällä on co2 -huuhaa. Käsittämätön massapsykoosi on valloillaan joka puolella maailmaa.

  VastaaPoista
 2. Tärkeintä ei ole totuus (tässä tapauksessa koko totuus), vaan ideologinen viesti, jolla saadaan aikaiseksi haluttu mielikuva.

  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/886ad937-aeb0-4f07-b1fc-cc9f6504db98

  Jos totuus on arvoasteikossa ideologista viestiä alempana, miten tällaiset ihmiset suhtautuvat tieteeseen ja tieteelliseen prosessiin?

  VastaaPoista
 3. It's all about money, power and EGO!

  VastaaPoista
 4. "Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat väitteestä ”Ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka, jonka torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin”. Viime vuonna väitteeseen yhtyi täysin 62 prosenttia vastaajista, tänä vuonna enää 46 prosenttia."

  https://www.talouselama.fi/uutiset/te/4d6df108-7f7f-4286-be15-0aedb54482fd?

  46% sanoo, että ilmastonmuutos tulee torjua "Kaikin mahdollisin keinoin"? Ihanko totta? Eli mikä vain käy?

  Käykö lentomatkustamisen kieltäminen? Käykö bensan ja dieselin kieltäminen? Käykö lihan syönnin kieltäminen? Käykö veroprosentin tuplaaminen? Miten olisi triplaaminen? Käykö lasten tekemisen kieltäminen? Käykö ihmisten lukumäärän vähentäminen tappamalla?

  Kaikki nuo ovat keinoja, jotka ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen uskovien logiikalla estävät ilmastonmuutoksen. Ja kaikki käy?

  Vai niin.

  VastaaPoista
 5. Kun kultista on kysymys, niin eiköhän lähitulevaisuudessa lanseerata slogan"itsemurha on ilmastoteko".

  VastaaPoista
 6. Nyt on pakko todeta, että en osaa sanoa onko tämä kolumni kirjoitettu kieli poskessa, vai ollaanko tosissaan: 

  https://www.satakunnankansa.fi/a/7a752142-6c39-43c8-9c75-95c6334a6d73

  Tämähän on kuin suoraan ilmastonmuutosuutiset.fi-sivuston satiiriuutisista.

  Mutta jos kirjoittaja on tosissaan, niin tämä ilmastonmuutoshysterian uskonnollinen puoli näkyy tekstissä todella hyvin.

  Synti: "Ihminen saa, mitä on tilannut. Nyt on myöhäistä katua. Kysymys on enää siitä, miten vältymme pahimmilta tragedioilta."

  Messias: "Menneenä syksynä nuorten joukosta nousi vaatimus paremman tulevaisuuden puolesta. Viesti oli, että pari edellistä sukupolvea on riistänyt maapallon luonnonvarat ja tehnyt käytännössä mahdottomaksi nykyisen holtittoman menon jatkamisen. Päätelmä on oikea. Greta Thunberg on harvinainen poikkeus, Jeesus Nasaretilaiseen rinnastettava herättäjä."

  Ja mikä meidät pelastaa?

  Luovuttava demokratiasta: "Nyt on päätettävä, miten tästä eteenpäin. Esimerkiksi Euroopassa poliittinen päätöksenteko perustuu paljolti aikansa eläneeseen demokraattiseen järjestelmään. Se on toiminnallisesti kankea ja liian hidas muutoksille. Sen varaan emme voi maapallon tulevaisuutta rakentaa."

  Luovuttava yksilön vapauksista: "Kestävä yhteiskunta on mahdollinen, mutta ikävä kyllä se perustuu pääasiassa karsintoihin ja kieltoihin. Yksilöllä ei siinä ole vapauksia, on vain vastuu."

  Kaikki keinot on käytettävä: "Maailma pitää pelastaa edessä olevalta tuholta tässä ja nyt, maksoi mitä maksoi."

  VastaaPoista
 7. Tähän on tultu:

  http://www.ilmastonmuutosuutiset.fi/2019/12/kauneimmat-joululaulut-sai-kirkossa-yllattavan-kaanteen-kirkkoherra-julisti-maailmanlopun-tulevan-vuonna-2040/

  Nykyään uutiset ja parodiauutiset on käytännössä sama asia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja lisää:

   https://www.ilmastonmuutosuutiset.fi/2020/02/professori-suosittelee-ihmislajin-sukupuuttoon-maailman-pelastamiseksi/

   Onko tämä terveen ihmisen ajattelua, vai psykoosissa olevan ihmisen ajattelua?

   Poista
 8. Näin!

  https://www.youtube.com/watch?v=ZD04EEMYDsY

  VastaaPoista
 9. Wikipediasta löytyi mielenkiintoinen kuva "pedonluku". Kuvassa kartta 616, joka käännettynnä horisontaalisesti on lähes täydellinen Englanti, ilman Skotlantia ja pohjois-Irlantia....

  VastaaPoista
 10. Kurikan kirkkoon vaihdettiin paanukaton tilalle kuparikatto 1970 luvun lopulla. Komiasti se kiilti pari vuotta, jonka jälkeen se patinoitui tummaksi ilman hapen vaikutuksesta. Mikäli hiilidioksidin määrä lisääntyisi, tämä kuparin tumma patina olisi jo muuttunut 40 vuodessa hiilidioksidin vaikutuksesta vihreäksi.

  VastaaPoista
 11. Hyvä esimerkki propagandasta:

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006355704.html

  Kysytään ihmisiltä ilmastonmuutoksesta, ja saadaan vastaukseksi omia kokemuksia säästä. "Katsokaa nyt miten moni ihminen vahvistaa teoriamme!"

  Jos teoriaa täytyy puolustaa tämän tyyppisillä "uutisilla", se kertoo jo aika paljon teorian laadusta.

  VastaaPoista
 12. Alun perusteella ihan asiallista tekstiä:

  https://read.amazon.com/kp/kshare?fbclid=IwAR0-xR_22zQkq9v-Quwgw4uimRD7GXEend6tsnwulxLotnydkruGDleZDnE&asin=B00HXO9XGS&id=BO90_sN3RXaC1fLuwMVIQQ&reshareChannel=system&reshareId=3T9J5D4Y7T9XAE8QP8VT

  VastaaPoista
 13. "Vain yksi prosentti vastaajista oli sitä mieltä, ettei ilmastonmuutosta tarvitse hillitä. Tulos on piste keskustelulle siitä, onko ilmastonmuutos totta, kommentoi asiantuntija."

  https://kummajuttu.fi/2020/01/ilmastonmuutos/

  Niinpä niin. Kyselyn tuloshan se on paras tapa määrittää mikä on totta ja mikä ei.

  VastaaPoista
 14. ja muutenkin nämä "asiantuntijat" jotka jatkuvasti kommentoivat mitä milloinkin arvovaltaisina keskustelijoina, eivät koskaan identifioi itseään ja asiantuntijuuttaan. Mutta silti mystinen kaikentietävä asiantuntija kertoo aina painavimman totuuden.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri tuota "asiantuntijat kertovat" -tyyliä ilmastonmuutosuutisissa pilkataan koko ajan.

   Poista
 15. The Truth About the Australian Bushfires

  https://www.youtube.com/watch?v=B_tn8f0uaB4

  VastaaPoista
 16. https://www.verkkouutiset.fi/jopa-200-ihmista-pidatetty-australian-palojen-sytyttamisesta/

  https://volunteerfirefighters.org.au/green-tape-prevents-volunteer-rural-firefighters-reducing-bushfire-risk

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuossa Verkkouutisten jutussa näkyy hyvin se miten vaikeaa on pitää tarinan loogisuus kasassa. Jutussa kerrotaan, että 87 paloista on ihmisten sytyttämiä. Ja kuitenkin juttu alkaa näillä sanoilla:

   "Australian Spectatorin mukaan maastopalokriisin aikana on pidätetty ympäri maata jo yli 200 ihmistä palojen sytyttämisestä. Jutussa teroitetaan, ettei lukua esitetä vasta-argumenttina niille, jotka syyttävät paloista ilmastonmuutosta."

   Älkää nyt vaan lukijat käyttäkö omaa logiikkaanne!

   Poista
  2. Onhan tämä nyt huolestuttavaa kun tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta pyritään kyseenalaistamaan. Vielä huolestuttavampaa on tietenkin se, että instituutioita poliisista oikeuslaitokseen kyseenalaistetaan. Kaikki viha-kyseenalaistajat liekkeihin vaan.

   Historiastahan ei käpälöityjä tutkimuksia löydy mutta who cares jos ihmisiä kärsii, maapalloja on vain yksi.

   https://www.verkkouutiset.fi/maria-ohisalo-tiedetta-ja-tutkimusta-on-puolustettava/

   https://www.nytimes.com/2016/09/13/well/eat/how-the-sugar-industry-shifted-blame-to-fat.html

   Poista
  3. Melkoista projisointia tuo Ohisalon aivopieru.

   Ja lisätään tuohon aiempaan kommenttiini vielä se, että 87 PROSENTTIA paloista on ihmisen sytyttämiä.

   Poista
  4. Kun narratiivia pitää puolustaa, täytyy vedota "katsokaa miten moni ("asiantuntija") on minun kanssa samaa mieltä" -retoriikkaan:

   https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/04e7abd2-980e-46e0-9554-ac584c9d9ec7

   Poista
 17. Polar Bear Scare Unmasked: The Saga of a Toppled Global Warming Icon

  https://www.youtube.com/watch?v=z6bcCTFnGZ0

  "In spite of claims that polar bear populations are facing pressure from loss of Arctic summer sea ice, their numbers have in fact grown. In this short video, Dr. Susan Crockford summarises the evidence that polar bears are far more resiliant than has been assumed by those who have turned the animal into an icon of global warming."

  Ja vaikka tämä jääkarhukantojen kasvu on tiedossa, esimerkiksi WWF ratsastaa tällä valheellisella myytillä edelleen:

  https://yle.fi/uutiset/3-11006775

  VastaaPoista
 18. AlfaTV (jota en kyllä ole koskaan ennen katsonut) haastatteli Ilmastopaniikki-kirjan tekijää, Matti Virtasta: https://youtu.be/-TcV2LnIJ_E

  VastaaPoista
 19. Hieman lisää juttua Australiasta:
  https://oikeamedia.com/o1-129100

  sekä:

  https://www.youtube.com/watch?v=Q1LaDyKINOs

  VastaaPoista
 20. Ennusteet ja niiden toteutumat:

  https://www.youtube.com/watch?v=qGPXy4KcyxE

  VastaaPoista
 21. Who is Keith Briffa?

  https://www.youtube.com/watch?v=K_8xd0LCeRQ

  VastaaPoista
 22. Erinomainen kokoelma ilmastouutisia vuosien takaa. Varsin kiusallisia nämä vanhat lehtileikkeet ilmiön lineaarisuuden kannalta.

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/lauha-talvi-ahdistaa-mita-historia-kertoo-menneista-lauhoista-talvista-ja-suomen-saahistoriasta/?fbclid=IwAR2HFvl-cMaj_c__XVpmGWIh3EEVDkbI3wx2AoxAtKTUqgPH__Oj1TPzZhs

  VastaaPoista
 23. Älä vain kerro mitä jääkarhuille on oikeasti tapahtunut!

  https://www.youtube.com/watch?v=2A8QfIGwK88

  Jos tekee tieteellistä tutkimusta, jonka tulokset ovat poliittisen agendan vastaiset, saa aika nopeasti huomata olevansa vailla työtä.

  VastaaPoista
 24. Wau.

  https://www.youtube.com/watch?v=a_4EnZRMHsY

  VastaaPoista
 25. Mitä mitä?! Joku päästi denialistin telkkariin!

  https://www.mtv.fi/sarja/uutisaamu-33001003008/eija-riitta-korholan-poliittiset-muistelmat-1215712

  VastaaPoista
 26. En tiiä onks muut huomannu mut tän blogin linkkien jakaminen on messengerissä estetty, ainakin mulla ja yhdellä frendillä! Jollekkin kieltolistalle olet Antero päässyt tän blogisi kanssa.. ��

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mullekin tuli et lähetys epäonnistui ja "the action attempted has been deemed abusive or is otherwise disallowed"

   Poista
  2. "In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act." - George Orwell

   Poista
 27. "Suomen kouluista on pikkuhiljaa tulossa aivopesulaitoksia. Oppimateriaalin mukaan kasvit eivät enää tarvitse hiilidioksidia kasvamiseen tai yhteyttämiseen. Olisiko aika aikuisten oikeasti ryhdistäytyä?"

  https://www.youtube.com/watch?v=B-S1jBE0raE

  Näin tätä uskontoa opetetaan lapsille.

  VastaaPoista