sunnuntai 28. marraskuuta 2021

Aton kultti - osa 33.1: Maanpuolustuskurssi


Oletteko kiinnittäneet huomiota Mika Salminen käyttämiin pinsseihin?


Mika Salminen

Mika Salmisen pinssit


Tuo alempi on helposti tunnistettavissa. Se on YK:n Agenda 2030 -pinssi, jota Salmisen kaltaiset "Eliittiä" palvelevat sätkynuket käyttävät hyvin usein.


"It's a big club, and you ain't in it!" - George Carlin


Olen jo pitkään ihmetellyt miksi Salminen käyttää tuota toista pinssiä. Ellen ihan väärin muista, luin joskus jostain, että se liittyisi jotenkin Maanpuolustuskurssiin. En kuitenkaan ymmärtänyt, miksi se on Salmiselle niin merkityksellinen, että sen kanssa täytyy esiintyä joka paikassa. Onneksi tällä blogilla on niin fiksuja lukijoita, että he voivat joskus valistaa minua. 

Nimimerkki Lobo tiesi kertoa, että kyseinen Maanpuolustuskurssiyhdistys ei ole ihan sitä miltä se ensi kuulemalta vaikuttaa. Kyse ei ole todellakaan mistään kertausharjoitukseen rinnastettavissa olevasta kurssista, vaan jostain ihan muusta. Näillä kursseilla ei kaiveta poteroita - näillä kursseilla verkostoidutaan.


https://www.maanpuolustuskurssiyhdistys.fi/


Yllättävää kyllä, valtamediasta löytyy useampikin juttu, jossa käsitellään Maanpuolustuskurssin jokseenkin kyseenalaista luonnetta. Esimerkiksi Seura-lehti puhuu artikkelissaan ihan suoraan hyvä veli -kerhosta, sisäpiiristä ja eliitistä. 


https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/salonkisotilaat-verkostoituvat-maanpuolustuskurssi-riemua-pitkien-poytien-aarella/


"Yhteiskuntahistorian dosentti Jukka Kortti olettaa, että maanpuolustuskursseja pidettävän arvossa, koska ne näyttäytyvät pääsylippuina yhteiskunnan aitioihin, sisäpiiriin ja eliittiin.

”Tällainen ei ole vain jäänne hyvä veli -verkostoista, vaan verkostoituminen on oleellinen osa myös 2010-luvun yhteiskuntaelämää – jos ei jopa tärkeämpää kuin ennen”, Kortti sanoo.

Ei ole lainkaan yllättävää, että suomalaiseen eliittiin ja sen verkostoihin perehtyneet tutkijat ovat poikkeuksetta hyödyntäneet työssään valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kurssimatrikkeleita.

”Sosiaalisten verkostojen tutkijalle maanpuolustuskurssit ovatkin kultakaivos”, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe kirjoittaa kirjassaan Yläluokka." (Seura-lehti)


Lehden mukaan 15 haastatellusta peräti kolmasosa piti kurssia "omana loosina" ja jonkinasteisena salaliittona. Todella erikoista, että tämä sanotaan valtamediassa ääneen.


"Peter Ekholmin tutkimuksen mukaan yli puolet kurssille osallistuneista oli sitä mieltä, että kurssin myötä heille muodostui tärkeä verkosto. Hyödyllisiä kontakteja ja tuttuja myöntää saaneensa käytännössä jokainen. Eniten verkostoja loivat liike-elämän ihmiset.

Kyselytutkimukseen oli uitettu myös provokatiivinen väite siitä, että kurssin käyneet muodostavat ikään kuin sanattoman salaliiton, jossa kukin kurssi on ’oma loosinsa’. Loosi on nimitys, jota vapaamuurarit käyttävät alajaostoistaan.

Vaikka enemmistö vastanneista torjui väitteen, on kiinnostavaa, että joka kolmas kurssilainen oli väitteen kanssa samaa mieltä. Neljäsosa vastaajista ei osannut sanoa, ovatko he osa salaliittoa.

Politiikantoimittaja Unto Hämäläinen kuvaili Helsingin Sanomissa vuonna 2001, kuinka maanpuolustuskurssi betonoi osallistujien tunnelmat.

”Jos on joskus käynyt valtakunnallisen maanpuolustuskurssin, säilyy sen rekistereissä, vaikka olisi muuten elämässä mennyt vähän huonomminkin.”" (ibid) 


Aiheesta löytyy myös Ylen tekemä juttu, jossa kurssia kuvaillaan hyvin samankaltaisella tavalla kuin Seuran jutussa. Kyse on kurssista, jonka avulla yhteiskunnan silmäätekevät verkostoituvat keskenään ja "pääsevät piireihin". Kurssille pääsee vain kutsusta, mikä on täysin sama periaate kuin vapaamuurareissa ja ritarikunnissa.


https://yle.fi/uutiset/3-7638176


"Kursseissa kiehtoo kuitenkin myös se, mitä kurssit ovat alkaneet yli 50-vuotisen historiansa aikana edustaa: eliittiin kuulumista ja siihen verkostoitumista. Se on varmasti suuri syy kursseille haluamiseen, vaikka sitä ei tohdita ääneen sanoakaan.

Tai kyllä asia sanotaan toisin sanoin, tällaisin:

“Kurssilla kiinnostaa verkostoituminen.”

“Kokonaisvaltainen maan puolustaminen vaatii sitä, että puhalletaan yhteen hiileen.”

“Mitä paremmin tunnemme toisemme yhteisessä asiassa, sen parempi.”

Lauseet ovat haastatteluista, joita tein seuratessani valtakunnallista maanpuolustuskurssia parin viime viikon aikana. Kursseista on kehittynyt kansallinen instituutio, josta kuitenkin tietävät vain ne, jotka siitä tietävät: yhteiskunnallinen eliitti. Jos olet käynyt kurssin, olet joku, ja päinvastoin." (Yle)


Ylen artikkelissa käytetään yhtä termiä, joka paljastaa hyvin paljon kurssin todellisesta luonteesta. Tuo termi on Chatham house.


"Puolustusvoimat järjestää kurssit, joilla esitellään myös monet muut kokonaisvaltaisen maanpuolustuksen kannalta relevantit toiminnot, kuten huoltovarmuus, väestönsuojelu ja rajaturvallisuus.

Oman toiminnan esittelyssä ei sinänsä ole mitään pahaa, etenkin jos se tehdään avoimesti. Maanpuolustuskursseilla avoimuudella on rajansa. Kursseilla on voimassa niin sanottu Chatham house -sääntö, jonka mukaan kurssin puitteissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia."


Maanpuolustuskurssille kutsutaan yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevia ihmisiä mm. politiikasta, virkamiehistöstä, mediasta ja liike-elämästä. Kurssille osallistuneet velvoitetaan noudattamaan Chatham house -sääntöä, eli he eivät saa kertoa kurssilla puhutuista asioista ulkopuolisille. Kuulostaako tutulta? Kaava on täysin sama kuin Bilderberg-kokouksissa tai Trilateraalisen komission kokouksissa. Näihinkin kokouksiin (jotka Aatos Erkon mukaan muodostavat kulissientakaisen maailmaa hallitsevan eliitin) kutsutaan "tärkeitä ihmisiä", ja heitä sitoo Chatham house -sääntö.

"Chatham house" on nimi, jota käytetään instituutiosta nimeltä Royal Institute of International Affairs, eli RIIA. Tästä organisaatiota löytyy enemmän tietoa kirjoituksessa RIIA & The Round Table

RIIA on julkinen kulissi Cecil Rhodesin 1800-luvun lopussa perustamalle salaseuralle, joka tunnetaan nimellä The Round Table. RIIA:n perustamisen jälkeen Round Table on kasvanut ja laajentunut. Myöhemmin perustettiin mm. YK, Bilderberg, Rooman klubi, Trilateraalinen komissio ja CFR, jotka kuuluvat kaikki Round Table -verkostoon."Cecil Rhodes was a British born magnate, politician, and megalomaniac, who made his fortune from diamond mining operations in South Africa. He was the founder of the De Beers Company which still controls sixty percent of the rough diamond markets, and once controlled ninety percent of that trade. Ostensibly one of his age's most powerful men, the country of Rhodesia (present day Zimbabwe) was named after him. He formed the secret Round Table Group in order to recruit intelligent men and women to the cause of British imperialism. Those who receive a Rhodes Scholarship are summarily sent to Oxford University in England for their education and indoctrination. Under the cunning guidse of extending the domination of the "Anglo-Saxon" race, he successfully furthered the interests of his royal masters of England and the various Atonist dynasties of Europe. Although he was actively involved in the Boer War, he was despised by the military commanders and troops who saw him as an opinionated, domineering, megalomaniacal busy body. The machinations of this demagogue and his cronies have been thoroughly exposed in the works of G. Edward Griffin, Dr. John Coleman, Anthony Sutton, Lyndon Larouche, and Dr. Caroll Quigley." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol2)


Aina kun kuulette puhuttavan tilaisuudesta, jossa käytetään Chatham house -sääntöä, voitte olla varmoja, että kyseinen tilaisuus on tavalla tai toisella kytköksissä Round Table -verkostoon. Jos esimerkiksi kutsussa mainitaan termi Chatham house -sääntö, jokainen "piireihin kuuluva" tietää millaisesta tilaisuudesta on kyse. Esimerkkejä:


https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/huippuvaikuttajien-salamyhkaisesta-bilderberg-kokouksesta-liikkuu-salaliittoteorioita-luovat-piilossa-uutta-maailmanjarjestysta/7430638

https://reservinsanomat.fi/art/hx-havittajahankeaiheinen-esitelma-helsingissa-10-4/

https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/kalenteri/tapahtumat/bofit/2018/2018-04-05-intia-seminaari/

https://www.ohjelmistoebusiness.fi/tapahtumat/nakymat-ja-talouspolitiikka-korona-jalkeen/

https://www.paasikivi-seura.fi/menneet-tapahtumat/

https://twitter.com/liandersson/status/874202740280438784


Yleensä kun suomalaiset saavat kutsun Maanpuolustuskurssille, se on niin suuri mahdollisuus verkostoitumiseen ja sisäpiireihin pääsemiseen, että kurssille osallistutaan ilomielin. Onneksi on myös niitä, jotka tietävät millaisesta kerhosta on kyse, ja näyttävät koko touhulle kuvainnollista keskisormea:Samainen Ano Turtiainen muuten kirjoitti kesällä Facebookiin, että vapaamuurarit ohjaavat eduskuntaa:


(klikkaa suuremmaksi)


Ja tätä miestä ne kaiken maailman Pikkulammas-porukat kehtaavat mustamaalta?

Maanpuolustuskurssi, eli Ylen mukaan "Suomen halutuin kurssi", on siis yksi monista Round Table -satelliiteista. Se on vähän kuin Suomen sisäinen Bilderberg-kokous, joka on ovelasti naamioitu näyttämään isänmaalliselta kurssilta, jossa vain koulutetaan ihmisiä maanpuolustusasioissa. Kurssille kutsutaan vain yhteiskunnan silmäätekevät, jotka "Eliitti" haluaa rekrytoida omiin hyvä veli -verkostoihinsa. Suurin osa kutsun saaneista hyppii riemusta saadessaan kutsun tähän "parempien ihmisten kerhoon", ja ovat näin valmiita palvelemaan "Eliittiä" ihan vain siitä ilosta, että voivat tuntea itsensä tärkeäksi. 

Ymmärrettekö nyt miksi Mika Salminen käyttää näitä pinssejä?


Mika "Minä kuulun piireihin!" Salminen


Päivitys 13.12. 2021:

Maanpuolustuskurssilla on oma julkaisu nimeltä Maanpuolustus-lehti. Kyseinen julkaisu käyttää ihan avoimesti ilmaisua Uusi maailmanjärjestys (New World Order).


https://www.maanpuolustus-lehti.fi/maailman-jarjestyksen-murros-ja-suomi/


lauantai 27. marraskuuta 2021

Avarn Security ja symboliikka


Nimimerkki aatos vinkkasi Avarn Security -vartiointiyrityksen logosta:Ihan kuin siinä olisi M-kirjain?

Käännetään logo toisin päin:Muistuttaako mitään toista logoa?


Vapaamuurarilogo


perjantai 26. marraskuuta 2021

Ville Ranta ja kaikennäkevä silmä


Näin Iltalehden pilapiirtäjä Ville Ranta tekee propagandaa. Kuvasta näkee ketä hän palvelee. Katsokaa porttia.


https://www.iltalehti.fi/villeranta/a/7e193153-fbbd-4e1c-b39f-87ee1fec167c


Vapaamuurararisymboliikkaa: kaikennäkevä silmä


Lue myös: Suomalainen media

Epäilemättä Ville Ranta on päässyt piireihein. Hän kuuluu ranskalaiseen Ordre National du Mérite -ritarikuntaan, johon kuuluu muutama muukin suomalainen. 


https://www.kaleva.fi/ritarin-arvon-saanut-ville-ranta-kirkko-kaupunki-l/1659702


Kiitos vinkistä Armo.

David Whitehead -haastattelu (Cult of the Medics)


Uusi David Whiteheadin haastattelu, jossa hän kertoo Cult of the Medics -dokumenttisarjastaan. Tämä on erittäin hyvä ja informatiivinen video, jossa on paljon tämän blogin lukijoita kiinnostavaa asiaa. Kannattaa ehdottomasti katsoa.tiistai 23. marraskuuta 2021

Aton-kultti - osa 37: Vanguard


Kuinka "Eliitti" hallitsee maailmaa Vanguard-nimisen yhtiön kautta:
Vanguardin nimen ja logon symboliikka paljastaa paljon. Nimi ja logossa näkyvä laiva viittaavat kuuluisan vapaamuurarin amiraali Horatio Nelsonin laivaan HMS Vanguard.


https://logos-world.net/vanguard-logo/

Horatio Nelson menetti sodassa oikean käsivartensa. Maalauksissa ja patsaissa hänen oikean käden hiha kuvataan käytännössä aina niin, että se näyttää vapaamuurarien "käsi piilossa" -käsimerkiltä. Nelson kuului vapaamuurarien lisäksi lukuisiin "Eliitin" ritarikuntiin.


Miksi "Eliitti" valitsi tämän valtapyramidin huipulla olevan yhtiön nimeksi Nelsonin vanhan laivan?  Mitä se edustaa? Selitys löytyy laivan historiasta.

Joulukuussa 1798 Napolin kuningas Ferdinand IV oli pulassa. Taistelu ranskalaisjoukkoja vastaan Roomassa oli päättynyt tappioon, ja Napolin tilanne näytti todella pahalta. Hän tiesi, että hänellä ei ollut hallussaan tarvittavaa määrää sotajoukkoja ranskalaisarmeijan pysäyttämiseen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ranskalaisjoukot tulisivat miehittämään Napolin lähitulevaisuudessa. Tämän seurauksena Ferdinand oli pakotettu pakenemaan Napolista.

Ferdinand oli superrikkaan Bourbon-monarkiasuvun jäsen. Mitä tällainen superrikas kuningas tekee, kun hänen on paettava maasta? Hän luonnollisesti alkaa valmistella pakoaan niin, että hän pystyy ottamaan mukaansa mahdollisimman suuren osan omaisuudestaan. Kun kyseessä on rikas kuningas, tuon omaisuuden voidaan olettaa olevan melkoisen suuri. Jos vihollisen armeija on saapumassa miehittämään koko maata, kullan ja muiden arvometallien säilyttäminen paikallisen pankin holvissa tai kuninkaallisen palatsin kellarissa ei ole enää vaihtoehto. Mutta miten tuon mittava omaisuus saadaan turvaan?


Ferdinand IV


Ratkaisu Ferdinandin ongelmaan löytyi läheltä. Amiraali Nelson sattui olemaan juuri tuohon aikaan Napolissa. Nelsonin komennossa oli kokonainen laivasto, jonka lippulaivana toimi HMS Vanguard. Virallisen tarinan mukaan Nelson auttoi evakuoimaan koko kuninkaallisen perheen Sisiliaan. Mukaan otettiin myös Iso-Britannian suurlähettiläs perheineen, useita napolilaisia aatelisia ja valtava määrä rikkaita englantilaisia kauppiaita ja yläluokan jäseniä. Nelsonin komennossa olleisiin laivoihin lastattiin yhteensä 600 evakuoitavaa ihmistä. 

Virallinen tarina ei kerro mitään siitä, mitä nämä evakuoitavat ihmiset ottivat mukaansa. Voidaan  kuitenkin hyvällä syyllä tehdä oletus, että nämä rikkaat ihmiset ottivat mukaansa kaiken sellaisen arvo-omaisuuden, joka oli mahdollista lastata laivoihin. Vähän veikkaan, että HMS Vanguardiin ja muihin Nelsonin komennossa olleisiin aluksiin lastattiin suurin osa Napolin kullasta.

Pelastusoperaatio oli menestys. Ferdinand ja muut Napolin rikkaat onnistuivat pelastautumaan ranskalaisten miehittäjien kynsistä, ja suojaamaan omaisuutensa viemällä sen Palermoon.

Tämä on se syy miksi "Eliitti" valitsi nimen Vanguard sille investointiyhtiölle, joka käytännössä hallitsee maailmaa yläpuolella olevan videon selittämällä tavalla. Vanguard on nimi, joka on "Eliitin" keskuudessa symboli "omaisuuden suojaamiselle". Sitähän Vanguard tekee - se toimii eräänlaisena kilpenä, joka piilottaa ja suojaa maailman rikkaimpien ihmisten omaisuuden muulta maailmalta. Yhtiön todelliset omistajat on salattu, joten näiden "Eliitin" valtapyramidin huipulla olevien ihmisten valta on tavallisilta ihmisiltä täysin piilossa.Vanguard omistaa monimutkaisen omistusketjutuksen kautta niin suuren osan kaikista maailman suuryrityksistä, että se pystyy käytännössä hallitsemaan maailmaa. Jos yksi yhtiö on suurin omistaja  (joko suoraan tai ketjutuksen kautta) kaikille mediayhtiöille, lääkeyhtiöille, some-yhtiöille, teknologiayhtiöille, sotateollisuusyhtiöille, kulutustavarayhtiöille, pankeille, investointiyhtiöille ja käytännössä kaikille maailman pörssiyhtiöille, tämä pyramidin huipulla oleva yhtiö on asemassa, joka mahdollistaa koko maailman hallitsemisen. Hulluinta tässä on se, että suurin osa maailman ihmisistä ei ole koskaan edes kuullut Vanguardista. 

Vanguardin lonkerot yltävät myös tänne Suomeen asti. Katsokaa näiden suomalaisyritysten suurimpien omistajien listoja:


maanantai 22. marraskuuta 2021

Rockefeller Foundation: Lock Step


Hollantilainen kansanedustaja Thierry Baudet piti Hollannin parlamentissa puheen Rockefeller Foundationin Lock Step -suunnitelmasta:"Eliitti" on suunnitellut tätä koronakusetusta jo pitkään.

Vaikka "faktantarkastajat" joka puolella väittävät tämän olevan vain salaliittoteoriaa, kyseinen raportti on todella olemassa: https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

Pari ruutukaappausta:


(klikkaa suuremmaksi)


lauantai 20. marraskuuta 2021

Mikko Tähti, Sialune & Juju - Rauhanlippu


Nyt on todella kova suoritus kokoonpanolta Mikko Tähti, Sialune ja Juju: Upea kappale upealla videolla. Hyvät herrat - nostan hattua. 

Katsokaa ja kuunnelkaa tarkkaan. Muun muassa Jujun säkeistössä lauletaan: "Vielä tulee päivä kun pitää kohdata tuonela." Aivan kuin tässä laulettaisiin Narrin matkasta? Onko suomalaisessa totuusliikkeessä vihdoin tajuttu, että tarot ei ole vain "Eliitin" omaisuutta?
Narrin matkasta enemmän alla olevalla videolla:Juha Korhonen: Seuran päätoimittajan kanssa käyty keskustelu julki! - Törkeää valehtelua alusta loppuun


Suomalaisen median taso on nykään tämä:


perjantai 19. marraskuuta 2021

Läpi aikojen


Disclaimer: Tästä kirjoituksesta en voi ottaa kunniaa kokonaan itselleni. Sain apua taholta, jonka on käytännön syistä pakko jäädä anonyymiksi. Kiitän saamastani avusta. 

***

Tornio-trilogian viimeisessä osassa esitellään Susanna Sivosen vuonna 2018 valmistunut Läpi aikojen. Yle kertoo:

"Tornion Victoriantorilla on uusi veistos. Susanna Sivosen teos Läpi aikojen symboloi ajankulkua ja ajan merkitystä kautta historian. Sivonen kertoo, että veistos muistuttaa kelloista maamerkkeinä ja ikoneina kylissä ja kaupungeissa.

– Tämä on maailman ensimmäinen hybridi aurinkokello, Sivonen sanoo.

Veistos on yhdistelmä modernia kellotekniikkaa sekä historiallista ajanlaskutiedettä. Se yhdistää kaksi valtiota ja kaupunkia, sekä yhteisen kulttuurihistorian ja ihmiset."


Läpi aikojen


Ensimmäisenä teoksessa huomio kiinnittyy teoksen keskeisimpään symboliin - armillaariin. Vähemmän yllättävästi armillaari on vapaamuurari- ja temppeliritarisymboliikasta tuttu symboli. Aihetta on käsitelty enemmän kirjoituksessa Armillaari.

"The armillary sphere was an important astronomical and navigational instrument for the Portuguese sailors who ventured into unknown seas during the Age of Discoveries. It was introduced by the Knights Templar, whose knowledge was essential to the Portuguese Discoveries — Henry, the Navigator, the person mainly responsible for the development of Age of Discovery was actually the Grand Master of the Order of Christ [portugalilainen versio temppeliritareista]."(Wikipedia)


Armillaareja on monenlaisia


Vielä vähemmän teoksessa yllättää se, että siinä on niin monen muun suomalaisveistoksen tavoin tarot-symboliikkaa. Suosittelen tutustumaan Sivosen omaan sivustoon susannasivonen.com, josta löytyy useita hienoja kuvia, joiden yksityiskohdat paljastavat teoksen yhteyden tarot-symboliikkaan. Otan tähän alle muutamia kuvakaappauksia, jotka paljastavat jotain oleellista teoksen symboliikasta.

Katsotaan ensimmäiseksi kuvaa, joka on otettu teoksen etupuolelta. Se näyttää miten armillaarin yläpuolelle on laitettu suu ja alapuolelle kengät. Suu edustaa päätä, ja kengät edustavat jalkoja. Huomaatteko miten teos muistuttaa seisovaa ihmishahmoa, jolla on armillaari kehona? Miksi Sivonen teki tällaisen valinnan?Tämä kuvakulma paljastaa, että teos esittää henkilöä tai henkilöitymää. Kuvassa tämän hahmon yläpuolella näkyy putkia, jotka ovat kietoutuneet toistensa ympärille. Ne muodostavat siis köynnöksen. Löytyykö tarotista korttia, jossa olisi seisova henkilö, jonka yläpuolella on köynnöksiä?

Armillaari on astronomien ja astrologien työkalu. Sitä käyttävät siis "tähtitaivaan tarkkailijat". Vapaamuurarisymboliikassa armillaari on vapaamuurarien myyttisen esi-isän, kuuluisan tietäjän ja astrologin Hermes Trismegistuksen symboli. Kuka on tarot-pakan "tähtitaivaan asiantuntija" ja astronomisen/astrologisen tiedon henkilöitymä, joka vastaa Hermes Trismegistuksen kaltaista esoteerisen tiedon mestaria? 

"Hermes Trismegistus, "thrice-great Hermes," emerged from the amalgamation of the wisdom gods Hermes and Thoth and is one of the most enigmatic figures of intellectual history. Since antiquity, the legendary "wise Egyptian" has been considered the creator of several mystical and magical writings on such topics as alchemy, astrology, medicine, and the transcendence of God. Philosophers of the Renaissance celebrated Hermes Trismegistus as the founder of philosophy, Freemasons called him their forefather, and Enlightenment thinkers championed religious tolerance in his name. To this day, Hermes Trismegistus is one of the central figures of the occult—his name is synonymous with the esoteric." - Florian Ebeling (The Secret History of Hermes Trismegistus)


Vapaamuurarien myyttinen esi-isä Hermes Trismegistus ja armillaari
(Katsokaa hänen käsien asentoa, ja sitä miten hän pitelee
oikeassa kädessään sauvaa, johon armillaari on kiinnitetty.)


Hermes Trismegistuksen nimi viittaa kreikkalaiseen Hermes-jumalaan, joka tunnettiin Roomassa nimellä Merkurius. Minkä kortin hallitseva planeetta on Merkurius?

Lisää vihjeitä löytyy yksityiskohdista. Mihin korttiin liittyvät teoksessa näkyvät siivekkäät kengät ja lemniscate (ikuisuusmerkki)? 


Siivekäs kenkä


Lemniscate (ikuisuusmerkki)


Teos esittää tarotin "tähtitaivaan asiantuntijaa" ja muinaista Tähdistö-kulttia edustavaa Taikuria. Kortin hallitseva planeetta on Merkurius, joka tunnetaan lemniscatesta ja siivekkäistä sandaaleista. Kortissa lemniscate on Taikurin pään yläpuolella.

Taikuri on Hermes Trismegistuksen tapaan hermeettisten oppien mestari. Taikurin kädet näyttävät ylös ja alas. Tämä asento on niin sanouttu "niin ylhäällä kuin alhaallakin" -merkki ("as above so below"), joka tunnetaan hermeettisenä aksioomana.


Taikuri (Rider-Waite-pakka)


Kiinnittäkää huomiota myös Taikurin yläpuolella oleviin köynnöksiin ja verratkaa niitä ylempänä olevaan kuvaan, jossa veistoksen takana olevat putket ovat kietoutununeet toistensa ympärille. Tämä putkiköynnös muodostaa hyvin samankaltaisen muodon Taikuri-kortin ruusuköynnösten kanssa. 

Kannattaa myös katsoa veistoksen jalkojen leveää haara-asentoa ja ulospäin kääntyneitä jalkateriä, ja verrata niitä näihin vanhempiin tarot-kortteihin, joissa Taikurin jalat ovat näkyvissä. Asennoissa on paljon samaa.  


Taikuri (Oswald Wirth, 1899)

Taikuri (Marseille-pakka)


Näissä vanhoissa pakoissa Taikurin pöytä kuvataan muuten usein kolmijalkaisena. Jännä sattuma, että Sivosen veistos on myös kolmijalkainen.

Veistoksessa on kaksi erilaista kenkää - miehen ja naisen kengät. Tällä viitataan Taikurin androgyynisyyteen. Ainakin Rider-Waite-pakan Taikuri on samalla tavalla androgyyninen hahmo kuin Narri. Molemmissa on havaittavissa sekä miesmäisiä että naismaisia piirteitä. Toisaalta Rider-Waite-pakan Taikurin pöydällä olevat esineet (pienen arkanan maat) edustavat neljää elementtiä (maa, tuli, ilma, vesi), joista puolet on maskuliinisia ja puolet feminiinisiä.

Sitten on vielä se "kolmas jalka", eli armillaarin läpi menevä erikoinen keskisalko. Jos katsotte Hermes Trismegistuksen kuvaa, näette miten siinä "taikurin sauva" lävistää armillaarin. Epäilemättä tämä veistoksen keskisalko edustaa Taikuri-kortissa näkyvää sauvaa, jota Rider-Waite-pakan Taikuri pitää hyvin samantyyppisessä asennossa kuin Hermes Trismegistus.


Hermes Trismegistus ja sauvan lävistämä armillaari


Keskisalkona toimiva putki on muita jalkoja paksumpi ja hyvin koristeellinen. Veikkaan, että Sivosella on tätä suunnitellessaan ollut mielessä niin sanotut marsalkansauvat, jotka ovat usein hyvin koristeellisia. Nämä marsalkansauvat ovat symbolinen vastine Taikurin kädessään pitämälle sauvalle. Aiheesta enemmän kirjoituksessa Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas.


Mannerheimin käyttämät marsalkansauvat


Saksalainen marsalkan sauva


Sivosen hybridi-aurinkokelloksi kutsuman veistoksen nimi on Läpi aikojen. Ajan teema näkyy myös teoksen yksityiskohdissa, kuten tekstissä "Aika on tässä ja nyt" ja "Meän ja teän aikhaan".

Rider-Waite-pakan Taikuri-kortissa aikasymboliikka löytyy Taikurin vyötäröltä. Hänen vyö on häntäänsä syövä käärme, eli ajan syklisyyttä edustava ouroboros-käärme. Muistetaan myös, että Taikuri on astronomian ja astrologian mestarina ajan mittaamisen asiantuntija.

"The oldest-known ouroboros appeared on a golden shrine in the tomb of Tutankhamen – ‘King Tut’ – in Egypt in the 13th Century BC, after a brief lull in traditional religion brought about by his predecessor, Akhenaten. According to leading Egyptologist Jan Assmann, the symbol “refers to the mystery of cyclical time, which flows back into itself”. The ancient Egyptians understood time as a series of repetitive cycles, instead of something linear and constantly evolving; and central to this idea was the flooding of the Nile and the journey of the sun." (BBC)


Häntäänsä syövä ouroboros-käärme Tutankhamonin haudassa


Ihmettelin pitkään, että miksi Sivonen on laittanut teokseen kolme suuta. Valitettavasti vastaus tähän mysteeriin oli vähän tylsä. Kyse on vain Sivosen omasta logosta. Toki armillaariin laitetut kaksi suuta saattavat edustaa tekijän omaa kaksikielisyyttä. Mene ja tiedä.Yhtä kaikki, hieno suoritus Sivoselta. Hyvin kekseliäästi tehty veistos, joka varmasti miellyttää "Eliittiä". Tällaisilla teoksilla saa epäilemättä edistettyä omaa uraa. Näemmä näin onkin jo käynyt:


https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/pienia-elaman-sipaisuja-susanna-sivosen-reliefiseina-valmistuu-tampereen-vuorekseen


Sivosen ammatillisessa profiilissa on sellainen erikoisuus, että ennen tämän tarot-veistoksen tekemistä hän ei ollut koskaan aiemmin suunnitellut yhtään veistosta. Sivonen on koulutukseltaan tekstiilisuunnittelija. Hänellä on paljon kokemusta erilaisten kuosien suunnittelusta ihan kansainvälisellä tasolla. Miksi ihmeessä työn tilannut Haaparannan kaupunki (teos oli lahja Torniolle) valitsi teoksen tekijäksi tekstiilisuunnittelijan? Miksei siihen valittu jotain kuvanveistäjää, jolla on veistosten tekemisestä jotain aiempaa kokemusta? Todella erikoinen valinta.

Toki on mahdollista, että Sivonen valittiin tekijäksi vain sen takia, että hän on kotoisin Haaparannasta. Mutta siitäkin huolimatta valinta olisi melko poikkeuksellinen. Kuinka usein tekstiilisuunnittelijoilta tilataan veistoksia, joissa aiheena on vapaamuurareille rakas tarot-symboliikka

Herää väkisinkin kysymys, että onko meillä mitään näyttöä siitä, että Sivonen on suunnitellut teoksen yksin, tai että Sivonen ylipäätään on teoksen oikea suunnittelija? Ottaen huomioon teoksen symboliikan, olisiko se mahdoton ajatus, että Sivonen olisikin tässä vain ns. kulissisuunnittelija?  Käytetäänhän politiikassakin kulissipäättäjiä. Miksei se sama ilmiö voisi esiintyä taidepiireissä? Varmuutta emme tähän asiaan varmaankaan voi saada, mutta hyvin erikoinen tuo taiteilijavalinta joka tapauksessa on.

Lisää esimerkkejä tarot-patsaista välilehdellä Esoteeriset patsaat.

Päivitys 25.11. 2021: Nimierkki JP löysi Sivosesta mielenkiintoisen kuvan. Lapin Kansan juttuun otetussa kuvassa Sivosen kaulakoruna on vapaamuurarisymboliikasta tuttu silmä tyypilliseen tapaan auringonsäteiden ympäröimänä. 


(klikkaa suuremmaksi)

Vapaamuurarisymboliikkaa: silmä auringonsäteiden ympäröimänä


Mutta eihän naiset voi olla vapaamuurareita!

Kyllä voi.


torstai 18. marraskuuta 2021

Heikki Kaukoranta ja vapauttavat pakkorokotukset


Tämä Ylen uutinen on jo melko kylmäävä:


https://yle.fi/uutiset/3-12192557


Pelottavaa tässä toimittaja Terhi Varjosen tekemässä uutisessa on se, että verovaroin rahoitettu Yle välittää aivan pokkana yleisölle viestin, että pakkorokotuksissa ei ole mitään laillista ongelmaa. Tämä totalitaristista kontrolliyhteiskuntaa avoimesti kannattava Heikki Kaukoranta kertoo, että Suomen laki mahdollistaa pakkorokotukset. 

Mitä jutussa ei tietenkään kerrota on se, että mikään kansallinen lainsäädäntö ei voi mennä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edelle, ja että näihin ihmisoikeuksiin kuuluu kehollinen itsemääräämisoikeus ja oikeus kieltäytyä lääketieteellisistä toimenpiteistä. Toisin sanoen sillä ei ole mitään merkitystä mitä ne vallasta humaltuneet tyrannit siellä hallituksessa päättävät, mikään heidän päätöksensä ei kumoa kansainvälisten ihmisoikeuksien antamaa suojaa keholliseen itsemääräämisoikeuteen. 

Huomionarvoista jutussa on myös se, että nyt ei puhuta minkään tietyn ammattiryhmän piikittämisestä, vaan koko väestöstä. Kaikille pakolliset piikit - se on jutun välittämä viesti.

Mielenkiintoisin kohta uutisessa on siinä käytettävän retoriikan sävy. Tämä retoriikka paljastaa juuri sen mistä puhuin kirjoituksessa Vapaus pelottaa.

– Yksittäisen kansalaisen niskoilta lähtee se harkinta esimerkiksi, onko rokottaminen turvallista, onko rokottautumisesta minulle jotain haittaa. Kuinka voin ja uskallan toimia. Silloin valtio kantaa vastuun ja vastaa myös mahdollisesti tulevista haittavaikutuksista, sanoo Kaukoranta.  
Rokottamattomia yli 12-vuotiaita on Suomessa noin 20 prosenttia. Se on Kaukorannan mielestä liian paljon. Rokotuspakko olisi hänen mielestään tultava voimaan niin pian kuin mahdollista.


Miten ihana helpotus, kun ei tarvitse itse harkita mitään! Mikä ihana vapaus!

"People don't want freedom, they want freedom from freedom." - Michael Tsarion

 

Tuli tuota juttua lukiessa mieleen, että jos miettii miten paljon Suomessa on aseita, ja millainen mielenlaatu pohjalaisilla on, olikohan tuo Kaukorannan julkinen ulostulo sittenkään kovin hyvä idea? Tällä retoriikalla aletaan lähestyä sitä rajaa, joka saa ihmiset toimimaan harkitsemattomasti.

Mielenkiintoista nähdä miten tämä pakkorokotusnarratiivi tulevina kuukausina etenee. Vähän veikkaan, että media tulee tekemään aiheesta lukuisia propagandajuttuja. Niissä tullaan todennäköisesti kertomaan, miten pakkorokotukset ovat laillisia, ja että ne eivät ole ristiriidassa ihmisoikeussopimusten kanssa. Toki sinne joukkoon mahtuu varmasti myös joku näennäisen kriittinenkin juttu, mutta niiden tarkoitus on vain luoda illuusio "julkisesta keskustelusta", jonka lopputulos on jo ennalta päätetty. Olemme tämän koronakusetuksen aikana nähneet jo monta kertaa, miten taitavasti media osaa tehdä massoihin uppoavaa propagandaa. Kuten tässä alla olevassa videossa HUS:n Lasse Lehtonen kertoo: "Vielä on paljon tehtävissä tämän rokotekattavuuden lisäämiseksi ihan markkinoinnin ja propagandan keinoin."Urheilijoiden uusi normaali


tiistai 16. marraskuuta 2021

Miksi kahdesti piikitetyt sairastuvat?


Maikkarin uutinen kotiäidistä, joka sairastui pahasti kahdesta piikistä huolimatta:


https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kuusamolainen-kotiaiti-sai-pahan-koronataudin-kahden-rokotuksen-jalkeenkin-luottamusta-viranomaisiin-ei-minulla-ole-lainkaan/8289486

Olisikohan tämänkin kotiäidin kannattanut kuunnella asiantuntijoita, kuten esimerkiksi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekiä?

Eemelin inspiroimana:


https://yle.fi/uutiset/3-11290069


Ehkäpä jatkossa kannattaa näyttää tuota kuvaa kaikille, jotka ihmettelevät piikkien ottamisen jälkeen tapahtunutta sairastumista? Saa kopioida vapaasti.