maanantai 20. kesäkuuta 2022

Aton-kultti - osa 25.4: Sadomasokistinen sosialismi


Suosittelen lukemaan ensin kirjoitukset Väärin ymmärretty sosialismi ja Vapaus pelottaa.

Jos miettii millaisia hirmutekoja sosialismin nimissä on tehty jo yli sata vuotta, herää väistämättä kysymys: miksi sosialismi on niin suosittua? Miksi ihmiset kannattavat ideologiaa, joka kerta toisensa jälkeen päätyy sortamaan ihmisiä uskomattoman julmalla tavalla? Miksi joku haluaisi kannattaa ideologiaa, joka tunnetaan totalitarismista, keskitysleireistä, kymmenien miljoonien ihmisten murhista, omaisuuden ryöstämisestä tai ihmisten nälkiinnyttämisestä? Miksi kuolemaa, köyhyyttä, kurjuutta ja epäoikeudenmukaisuutta kylvävä ideologia on vieläkin niin suosittu? 

Vastaus näihin kysymyksiin löytyy psykologiasta. Kuuluisa psykologian professori Erich Fromm tarjoaa tähän kysymykseen mielenkiintoisen näkökulman kirjassaan Pako vapaudesta. Kirja ei sinänsä käsittele sosialismia, mutta kirjan sisältö tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ihmisen psyykeestä jotain sellaista, joka saa ihmisen kannattamaan sosialismia.Sosialismin kolme päähaaraa kommunismi, kansallissosialismi ja fabianismi (toiselta nimeltään sosialidemokratia) pyrkivät kaikki luomaan yhteiskunnasta totalitaristisen järjestelmän, jossa valtiokoneisto pitää kansalaisiaan tiukassa kontrollissa. Erot näiden haarojen välillä ovat vain siinä, miten se tavoiteltu totalitaristinen järjestelmä rakennetaan. Totalitaristinen järjestelmä pyrkii autoritääriseen yhteiskuntaan, jossa valtaa käyttävät ihmiset ovat alistajia ja muut alistettuja. Tämä alistajien ja alistujien roolileikki viehättää ihmistä, jolla on autoritäärinen luonne. Jos katsoo nykymaailman menoa, ei ole vaikea nähdä, että maailma on autoritäärisiä ihmisiä puollollaan. Niin moni ihminen haluaa olla joko alistaja tai alistettu. 

Frommin näkemyksen mukaan autoritäärisen luonteen taustalla on ilmiö nimeltä psykologinen sadomasokismi. Koska termit sadismi ja masokismi ovat vakiinnuttaneet puhekielessä tietyt merkitykset, on syytä ensin katsoa miten Fromm määrittelee nämä termit. 

Psykologinen sadismi ei ole Frommin määritelmän mukaan niinkään halua satuttaa toista. Kyse ei varsinaisesti ole siitä, että sadisti nauttisi kivun tuottamisesta toiselle. Tämä on hyvin yleinen väärinkäsitys. Tosiasiallisesti sadistia ei viehätä itse kivun tuottaminen, vaan alistaminen. Alistamista voi tehdä hyvin monilla tavoilla, joista kivun tai kärsimyksen tuottaminen toiselle on vain yksi muoto. Sadisti saa nautintoa siitä vallan tunteesta, jota toisen ihmisen tai ryhmän alistaminen hänelle antaa. 

Tyypillisimmässä sadismin muodossa sadisti pyrkii tekemään toisesta ihmisestä riippuvaisen itsestään, jotta voisi saada tämän toisen ihmisen täysin omaan valtaansa. Tämän riippuvuuden voi luoda monella tavalla. Se voi olla taloudellista, emotionaalista, seksuaalista tai vaikka aineellista riippuvuutta. Mikä vain keino kelpaa, millä pääsee valta-asemaan. Kun valta-asema on vakiinnutettu, tämän jälkeen alkaa alistaminen, riistäminen ja erilainen hyväksikäyttö. Sadismin ja narsistisen persoonallisuushäiriön välillä on helppo nähdä selkeitä yhtymäkohtia.

Sadisti haluaa hallita, jotta voisi kompensoida omaa voimattomuuden tunnettaan. Henkisesti vahvalla ihmisellä ei ole mitään tarvetta toisten ihmisten alistamiseen. Sadisti kokee, että hänellä on oikeus alistaa toisia, koska hän uskoo tietävänsä, mikä on alistamisen kohteelle parhaaksi. Sadisti on omasta mielestään niin erityinen, että hänellä on oikeus vaatia muita mukautumaan hänen tahtoonsa. Psykologinen masokismi on myös hieman väärin ymmärretty käsite. Masokisti ei niinkään nauti kivusta tai kärsimyksestä, vaan alistumisesta. Toki alistuminen usein johtaa kipuun tai kärsimykseen, mutta ne  ovat enemmänkin vain seurauksia siitä, että masokisti haluaa olla alistettu. Nautinto tulee siitä, että luopuu täysin omasta tahdosta, ja antaa vallan jollekin itsensä ulkopuolella olevalle taholle.

Tyypillisesti masokismi esiintyy alemmuuden, voimattomuuden ja mitättömyyden tunteena. Masokisti vähättelee itseään ja tekeytyy usein heikoksi ja osaamattomaksi, mikä ei välttämättä ole ollenkaan totta. Itsensä fyysinen satuttaminen on mahdollista, mutta sitä tapahtuu vain äärimmäisissä tapauksissa. Paljon yleisempää on henkinen väkivalta itseään kohtaan. Itseankaruus ja äärimmäiset itsesyytökset ovat hyvin yleinen ilmenemismuoto. Myös pakkotoiminnot ja pakkomielteinen käytös kuuluvat usein asiaan. 

Masokistit kieltäytyvät puolustamasta itseään ja omia oikeuksiaan. He keskittyvät miellyttämään toisia, ja kieltävät oman tahtonsa. Heille toisten käskyihin alistuminen on aina parempi vaihtoehto kuin tehdä omia valintoja. Masokismin ja läheisriippuvuuden välillä on helppo nähdä selkeitä yhtymäkohtia.

Usein masokistit haluavat alistua myös erilaisille ryhmille, kuten instituutioille, valtiolle, poliittisille ideologioille tai uskonnollisille yhteisöille. Tällöin he pyrkivät tulemaan osaksi jotain suurempaa, joka on oman minuuden ulkopuolella. Tämä itseä suurempi kokonaisuus määrittää masokistin elämän tarkoituksen ja luo pohjan keinotekoiselle minuudelle. Näillä suuremmilla kokonaisuuksilla on aina omat auktoriteettinsa, minkä seurauksena masokisti päätyy omaksumaan näiden auktoriteettien ajatukset ominaan. Masokisti luulee, että ulkopuolelta tulleet ajatukset ovat hänen omiaan, vaikka todellisuudessa hän ei ajattele ollenkaan itse. Sadismi ja masokismi ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Molempien taustalla on sama juurisyy - oman minän itsenäisyydestä luopuminen. Molemmat haluavat luopua omasta yksilöllisyydestään ja sulautua johonkin itsensä ulkopuoliseen, koska he pelkäävät yksinäisyyttä. Frommin mukaan sadistit ja masokistit pakenevat sietämätöntä yksinäisyyttä symbioottiseen suhteeseen, joka lieventää yksinäisyyden aiheuttamaa pelkoa ja pakokauhun tunnetta. 

Sadisti ja masokisti ovatkin täydellinen pari toisilleen. Toinen haluaa alistaa ja hallita - toinen alistua ja tulla hallituksi. Sadisti haluaa sulauttaa toisen itseensä ja masokisti sulauttaa itsensä toiseen. Kumpikaan ei halua yksilöllisyyttä, johon kuuluu aina tietty määrä yksinäisyyden sietämistä. Vapaus on molemmille kamala kirosana, koska vapaudessa ei ole alistajia tai alistettuja.

Oikeastaan jokainen sadisti ja masokisti on enemmän tai vähemmän sadomasokisti, koska kumpikin rooli tarjoaa mahdollisuuden symbioottiseen suhteeseen. Molemmat ovat riippuvaisia symbioottisen suhteen tarjoamasta turvallisuuden tunteesta. Monella tällaisella ihmisellä on sekä sadistisia että masokistisia suhteita. Voidaan esimerkiksi olla työpaikalla alistuva masokisti ja kotona alistava sadisti. On myös hyvin tyypillistä, että ollaan masokisteja suhteessa omiin vanhempiin, ja sadisteja suhteessa omiin lapsiin. Tärkeintä on paeta yksilöllisyyttä ja sen mukana tulevaa pelottavaa vapautta symbioottiseen suhteeseen, jossa ei tarvitse olla yksin. Vapaus ja yksilöllisyys ovat sadomasokistin painajainen, ja jokainen niitä puolustava ihminen nähdään enemmän tai vähemmän vihollisena. 
Miten tämä kaikki sitten liittyy sosialismiin? Jos mietitte tarkemmin millaisen yhteiskunnan sosialismia kannattavat ihmiset haluavat rakentaa, yhteys sosialismin ja psykologisen sadomasokismin välillä on ilmeinen. Ainoastaan sadomasokisti voi kannattaa politiikkaa, jossa yksilön oikeuksia kavennetaan, valtion kontrollia lisätään, ja yhteiskunta jaetaan alistajiin ja alistettuihin. Ainoastaan sadomasokisti voi kannattaa politiikkaa, joka rajoittaa ihmisten vapauksia ja perusoikeuksia. Ainoastaan sadomasokisti voi hyväksyä hoitajien pakkorokotukset tai natsipassit. Ainoastaan sadomasokisti voi kannattaa sensuuria ja cancel-kulttuuria.

Miettikää miten moni suomalainen oli valmis hyväksymään perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia rikkovat päätökset, joita näimme koronaplandemian aikana. Miettikää miten moni oli valmis alistumaan maskeihin, koronapiikkeihin tai rajoitustoimiin. Missään niistä ei ollut mitään järkeä, mutta suurin osa ihmisistä oli valmis alistumaan tuohon järjettömyyteen. Tai entäs se koronapiikeistä kieltäytyvien demonisointi? Miettikää miten moni lähti siihen mukaan. Kaikki tämä viimeisen parin vuoden aikana nähty hulluus selittyy sillä, että suurin osa ihmisistä on psykologisia sadomasokisteja, jotka haluavat olla joko alistajia tai alistettuja, ja pakottaa kaikki muutkin heidän loputtomaan sadomasokistiseen näytelmäänsä.Onko ihme, jos historian tuhoisimmalla poliittisella ideologialla - sosialismilla - on edelleen niin suuri kannatus joka puolella maailmaa? Niin kauan kuin meillä on omaa minuuttaan pakenevia ihmisiä, sosialismin eri muodoilla tulee olemaan kannattajia. 

Jos Frommin mukaan sadomasokismin taustalla on yksinäisyyden pelko, miksi se sitten on niin monelle niin pelottavaa? Vastaus löytyy ihmisen psykologisesta kehityskaaresta. 

Kun pieni lapsi syntyy, hän on täysin avuton ja kykenemätön huolehtimaan itsestään. Koska lapsi on riippuvainen vanhemmistaan, lapsen ja vanhemman välille on pakko syntyä symbioottinen suhde. Jokaisen ihmisen ensimmäiset elinvuodet sisältävät tämän vaiheen. Tuona aikana yksinäisyys on lapsen näkökulmasta pelottavinta, mitä hän voi kuvitella, koska yksin jäämiseen liittyy pelko kuolemasta. Lapsi, josta kukaan ei huolehdi, on hyvin nopeasti kuollut lapsi.

Kun lapsi kasvaa, hän alkaa vähitellen itsenäistyä. Tätä hidasta psykologista prosessia kutsutaan aikuistumiseksi. Tuon prosessin päätepiste on se henkinen napanuoran katkaisu omiin vanhempiin, joka poistaa lapsen ja vanhemman väliltä viimeisetkin symbioottisen suhteen rippeet. Onnistunut aikuistumisprosessi johtaa siihen, että ihmisestä tulee itsenäinen oman minuutensa rakentanut yksilö, joka kykenee sietämään yksinäisyyttä. Tällainen ihminen pystyy seisomaan itse omilla jaloillaan, eikä hänellä ole mitään tarvetta etsiä symbioottisia suhteita toisista ihmisistä, ryhmistä, poliittisista ideologioita tai uskonnoista. Hän kykenee käyttämään omaa itsenäistä ajatteluaan myös silloin, kun kaikki muut hänen ympärillään ovat hänen kanssaan eri mieltä.Sadomasokistien tapauksessa tuo aikuistumisprosessi on mennyt jollain tavalla pieleen. Jos aikuistuminen jää kesken, ihminen ei koskaan uskalla luopua symbioottisten suhteiden tuomasta turvallisuuden tunteesta. Tällainen ihminen ei pelkästään jää henkisesti kiinni vanhempiinsa, vaan pyrkii myös etsimään lisää symbioottisia suhteita elämäänsä. Tyypillisesti tämä näkyy kumppanin valinnassa, jossa preferoidaan toisia sadomasokisteja, jotka haluavat myös symbioottisen suhteen. 

Jos sadomasokisti saa lapsen, tämä on hänelle kuin lottovoitto, koska vanhemman ja lapsen välinen symbioottinen suhde on välttämätön. Moni sadomasokisti haluaakin tulla isäksi tai äidiksi mahdollisimman nuorena. Kun se oma lapsi sitten kasvaa, sadomasokisti pyrkii tekemään kaikkensa, että tämä ei kasvaisi itsenäiseksi aikuiseksi. Lapsen psykologinen aikuistuminen olisi sadomasokistille valtava menetys, koska se tietäisi symbioottisen suhteen menettämistä. 

Miksi niin monen ihmisen aikuistumisprosessi sitten jää kesken? Miksi niin moni jättää rakentamatta oman minuutensa? Syitä on varmasti monia, mutta itse tiivistäisin asian näin: aikuistuminen ja oman minuuden rakentaminen on vaikeaa ja pelottavaa. Se vaatii monia asioita, kuten esimerkiksi rohkeutta ja uskallusta kohdata omia pelkojaan. Valitettavasti elämme maailmassa, jossa rohkeus on niin harvinaista, että suurin osa ihmisistä ei uskalla koskaan tehdä mitään pelottavaa tai haastavaa. 

Kuuluisa psykologi Carl Jung loi teorian individuaatioprosessista, joka kuvaa ihmisen minuuden rakentamista. Tuon prosessin ensimmäinen vaihe on oman Varjon integrointi. Se on hyvin vaikea, pelottava ja kivulias matka, jolle valitettavan harva uskaltaa lähteä. Jos Varjon integrointi ei maistu, minuus jää rakentamatta, ja ihminen jää ikuisesti roikkumaan symbioottisiin suhteisiin. Varjon integroinnista enemmän kirjoituksessa Helvetti
54 kommenttia:

 1. Voisipa tämän kirjoituksen saada jollain hokkuspokkus-keinolla jokaisen ihmisen luettavaksi, edes kerran elämässä.

  VastaaPoista
 2. Katsoin vähän aikaa sitten elokuvan Helene, joka kertoo Helene Schjerfbeckstä. Tuossa elokuvassa näkyy hyvä esimerkki sadomasokistisesta/symbioottisesta suhteesta Helenen ja hänen äidin välillä.

  https://www.youtube.com/watch?v=nE7yfOB7ubU

  Myös Helenen suhde Einariin on mielenkiintoinen symbioottista suhdetta kaipaavan ihmisen näkökulmasta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Toinen hyvä esimerkki sadomasokistisesta suhteesta on Karjalan Kunnailla -sarjan Arja ja Harri.

   Poista
 3. Samaa mieltä, loistava kirjoitus.

  VastaaPoista
 4. jos tuon näkökulman laajentaa ihmiskuntaan, niin miksiköhän maailmassa on ollut vuosituhansia aristokratia, jonka sadomasokistinen hierarkia on alistajien ja alistettujen roolileikki. syntyperästä periytyvien titteleiden mukainen valtahierarkia, jonka alimmalla tasolla lienee ollut nainen. sama pätee ihmiskunnan kahtiajakoon aristokratiaan ja rahvaaseen, nykyiseen valtaa pitävään eliittiin ja sen hallinnoimiin alamaisiin, joilla ei ole juurikaan sananvaltaa omiin asioihinsa.

  VastaaPoista
 5. Haluaisin tähän mainita yksinäisyyden ja yksilöllisyyden osalta, että kun nykypäivänä kaikki on (kuvittelee olevansa) enemmän tai vähemmän uniikkeja (lumihiutaleita) ja osa on hyvinkin yksinään viihtyviä introverttejä, on se kuitenkin aivan eri asia kuin tässä tarkoitetut yksinäisyys ja yksilöllisyys.

  Voin nimittäin kuvitella kuinka joku enseuraamassoja-introverttikansallissosialisti myhäilisi ylemmyydentunnoissaan lukiessaan tätä, miten ressukat mielistelevät SM-lampaat ei uskalla hyväksyä itseään, toisin kuin hän, oman tiensä yksinäinen vaeltaja, joka on hyväksynyt pimeän puolensa eikä välitä v*akaan siitä mitä muut sanoo.

  Tuollaiset tapaukset on paljon pahempia ja toivottomampia kuin ne kiltisti rokotejonossa seisovat.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin, introvertit ja erityisherkät (HSP) kyllä viihtyvät paljon omissa oloissaan, mutta se on aivan eri asia kuin yksinäisyyden sietäminen.

   Poista
 6. Meikällä on aina tullut tästä Gordon Ramsaysta ja hänen alaisista mieleen tälläinen sadisti masokisti suhde

  https://www.youtube.com/watch?v=Mz_01tjBwAE&ab_channel=nappi100

  VastaaPoista
 7. Jordan Peterson puhuu paljo hierarkioista ja jäin miettimään tätä artikkelia suhteessa hierarkioihin. Monet niistä perustyvat varmastikin tälle alistamisteemalle ja vallankäytölle ylipäätään. Mutta kuinka sitten ns. Positiiviset hierarkiat. Jossa hierarkia perustuu vaikkapa taitoihin. Esimerkiksi perinteinen oppipoika/kisälli/mestari kouluttautumispolku käsitöissä, jossa siirretään tietoa eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Tämänkin toki voi tehdä hyvin tai huonosti. Omaan kokemukseen perustuen näin kuitenkin tieto ja taito siirtyy eteenpäin tehokkaammin ja käytännöllisemmin kuin nykyisellä koulutusjärjestelmällä, kun puhutaan käsityöammateista. Lisäksi laiskat tai väärällä alalla olevat karsiutuvat pois nopeasti. Tietynlainen komentoketju pitää jokatapauksessa olla jotta homma sujuu.. kuvittele joku noobi rakentamassa taloa pelkkien youtubevideoiden avulla, saa maksaa kalliit oppirahat ja vituiks menee silti.. Toki on aina olemassa eritysyksilöitä joilta sujuu mikä vaan..

  Aivan sairaita nuo sosialismin valtarakenteet, kun tottelevaisedti murhataan miljoonia, ja nyt taas..

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei hierarkioissa ole lähtökohtaisesti mitään pahaa. Hierarkiat vain korruptoituvat helposti, jos siellä on sadisteja, jotka alkavat käyttää valta-asemaansa alistamiseen. Mitä isompi hierarkinen rakenne, sitä enemmän siellä on tarjolla valtaa, joka houkuttaa sadisteja paikalle kuin paska kärpäsiä. Sen takia suuret hierarkiat korruptoituvat lähes aina.

   Poista
  2. Kuten oli puhetta...

   PJW: CLOWN WORLD POLICE

   https://www.youtube.com/watch?v=e3QHg0y29IU

   Iso-Britannian poliisivoimat ovat tupaten täynnä vapaamuurariveljiä, jotka ovat vuosikymmeniä suhmuroineet kaikenlaista kyseenalaista. Suositteleen tätä kirjaa:

   https://www.amazon.com/Brotherhood-Explosive-Expose-Secret-Freemasons/dp/0586059830

   Ja sen jatko-osaa:

   https://www.amazon.com/Inside-Brotherhood-Explosive-Secrets-Freemasons/dp/0586070656

   Poista
  3. Paljon olen miettinyt näitä kahta organisaatiota joilla on monopoli välivaltaan, eli poliisivoimia ja armeijoita, suhteessa tavan kansalaisiin. Kuinka esimerkiksi Suomessa saa helposti tuomion pelkästään itsensä fyysisestä puolustamisesta, ihmiset aivopestään täysin puolustuskyvyttömiksi ja käyttämään eliitin hallinnoimia poliisi/oikeuslaitosta tullessaan jollain tavoin kaltoi kohdelluiksi. Valtiot taas saavat käyttäytyä täysin narsistisesti, kostaa koettuja loukkauksia väkivaltaisesti, murhata random ihmisiä ympäri maailman sekä aloittaa sotia tost vaan. Suomessakin suurin osa miehistä koulutetaan nuorena puolustuvoimien toimesta käytännössä tappamaan vihollisia, mutta vain jos valtio käskee. Entäs sitten oman perheen tai hengen tai elannon puolustaminen?

   Poista
 8. Ralph Ellis on Wokeism : Dishonesty and Deception

  https://www.youtube.com/watch?v=y23BgiXxQJs

  VastaaPoista
 9. Loistava teksti, kiitos!
  Itselleni kuva tällä hetkellä näyttäytyy niin, että tämän massiivisen ja monimutkaisen pirullisen, hiljaa hivutetun ja painajaismaisen järjestelmän takana toimii toksiset feminiiniset aivot. Valtavia ja kiemuraisia polkuja graavisti oikaisten on mahdollista todeta kuin Matti ja Teppo, että 'Kaiken Takana On Nainen' https://www.youtube.com/watch?v=DceCVaODTPs.

  Tietenkään tämä toteamus ei vapauta miehiä omasta vastuustaan mennessään mukaan tähän järkyttävään pimeyteen. Kuitenkin, jos tämä lähtökohta perusteellisesti ja kollektiivisesti ymmärrettäisiin, hyvillä ja tasapainoisilla naisilla ja miehillä olisi enemmän ja todellisia valmiuksia laittaa tälle kaikelle ne rajat, jotka olisi kuulunut laittaa jo ajat sitten - sekä suhteessa itseen että ympäristöön. Ja olisi kenties mahdollista alkaa kelata takaisinpäin tätä huolella kudottua pimeyden seittiä ja aikanaan palata siihen pisteeseen, josta joskus eksyimme tälle sairaalle hajoamisen polulle.
  Tässä vaiheessa matkaa sekä feminiinisyys että maskuliinisuus, naiseus ja miehuus, ovat niin toksisia ja niin sekaisin - tarkoituksellisesti vuosisatojen aikana murrettuja ja lamaannutettuja - ettei meillä oikeastaan voi edes olla lähtökohtaista käsitystä siitä, mitä nämä olemisen magneettiset puolet alunperin ovat olleet ja mitä niiden terveinä kuuluisi olla, saati miltä yhteinen elomme näyttäisi, jos olisimme sitä, mitä meidän tasapainoisina, vahvoina ja kokonaisina kuuluisi olla.

  Nyt meillä vielä on kuva, jossa Schwab kyykyttää Trudeauta - ja se meille tarkoituksellisesti halutaankin näyttää. Uskon kuitenkin, että aikanaan saamme tuolle kuvalle täydentävän parin, jossa alistetun tilalla on Schwab ja alistajana se henkisesti vino lady-domina, joka hänen taustallaan feminiinisen luovia aivojaan pahuuteen käyttää ja ideanikkarina häärii.
  On aika ilmeistä, että frontina toimivista huru-ukoista (Schwab, Niinistö, Soros jne.) ei olisi yhdestäkään kehittelemään tällaista monimutkaista järjestelmää, eikä edes pimittämään sitä valtavaa psykologista tietämystä, joka tämän kaiken kehittelyyn on kaikenaikaa tarvittu. He vain toistavat kaikuna, mitä kulisseista heidän korviinsa höngitään. Jopa Schwabin setä on isommassa kuvassa pelkkä niiteillä koristeltu työrukkanen.
  Toksinen, kulisseihin taitavasti piiloutunut feminiinisyys ei säästä ketään eikä mitään - se tuhoaa kaiken, juuria myöten. Tottakai psykopaatti-miehetkin pystyvät mihin vain ja ovat johtajina silmittömän pahoja. Mutta he ovat myös käden käänteessä tyhjiä marionetteja, lady-dominan astuessa areenalle.
  'Sosialismi' saattaa hyvinkin juontua sanasta 'sophianics', joka vallankahvaa pitelevää hirviömäistä naiseutta edustaa.

  Ennenkaikkea toksinen feminiinisyys vihaa omaa puhdasta ja hyvää puoltaan: tervettä feminiinisyyttä - ja tekee kaikkensa sen tuhotakseen niin naisista kuin miehistäkin. Koska sen täydellinen tuhoaminen on mahdotonta, hyvänä sijaisena toimii alistaminen. Kulttuurista riippuen vaihtelee, kääräistäänkö nainen sitten mustaan kaapuun vai nitistetäänkö häneltä jotenkin muuten vapaus ja elämisen mahdollisuus.
  Täällä maso-Suomessa tämä näkyy esim. siinä että ns. naisvaltaiset alat pursuilee monenlaista myrkkyä: siellä itsensä uhraa alipalkatut, aktiivisesti niistetyt ja riistetyt naiset - joiden sisimmästä löytyy vielä tervettä kutsu hoivaan ja huolenpitoon.
  Uskon vakaasti, että jos terve feminiinisyys astuisi perustelemaan selkeästi ja oikeudenmukaisesti esim. että miksi naisvaltaisten alojen palkat on saatava samalle tasolle miesvaltaisten kanssa, terve maskuliinisuus alkaisi välittömästi toimia, jotta epäkohta saataisiin pikaisesti hoidettua.

  Michael Tsarionin "Female illuminati" -tutkielmat ja analyysit antavat tärkeän ja keskeisen välineen tämän järkälemäisen sopan ymmärtämiseen ja käsittelyyn - suosittelen lämmöllä jokaisen siihen huolella perehtymään, vaikkasta juhannuslukemisena.

  https://www.femaleilluminati.com/

  VastaaPoista
 10. Järjettömiin sääntöihin alistuminen on psykologista masokismia.

  "Mikseivät hengenpelastajat hypänneet hukkumassa olleen MM-uimarin avuksi? ”Sääntöjen mukaan”"

  https://www.iltalehti.fi/muutlajit/a/cc5d2ead-cbb0-4f6b-aeeb-1786e788df74

  VastaaPoista
 11. Kirjailija Ritva Hellsten jännitti romaanin julkaisua: ”Alistuminen ja yhteisöön kuuluminen eivät välttämättä ole kaikille pahoja asioita”

  https://seura.fi/viihde/julkkikset/kirjailija-ritva-hellsten-jannitti-romaanin-julkaisua/

  VastaaPoista
 12. Susi ja lampaantalja:

  https://twitter.com/Juha_Korh2/status/1541092538282565632

  VastaaPoista
 13. Heikki Hiilamon kolumni: Bensan hinnannousu on melkein parasta, mitä pitkään aikaan on tapahtunut!

  https://yle.fi/uutiset/3-12510977

  Kuulostaako vähän psykologisen sadomasokistin puheelta? Fabianismia käytännössä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yllättäen taas tuollainen super nysväkkeen näköinen äijä

   Poista
  2. Tietenkin bensan hinnanousu on fabianistille parasta mitä voi tapahtua, sehän ajaa viimeisetkin vapaaseen liikkumiseen tottuneet, hajallaan asuvat änkyrät kontrolloitavaksi suuriin kaupunkeihin. Aivan loistava kerrannaisvaikutus on myös energian kallistumisen aiheuttama inflaatio, tämä on omiaan lopettamaan viheliäisen yksityisomistuksen, velkaannuttamaan kotitaloudet ja tekemään perinteisen korpisuomalaisen, lähestulkoon vapaan elämäntavan mahdottomaksi. Oma tupa, oma lupa. Fabianistin painajainen.

   Heikillä on toki lääke tähänkin kriisiin, mikäpä muu kuin valtio. Kuinkas muuten, kun kommunismi 2.0 - agendaa globaalikapitalismilla höystettynä ajetaan kuin käärmettä piippuun. Mistään ei pidä sinun itse huolehtiman (ainakaan omistamisesta) vaan voit surutta heittäytyä koneiston osaseksi, viisaammat ovat jo päättäneet mikä on sinulle parhaaksi.

   Poista
 14. Trudeaun sosialistihallinto näyttää jälleen sadomasokistisen puolensa:

  PJW: Guess what he's done now?

  https://www.youtube.com/watch?v=H4aR0qV9fGc

  PJW kommenteissa: "Demonetized again." Miten yllättävää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eikö tuo video ollut niistä Hollannin protesteista?

   Poista
  2. Sähläsin varmaan välilehtien kanssa. Kiitos.

   Tässä oikea linkki:

   https://www.youtube.com/watch?v=jTYhVxKiXE0

   Poista
 15. Tässä on tämä Ted Kacynskin kirjoituksen äänikirja. Aika totuuden mukaisesti kyllä puhuu vasemmistosta ja muistakin asioista, ei olisi kyllä vain paljon typerämmällä tavalla voinut levittää tätä. Kannattaa kuunnella tuo alku ainakin.

  https://www.youtube.com/watch?v=4TkFmmdmk50

  VastaaPoista
 16. Ossi Tiihoselta hyvä kirjoitus:

  https://www.ossitiihonen.com/2022/08/04/alistamisemme-menetelmat/

  VastaaPoista
 17. PJW: Strange happenings in Germany.

  https://www.youtube.com/watch?v=3f3bWST2BMA

  VastaaPoista
 18. JP: If BLM Was Honest!

  https://www.youtube.com/watch?v=d4YDxlI1xR0

  VastaaPoista
 19. Kansanedustaja Jari Myllykoski demonstroi hienosti käytännön esimerkin psykologisesta sadomasokismista.

  Aki Nummelin kertoo:

  "Hieman päälle vuosi sitten "vasemmisto"liiton satakuntalainen kansanedustaja Jari Myllykoski soitti minulle ja kyseli kuulumisia. No, soiton tavoitteenahan oli selvästi urkkia tietoja, joten en puhunut mitään sen ihmeellisempiä, mutta aloin häneltä kysellä maskipakotuksista kouluissa. Juuri silloin oli ajankohtaisena asiana, että Porin naapurikunnan Ulvilan lukiosta oli heitetty ulos 2 oppilasta, jotka eivät suostuneet käyttämään maskia.

  Selvitin Myllykoskelle, että laki ei oikeuta pakottamaan maskin käyttöön, mihin Myllykoski vastasi, että "mutta kun oppilaiden vanhemmat ovat pakottaneet lapsensa vastustamaan maskin käyttöä".

  Tähän tietysti vastasin, että eivät ole, kun tunnen asian (edustin toista oppilasta) ja selostin miehelle, että vaikka olisivatkin pakottaneet, niin laki ei edelleenkään oikeuta koulua pakottamaan maskin käyttöön ja kysyin, että eikö hän voisi puuttua tällaiseen asiaan eduskunnassa.

  Tähän Myllykoski vastasi, että ihmiset pitää sopeuttaa. Hämmästyin vastausta suunnattomasti ja tiedustelin, että mihin ihmiset oikein pitäisi sopeuttaa. Vastaus: "että yhteiskunta voisi toimia".
  Hämmästyin tätä vastausta vielä enemmän. Tiedustelin, että miten yhteiskunta toimii paremmin, jos rikotaan lakeja, mihin Myllykoski vastasi, että "niitä lakeja voidaan aina muuttaa".

  Sanoin hänelle, että "kyllä, voitte siellä eduskunnassa niitä lakeja muuttaa, mutta siihen asti olemassaolevia lakeja pitää noudattaa". Tämän jälkeen Myllykoski sanoikin, että soitellaan taas joskus uudelleen.

  Tämän keskustelun jälkeen olin 100-prosenttisen vakuuttunut, että Suomen valtiojohdossa ei ole kaikki ihan kohdillaan"

  https://www.facebook.com/aki.nummelin/posts/pfbid036fwjQmWhdYkUNR5wfS94AKkF7nEN2PETcqduC8gUtuiMbTzFd3jBcDnTJ3A59vgEl

  VastaaPoista
 20. Ivan Puopolo: Hallituksen röyhkeä hyökkäys sananvapautta vastaan! Maalittamislaki | Lakimies Onni Rostila

  https://www.youtube.com/watch?v=iwl0gfzSc_k

  Jos Puopolo olisi tehnyt kotitehtävänsä, hänen ei tarvitsisi ihmetellä tätä asiaa yhtään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 90%blogeista joita seuraan joutuu vaikeuksiin jos tää lain irvikuva saadaan läpi, saattaa itsekin joutua vaikeuksiin omista kommenteistaan, vaan ei kyllä pahemmin pelota, mitä rankemmin nämä hyökkäävät sitä epätoivoisempia ne oikeasti ovat. Ennen murtumispistettä ajat ovat aina olleet kovia, toivottavasti käännös on parempaan suuntaan.

   Poista
 21. Hyvä esimerkki psykologisesta sadomasokismista:

  Nainen saa kasvohalvauksen koronapiikistä. "Tekisin sen uudelleen, koska meidän täytyy."

  https://twitter.com/eclipsethis2003/status/1575531616469798912

  VastaaPoista
 22. PJW: Perpetual Adolescence

  https://www.youtube.com/watch?v=CEdFoU35t_8

  Aikuistuminen on uhka niille, joiden valta perustuu ihmisten alistumiseen.

  VastaaPoista
 23. Näitä yksilönvapautta vihaavien sadomasokistien sanomisia ei pidä koskaan unohtaa:

  https://twitter.com/FreedomWorld_/status/1576204853390770176

  VastaaPoista
 24. "Miten on voitu päätyä sellaiseen lampaiden yhteiskuntaan, että valtio suunnittelee "hallittujen" sähkökatkojen aiheuttamista ja lähes kaikille se tuntuu sopivan ilman vastaväitteitä?"

  https://twitter.com/Aki_Nummelin/status/1590569842238984192

  Koska masokistit haluavat alistua.

  Aki on tehnyt todella hyvää työtä koronakusetuksen aikana, ja nostan hänelle siitä hattua. Mutta Akilla on sosialismin kannattajana vielä aika suuri sokea piste sen suhteen, mitä sosialismi todellisuudessa on. Hän uskoo siihen sosialismin kiiltokuvamaiseen kulissiin, jossa luvataan kaikille hyvinvointia, mutta kieltäytyy katsomasta kulissin takana olevia totalitaristisia tavotteita.

  Mutta ei se mitään. Aivopesuhohjelmat täytyy purkaa yksi kerrallaan, ja siihen menee aikaa.

  VastaaPoista
 25. Tässä kirjoituksessa vertasin sadismia narsistiseen persoonallisuushäiriöön ja masokismia läheisriippuvuuteen. Törmäsin tänään mielenkiintoiseen videoon, jossa avataan erittäin hienosti juuri tämä sama kuvio:

  https://www.youtube.com/watch?v=NjGsHUq8g3o

  Jos CPTSD ei ole tuttu termi, kannattaa katsoa tämän videon alku:

  https://www.youtube.com/watch?v=jkReX44Fg3E

  Tuolta kanavalta löytyy monia muitakin hyviä videoita. Richard osaa selittää monimutkaisia asioita poikkeuksellisen selkeästi ja ymmärrettävästi. En tiedä tyypistä yhtään mitään, mutta suosittelen ainakin noita narsismia käsitteleviä videoita jokaiselle, joka on joskus joutunut tekemisiin narsistien kanssa.

  VastaaPoista
 26. Olemme kaikki narsistin uhreja, sillä mitä muuta tämä totaalityranniaa kohti lipuva umpisairas yhteiskunta on kuin iso, lihava narsistin paskiainen?

  Omasta narsismista ja uhriksipäätymisestä parantuaksemme tarvitsemme myös konkreettisia tarinoita siitä, miten ikuisuudelta tuntuvan uhriutumisen jälkeen todellisesti napsautamme valot päälle ja löydämme ja lunastamme takaisin oman arvomme ja voimamme, jotka sokeudessamme tallattaviksi luovutimme.
  Tässä yksi hieno tarina selviytymisestä sekä siitä, kuinka fiksu, vahva, lahjakas ihminen päätyy narsistin uhriksi siinä missä heikkolahjaisempi. Ja kuinka luova ja elämänvoimaa säteilevä lahjakkuus on narsistille erityisen houkutteleva kiintopiste ja tuhon kohde: tämä osittain selittää senkin, miksi tästä yhteiskunnasta on huolella ja juuria myöten kitketty aidot, henkisesti rikkaat ja viisaat ihmiset lähes sukupuuttoon asti.

  Jos suinkin onnistuu, tämä haastattelu kannattaa katsoa kaksilla laseilla: niin, että samalla kun tutustuu ja samaistuu Kimin järkyttävään asemaan ja tilanteeseen, näkee Kimin tilalla itsensä ja oman tilanteensa naamalle sylkevän narsistin, hirmuhallitsijoiden luotsaaman nyky-yhteiskunnan, uhrina. Saattaa auttaa hahmottamaan, kuinka yhteiskunta soveltaa räikeästi narsismin tekniikoita hokiessaan "mutta minähän rakastan sinua", samalla kun kuristaa kaulasta seinälle. Ja kuinka jokainen tähän pimeyden lakien mukaan pyörivään 'yhteiskuntaan sopeutuja' on Trevorin äidin kaltainen, narsismia pönkittävä ja mahdollistava 'flying monkey'.
  Toivoa kuitenkin on: Kim selviytyi - ja meillä on mahdollisuus selviytyä. Selviytyäkseen Kimin oli löydettävä terve vihansa - jota Antero on useaan otteeseen kehottanut jokaista itsestään etsimään. Vihansa löydettyään Kim taisteli tiensä vapauteen - ja ratsasti voittoon.

  https://members.unslaved.com/unslaved-podcast/episode-6-psychic-vampirism-a-survivors-story-members/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olisikohan Kim säästynyt astumasta narsistiseen miinaan, jos olisi nähnyt tällaista havainnemateriaalia ennen ensimmäisiä treffejä?
   En tiedä tekijästä tai hänen vaikuttimistaan mitään, mutta kieltämättä tolkun hyvä tiivistelmä:

   https://www.instagram.com/reel/Cx5csRlOhLh/?igshid=MWltbHhkcGIwODZtZg%3D%3D

   Poista
  2. Siinähän ne olennaisimmat on hienosti kiteytettynä.

   Poista
 27. “Void-self” is the latest pronoun. This says everything.

  VOID OF A SELF = SELF MURDERED. It’s the expulsion from the inner kingdom of Heaven into the inner kingdom of hell.

  “People will do anything no matter how absurd, to avoid facing their own souls.”
  - Jung

  https://twitter.com/TruthWarriorDad/status/1651601648568131584

  (video)

  VastaaPoista
 28. “The frightened individual seeks for somebody or something to tie his self to; he cannot bear to be his own individual self any longer, and he tries frantically to get rid of it and to feel security again by the elimination of this burden: the self.” ― Erich Fromm

  https://twitter.com/TruthWarriorDad/status/1660674497555628032

  (video)

  VastaaPoista
 29. "Left-wing extremism linked to psychopathy and narcissism: study"

  https://nypost.com/2023/05/25/left-wing-extremism-linked-to-psychopathy-narcissism-study/

  As result of the new data, study authors Ann Krispenz and Alex Bertrams have coined a new term for such psychological behavior: the “dark-ego-vehicle principle.”

  “According to this principle, individuals with dark personalities — such as high narcissistic and psychopathic traits — are attracted to certain forms of political and social activism which they can use as a vehicle to satisfy their own ego-focused needs instead of actually aiming at social justice and equality”

  VastaaPoista
 30. "Palvelukseen tarvitaan: henkisesti heränneitä miehiä"

  https://www.astro.fi/blog/21545/palvelukseen-tarvitaan-henkisesti-heranneita-miehia

  Tuohon kirjoitukseen tiivistyy hyvin se, miksi minä pidän "henkisesti heränneiden" piirejä niin vastenmielisinä. Se porukka on täynnä tuon kirjoittajan kaltaisia psykologisia sadomasokisteja. Lainaus:

  "Me tarvitsemme miestä, joka palvelee feminiinivoimaa ja laittaa sen kaikessa jopa itsensä edelle.

  Tajusin nimittäin eilen metsälenkillä, että niinhän luontokin tekee, ja luonto, jos mikä, on viisas. Mehiläispesässä kuningatar on se, jota kaikki palvelevat ja joka pitää pesän energian käynnissä, tasapainossa. Jos kuningatar kuolee, koko mehiläispesä kuolee. Feminiinivoima ylläpitää sen elämää ja kiertokulkua. Kaikki muu on alisteista sille. Muurahaisten maailmassa on samoin: sielläkin on kuningatar, ei kunkku, joka pitää kaiken kasassa. Kaikki voima on tuossa feminiinisessä energiakeskittymässä, jonka eteen muut tekevät automaattisesti ja kyseenalaistamatta töitä, koska se edustaa luonnon lakia, tasapainoa ja harmoniaa. Naisenergia johtaa."

  Tuo viimeinen lause on eräänlainen freudilainen lipsahdus, joka paljastaa, että kun hän puhuu feminiinienergiasta, hän oikeasti puhuu naisista. Eli toisin sanoen hän haluaa miehen, joka alistuu hierarkiaan ja palvelee häntä kuin kuhnuri kuningatarta. Näin puhuu psykologinen sadisti, joka haluaa kumppanikseen alistuvan psykologisen masokistin, joka palvelee häntä ja "laittaa sen kaikessa jopa itsensä edelle". (Lukekaa otsikko uudestaan.)

  http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2021/12/tottelevainen-sanna-marin.html

  Kirjoituksen lopussa hän kertoo millaista miestä hän kaipaa: sellaista kuin Käärijä.

  VastaaPoista
 31. "Noin puolet suomalaisista haluaisi kasvattaa Euroopan parlamentin valtaa"

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009637325.html

  Govern me harder, daddy!

  VastaaPoista
 32. PJW: Hard to shock me, but this...

  https://www.youtube.com/watch?v=w26tX7J6yos

  VastaaPoista
 33. Jos täällä on Andrew Tate -faneja, suosittelen katsomaan tämän haastattelun, ja pohtimaan samalla kysymystä: "Mitä on psykologinen sadomasoksimi?"

  https://www.youtube.com/watch?v=HUYp5Gkomng

  En ihmettele yhtään, että hän on noin suosittu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos katsoitte PBD:n, Carlsonin tai Owensin tekemät Andrew Tate -haastattelut, suosittelen katsomaan seuraavaksi tämän videon, joka paljastaa miten sieltä narsistin (tai psykopaatin) kulissin takaa paljastuu tekopyhä ja moraaliton hyväksikäyttäjä:

   https://twitter.com/johnlovell275/status/1687241047108132864

   Ja tätä tyyppiä miljoonat nuoret miehet pitävät suurena esikuvana. Surullista.

   Poista
  2. Erittäin mielenkiintoinen Andrew Tate -haastattelu, jossa Tate keskustelee terapeutin kanssa. Tämä on todella hyvä case study grandioosin (julki)narsistin sielunmaisemasta.

   https://www.youtube.com/watch?v=sYj0exUT_Mw

   Kaiken tuon paksun macho-kulissin takana on vain herkkä pieni poika, joka on selviytyäkseen kieltänyt ja tukahduttanut omat todelliset tunteensa.

   Poista
 34. Truth Against The World Michael Tsarion (Clip)

  https://www.youtube.com/watch?v=32yR5m0Yi7E

  "Die to the will of others."

  VastaaPoista
 35. Canadians DEMANDING new mask mandates as protests erupt in Vancouver

  https://www.youtube.com/watch?v=RfH3G9E83vY

  VastaaPoista
 36. Lefties losing it: hysterical meltdowns captured

  https://www.youtube.com/watch?v=Hcannz2iAjc

  VastaaPoista
 37. Elon Musk WARNS Joe Rogan, Woke Mind Virus DESTROYING Civilization, ProHamas Teens & TikTok PROVE IT

  https://www.youtube.com/watch?v=bcLtwLHRfFc

  VastaaPoista
 38. Kansa haluaa presidentin ylittävän valtuutensa kriiseissä – Mistä auktoriteetti­kaipuu kumpuaa?

  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009963171.html

  No mistäköhän?

  VastaaPoista
 39. PJW: Kidults

  https://www.youtube.com/watch?v=C1ulFjsQ-ZU

  Aikuistuminen ei maistu.

  VastaaPoista
 40. "French feminists are mopping topless to protest right wing success in elections. Finally a protest I can support."

  https://x.com/ClayTravis/status/1807783171489935867

  (video)

  Narsismilla on monet kasvot. Ja tissit.

  VastaaPoista