sunnuntai 28. marraskuuta 2021

Aton kultti - osa 33.1: Maanpuolustuskurssi


Oletteko kiinnittäneet huomiota Mika Salminen käyttämiin pinsseihin?


Mika Salminen

Mika Salmisen pinssit


Tuo alempi on helposti tunnistettavissa. Se on YK:n Agenda 2030 -pinssi, jota Salmisen kaltaiset "Eliittiä" palvelevat sätkynuket käyttävät hyvin usein.


"It's a big club, and you ain't in it!" - George Carlin


Olen jo pitkään ihmetellyt miksi Salminen käyttää tuota toista pinssiä. Ellen ihan väärin muista, luin joskus jostain, että se liittyisi jotenkin Maanpuolustuskurssiin. En kuitenkaan ymmärtänyt, miksi se on Salmiselle niin merkityksellinen, että sen kanssa täytyy esiintyä joka paikassa. Onneksi tällä blogilla on niin fiksuja lukijoita, että he voivat joskus valistaa minua. 

Nimimerkki Lobo tiesi kertoa, että kyseinen Maanpuolustuskurssiyhdistys ei ole ihan sitä miltä se ensi kuulemalta vaikuttaa. Kyse ei ole todellakaan mistään kertausharjoitukseen rinnastettavissa olevasta kurssista, vaan jostain ihan muusta. Näillä kursseilla ei kaiveta poteroita - näillä kursseilla verkostoidutaan.


https://www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi/


Yllättävää kyllä, valtamediasta löytyy useampikin juttu, jossa käsitellään Maanpuolustuskurssin jokseenkin kyseenalaista luonnetta. Esimerkiksi Seura-lehti puhuu artikkelissaan ihan suoraan hyvä veli -kerhosta, sisäpiiristä ja eliitistä. 


https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/salonkisotilaat-verkostoituvat-maanpuolustuskurssi-riemua-pitkien-poytien-aarella/


"Yhteiskuntahistorian dosentti Jukka Kortti olettaa, että maanpuolustuskursseja pidettävän arvossa, koska ne näyttäytyvät pääsylippuina yhteiskunnan aitioihin, sisäpiiriin ja eliittiin.

”Tällainen ei ole vain jäänne hyvä veli -verkostoista, vaan verkostoituminen on oleellinen osa myös 2010-luvun yhteiskuntaelämää – jos ei jopa tärkeämpää kuin ennen”, Kortti sanoo.

Ei ole lainkaan yllättävää, että suomalaiseen eliittiin ja sen verkostoihin perehtyneet tutkijat ovat poikkeuksetta hyödyntäneet työssään valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kurssimatrikkeleita.

”Sosiaalisten verkostojen tutkijalle maanpuolustuskurssit ovatkin kultakaivos”, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe kirjoittaa kirjassaan Yläluokka." (Seura-lehti)


Lehden mukaan 15 haastatellusta peräti kolmasosa piti kurssia "omana loosina" ja jonkinasteisena salaliittona. Todella erikoista, että tämä sanotaan valtamediassa ääneen.


"Peter Ekholmin tutkimuksen mukaan yli puolet kurssille osallistuneista oli sitä mieltä, että kurssin myötä heille muodostui tärkeä verkosto. Hyödyllisiä kontakteja ja tuttuja myöntää saaneensa käytännössä jokainen. Eniten verkostoja loivat liike-elämän ihmiset.

Kyselytutkimukseen oli uitettu myös provokatiivinen väite siitä, että kurssin käyneet muodostavat ikään kuin sanattoman salaliiton, jossa kukin kurssi on ’oma loosinsa’. Loosi on nimitys, jota vapaamuurarit käyttävät alajaostoistaan.

Vaikka enemmistö vastanneista torjui väitteen, on kiinnostavaa, että joka kolmas kurssilainen oli väitteen kanssa samaa mieltä. Neljäsosa vastaajista ei osannut sanoa, ovatko he osa salaliittoa.

Politiikantoimittaja Unto Hämäläinen kuvaili Helsingin Sanomissa vuonna 2001, kuinka maanpuolustuskurssi betonoi osallistujien tunnelmat.

”Jos on joskus käynyt valtakunnallisen maanpuolustuskurssin, säilyy sen rekistereissä, vaikka olisi muuten elämässä mennyt vähän huonomminkin.”" (ibid) 


Aiheesta löytyy myös Ylen tekemä juttu, jossa kurssia kuvaillaan hyvin samankaltaisella tavalla kuin Seuran jutussa. Kyse on kurssista, jonka avulla yhteiskunnan silmäätekevät verkostoituvat keskenään ja "pääsevät piireihin". Kurssille pääsee vain kutsusta, mikä on täysin sama periaate kuin vapaamuurareissa ja ritarikunnissa.


https://yle.fi/uutiset/3-7638176


"Kursseissa kiehtoo kuitenkin myös se, mitä kurssit ovat alkaneet yli 50-vuotisen historiansa aikana edustaa: eliittiin kuulumista ja siihen verkostoitumista. Se on varmasti suuri syy kursseille haluamiseen, vaikka sitä ei tohdita ääneen sanoakaan.

Tai kyllä asia sanotaan toisin sanoin, tällaisin:

“Kurssilla kiinnostaa verkostoituminen.”

“Kokonaisvaltainen maan puolustaminen vaatii sitä, että puhalletaan yhteen hiileen.”

“Mitä paremmin tunnemme toisemme yhteisessä asiassa, sen parempi.”

Lauseet ovat haastatteluista, joita tein seuratessani valtakunnallista maanpuolustuskurssia parin viime viikon aikana. Kursseista on kehittynyt kansallinen instituutio, josta kuitenkin tietävät vain ne, jotka siitä tietävät: yhteiskunnallinen eliitti. Jos olet käynyt kurssin, olet joku, ja päinvastoin." (Yle)


Ylen artikkelissa käytetään yhtä termiä, joka paljastaa hyvin paljon kurssin todellisesta luonteesta. Tuo termi on Chatham house.


"Puolustusvoimat järjestää kurssit, joilla esitellään myös monet muut kokonaisvaltaisen maanpuolustuksen kannalta relevantit toiminnot, kuten huoltovarmuus, väestönsuojelu ja rajaturvallisuus.

Oman toiminnan esittelyssä ei sinänsä ole mitään pahaa, etenkin jos se tehdään avoimesti. Maanpuolustuskursseilla avoimuudella on rajansa. Kursseilla on voimassa niin sanottu Chatham house -sääntö, jonka mukaan kurssin puitteissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia."


Maanpuolustuskurssille kutsutaan yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevia ihmisiä mm. politiikasta, virkamiehistöstä, mediasta ja liike-elämästä. Kurssille osallistuneet velvoitetaan noudattamaan Chatham house -sääntöä, eli he eivät saa kertoa kurssilla puhutuista asioista ulkopuolisille. Kuulostaako tutulta? Kaava on täysin sama kuin Bilderberg-kokouksissa tai Trilateraalisen komission kokouksissa. Näihinkin kokouksiin (jotka Aatos Erkon mukaan muodostavat kulissientakaisen maailmaa hallitsevan eliitin) kutsutaan "tärkeitä ihmisiä", ja heitä sitoo Chatham house -sääntö.

"Chatham house" on nimi, jota käytetään instituutiosta nimeltä Royal Institute of International Affairs, eli RIIA. Tästä organisaatiota löytyy enemmän tietoa kirjoituksessa RIIA & The Round Table

RIIA on julkinen kulissi Cecil Rhodesin 1800-luvun lopussa perustamalle salaseuralle, joka tunnetaan nimellä The Round Table. RIIA:n perustamisen jälkeen Round Table on kasvanut ja laajentunut. Myöhemmin perustettiin mm. YK, Bilderberg, Rooman klubi, Trilateraalinen komissio ja CFR, jotka kuuluvat kaikki Round Table -verkostoon."Cecil Rhodes was a British born magnate, politician, and megalomaniac, who made his fortune from diamond mining operations in South Africa. He was the founder of the De Beers Company which still controls sixty percent of the rough diamond markets, and once controlled ninety percent of that trade. Ostensibly one of his age's most powerful men, the country of Rhodesia (present day Zimbabwe) was named after him. He formed the secret Round Table Group in order to recruit intelligent men and women to the cause of British imperialism. Those who receive a Rhodes Scholarship are summarily sent to Oxford University in England for their education and indoctrination. Under the cunning guidse of extending the domination of the "Anglo-Saxon" race, he successfully furthered the interests of his royal masters of England and the various Atonist dynasties of Europe. Although he was actively involved in the Boer War, he was despised by the military commanders and troops who saw him as an opinionated, domineering, megalomaniacal busy body. The machinations of this demagogue and his cronies have been thoroughly exposed in the works of G. Edward Griffin, Dr. John Coleman, Anthony Sutton, Lyndon Larouche, and Dr. Caroll Quigley." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol2)


Aina kun kuulette puhuttavan tilaisuudesta, jossa käytetään Chatham house -sääntöä, voitte olla varmoja, että kyseinen tilaisuus on tavalla tai toisella kytköksissä Round Table -verkostoon. Jos esimerkiksi kutsussa mainitaan termi Chatham house -sääntö, jokainen "piireihin kuuluva" tietää millaisesta tilaisuudesta on kyse. Esimerkkejä:


https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/huippuvaikuttajien-salamyhkaisesta-bilderberg-kokouksesta-liikkuu-salaliittoteorioita-luovat-piilossa-uutta-maailmanjarjestysta/7430638

https://reservinsanomat.fi/art/hx-havittajahankeaiheinen-esitelma-helsingissa-10-4/

https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/kalenteri/tapahtumat/bofit/2018/2018-04-05-intia-seminaari/

https://www.ohjelmistoebusiness.fi/tapahtumat/nakymat-ja-talouspolitiikka-korona-jalkeen/

https://www.paasikivi-seura.fi/menneet-tapahtumat/

https://twitter.com/liandersson/status/874202740280438784


Yleensä kun suomalaiset saavat kutsun Maanpuolustuskurssille, se on niin suuri mahdollisuus verkostoitumiseen ja sisäpiireihin pääsemiseen, että kurssille osallistutaan ilomielin. Onneksi on myös niitä, jotka tietävät millaisesta kerhosta on kyse, ja näyttävät koko touhulle kuvainnollista keskisormea:Samainen Ano Turtiainen muuten kirjoitti kesällä Facebookiin, että vapaamuurarit ohjaavat eduskuntaa:


(klikkaa suuremmaksi)


Ja tätä miestä ne kaiken maailman Pikkulammas-porukat kehtaavat mustamaalta?

Maanpuolustuskurssi, eli Ylen mukaan "Suomen halutuin kurssi", on siis yksi monista Round Table -satelliiteista. Se on vähän kuin Suomen sisäinen Bilderberg-kokous, joka on ovelasti naamioitu näyttämään isänmaalliselta kurssilta, jossa vain koulutetaan ihmisiä maanpuolustusasioissa. Kurssille kutsutaan vain yhteiskunnan silmäätekevät, jotka "Eliitti" haluaa rekrytoida omiin hyvä veli -verkostoihinsa. Suurin osa kutsun saaneista hyppii riemusta saadessaan kutsun tähän "parempien ihmisten kerhoon", ja ovat näin valmiita palvelemaan "Eliittiä" ihan vain siitä ilosta, että voivat tuntea itsensä tärkeäksi. 

Ymmärrettekö nyt miksi Mika Salminen käyttää näitä pinssejä?


Mika "Minä kuulun piireihin!" Salminen


Päivitys 13.12. 2021:

Maanpuolustuskurssilla on oma julkaisu nimeltä Maanpuolustus-lehti. Kyseinen julkaisu käyttää ihan avoimesti ilmaisua Uusi maailmanjärjestys (New World Order).


https://www.maanpuolustus-lehti.fi/maailman-jarjestyksen-murros-ja-suomi/


24 kommenttia:

 1. Mielenkiintoinen kerho täältä kotimaasta. Poliitikkoja, virkamiehiä, liike-elämän ym. vaikuttajia kutsutaan yhteen, verkostoitumaan ja kouluttautumaan maanpuolustukseen, jonka jälkeen kurssin käyneille järjestetään säännöllisesti jatkokursseja ja täydennyskursseja ja kurssin käyneiden yhdyssiteenä toimii valtakunnallinen Maanpuolustuskurssiyhdistys ry. Ja tapaamisista ei saa puhua ulkopuolelle. Mikä voisi mennä pieleen?

  Liittyypä siihen tälläinenkin tapaus https://yle.fi/uutiset/3-10432163

  "3.10.1978 tapahtui ilmavoimien rauhanajan tuhoisin lento-onnettomuus Kuopion lentoaseman läheisyydessä Rissalassa.
  Lentoturmassa kuoli 15 ihmistä, jotka olivat osallistuneet maanpuolustuskurssin jatkotapaamiseen.
  Kuolleet olivat korkea-arvoisia upseereita, poliitikkoja ja yritysjohtajia.
  Turma johtui toisen moottorin sammumisesta, kapteenin jyrkästä käännöstä ja puuskittaisesta tuulesta."

  Turman muistomerkki: https://keskusmaja.fi/Kouvola/Kuvia/DC31.jpg

  Löytyipä nopealla selailulla tälläinenkin: Keski-Suomen Henkisen Maanpuolustuksen Yhdistys ry www.kshmpy.fi

  "Historia

  Ensimmäinen Keski-Suomen läänin maanpuolustusyhdistyksen perustamista pohjustava kokous pidettiin 25.10.1965 ja varsinainen perustamiskokous 23.05.1966 Jyväskylän Klubilla.

  Perustajajäseniä oli pöytäkirjan mukaan paikalla 33 herrahenkilöä.

  Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin dosentti Erkki Lehtinen,varapuheenjohtajaksi johtaja Keijo Keravuori ja sihteeriksi varatuomari
  Eero Jauhiainen.

  Yhdistyksen nimeksi rekisteröitiin 03.11.1966 Keski-Suomen Henkisen
  Maanpuolustustuksen Liitto ry ja yhdistyksen rekisteröintipäiväys on 07.12.1966."

  VastaaPoista
 2. https://g.co/doodle/uzfk84n

  Kovasti tuo mieleen hautakiven tuo Googlen itsenäisyyspäivän tervehdys suomalaisille,mikä nyt ei tietenkään ole kaukana totuudesta nykytilanteen huomioon ottaen.

  VastaaPoista
 3. Tämä oli hyvä. Huomasin tuon merkin jo kauan sitten Mikan takissa ja tiesinkin sen olevan tuo maanpuolustuskurssin merkki. Ajattelin, että ei se mitään ole. Kuinka tyhmä olinkaan, eihän tuollaista merkkiä pidetä turhaan esillä.

  VastaaPoista
 4. Päivitetty: Lisätty loppuun maininta NWO-termin käyttöstä kurssin omassa Maanpuolustus-lehdessä.

  VastaaPoista
 5. Ylen toimitusjohtaja ja 141. maanpuolustuskurssin käynyt Merja Ylä-Anttila:

  "Ystäväni välitti ikävää tietoa Kampin pop-up-rokotuspisteestä. Sieltä ei saa enää kolmansia rokotuksia. Sali on tyhjä ja rokottajat samoin tyhjänpanttina. Odottavat 1. tai 2. piikin hakijoita, joita ei siis ole. #masiinaanvauhtia"

  https://twitter.com/merjaya/status/1471777883819589638

  VastaaPoista
 6. Helsingin pormestari, CV:nsä mukaan vuonna 2014 maanpuolustuskurssin käynyt Juhana Vartiainen on ilmeisesti pätevöitynyt ko.kurssilla myös lääketieteen asiantuntijaksi, niin ponnekkaasti hän meitä tietämättömiä valistaa:

  "Rokottamattoman elämä on vaarallisempaa kuin koskaan viruksen aikana. Viesti, jota ei voi liikaa toistaa on se, että rokottamattomien kannattaa hakeutua rokotuksiin. Jos on ollut hyvää onnea, eikä ole sairastunut, niin uuden variantin kanssa [tartunnan välttäminen] tulee olemaan hyvin vaikeaa.”

  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008488590.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pitäiskö tuo ottaa uhkauksena...?

   Poista
  2. Kieltämättä kuulostaa hieman verhoillulta uhkaukselta. No, nähtäväksi jää, otetaan vastaan se mikä tulee.

   Poista
  3. Noudatan tätä ohjetta: "On hyvä, ettei lasta palkita uhkailusta, esimerkiksi antamalla toistuvasti periksi hänen vaatimuksiinsa. Tuolloin hän voi oppia käyttämään uhkailua vallankäytön välineenä tahtonsa läpi saamiseen"

   Poista
  4. 🤣 osui ja upposi! Tässä nähdään kuinka pieniä ihmisiä nämä vallankäyttäjät todellisuudessa ovat, mikään titteli tai nimellinen asema ei sitä poista, henkistä pienuutta. Kuin kukkulan kuninkaaksi epätoivon vimmalla pyrkiviä pikkulapsia välitunnilla.

   Poista
 7. Mika Salmisella paskat housussa, kun tajuaa kusetuksen paljastuneen?

  https://www.suomenmaa.fi/uutiset/hs-mika-salminen-kritisoi-tiukasti-koronatoimien-johtamistapaa-minua-suoraan-sanoen-sapettaa/

  VastaaPoista
 8. Leijonan tassu

  https://yle.fi/uutiset/3-12408521

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ihan mahdollista. Mutta yhtä mahdollista on myös se, että käsi on sattumalta tuossa asennossa. Jokaisen täytyy itse arvioida kummasta on kyse.

   Poista
  2. Kyllä, täysin mahdollista että poseeraus ei ole tahallinen, mutta kuvan valikoituminen ylen jutun pääkuvaksi herättää ajatuksia muusta kuin tahattomuudesta, siis koskien kuvan valintaa, ei itse poseeraajaa.

   Poista
 9. Jalkapallon MM-kisojen Ylen kisastudiossa kakkoskanavalla ottelussa Ranska - Australia asiantuntija Heidi Pihlajalla on (kommentin kirjoitushetkellä kyseinen ottelu on käynnissä) myös kyseinen pinssi nutussaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja höpötti jotain "kestävästä kehityksestä".

   Poista
  2. Huomasin saman. Tämä Agenda2030 näkyy ihan kaikkialla ja pakko oli tuossakin alkaa höpisemään tätä "vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen" mantraa.

   Poista
 10. Videon kohdassa 1:30 Paula Vesala kertoo menevänsä valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Onhan se maanpuolustuksen kannalta tärkeää, että laulaja-näyttelijät pääsevät verkostoitumaan.

  https://www.iltalehti.fi/musiikki/a/b789a777-7417-4544-bfae-2c90ac33fce9

  VastaaPoista
 11. Taisinpa bongata tämän päiväisestä Kalevasta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman rinnuksista tämän hyvävelikerhopinssin. Näköislehdessä ja fyysisessä paperiversiossa näkyy paremmin.
  https://www.kaleva.fi/uhkaava-alijaama-pakottaa-pohteen-nopeuttamaan-sop/5937943

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä näkyy paremmin:

   https://www.youtube.com/watch?v=eCSSFc_X7vQ

   Poista
 12. Onko tuossa myös Mauri Peltokankaalla maanpuolustuskurssin pinssi? Sitten kuvassa ihan perus muurareiden symboliikkaa. Vai onko kuvauspaikka ihan vahinko?

  https://yle.fi/a/74-20069777?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=yleuutiset

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kaikki kansanedustajat saavat kutsun maanpuolustuskurssille.

   Poista
 13. "Supon johtoon nimitetään perus­suomalaisten valtiosihteeri Juha Martelius "

  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010292276.html

  Martelius on käynyt maanpuolustuskurssin numero 169.

  https://www.maanpuolustus-lehti.fi/maanpuolustuksen-osaamispohja-vaatii-laajaa-yhteistyota/

  VastaaPoista