lauantai 28. helmikuuta 2015

M-logot


Esimerkkejä vapaamuurarisymboliikasta yritysten logoissa. M niin kuin mason:


Gmail-logo ja vapaamuurarien essut.

MTV ja pöllö

Monsanto

McDonalds - logossa on myös astrologinen taso: M-kirjain on tyylitelty Oinaan merkiksi. Atonismi syntyi Oinaan aikakaudella.

Öljy-yhtiö Marathon

Motorola

MTV:n logo Torontossa. Seinässä lukee "Masonic Temple".

Metro Bank

Monialayritys 3M - liikevaihto noin 30 miljardia. Luku kolme on myös atonistinen symboli.

Most powerful? BMW:n M-sarja.

McAfee

Wikipedian mukaan Turun vaakunassa on A-kirjain. Näen kyllä kirjaimen, mutta se ei ole A.

CNN:n logoon on tyylitelty M-kirjain.

Bank of Montreal


Kuten esimerkeistä näkee, M-kirjain yhdistetään hyvin usein punaiseen väriin. Värin symboliikka juontaa juurensa atonismin syntyaikoihin. Muinainen Ala-Egypti tunnettiin Seth-jumalan palvonnasta. Sethin väri oli punainen, koska hänen uskottiin hallitsevan "punaista autiomaata", asumiseen kelpaamattomia auringon punaiseksi värjäämiä autiomaa-alueita. Seth oli erityisen tärkeä jumala Ala-Egyptiä hallinneille Hyksos-kuninkaille. Seth yhdistetään kaaokseen ja väkivaltaan. Sanonta "nähdä punaista" tulee Sethistä.

Seth

Ala-Egyptin punainen kruunu Deshret


Toinen symbolinen taso punaiselle värille on "Eliitin" sukulinjat (bloodlines). Atonistiselle "Eliitille" veren perintö on kaikki kaikessa. "Eliitin" valtapyarmidin korkeimmille asteille ei voi päästä, ellei kuulu johonkin eliittisukuun. Esimerkiksi Barack Obama ja George W Bush ovat molemmat sukua Englannin kuningattarelle. USA:n yli neljästäkymmenestä presidentistä vain yksi ei ole ollut sukua Englannin kuninkaallisille.

Kolmas symbolinen taso punaiselle värille on sen yhteys Mars-planeettaan. Mars tunnetaan "punaisena planeettana". Astrologiassa Mars hallitsee Oinaan merkkiä. Atonismi syntyi Oinaan aikakaudella, mikä osaltaan selittää "Eliitin" mieltymyksen Marsiin ja punaiseen väriin.

Esimerkkejä "Eliitin" tavasta käyttää punaista väriä:


Temppeliritarien risti oli punainen.

Punainen matto on symboli "Eliitin" sukulinjoille ja veren perinnölle.

Moskovan Punainen tori

Punainen on kommunismin väri. Kommunismi Venäjällä oli vapaamuurarien/Illuminatin projekti. Marx, Engels, Stalin, Trotsky ja Lenin olivat kaikki vapaamuurareja. Sirppi ja vasara ovat molemmat vapaamuurarien symboleja.

Kuninkaallisissa rituaaleissa käytetään punaista.

Punatakit Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa palveluksessa

Englannin lipun punainen risti - suoraan temppeliritareilta peritty.

Suomen vaakunan pohja on punainen

Konstantinus Suuren ritarikunnan punainen kunniamerkki. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuuluu tähän ritarikuntaan.

Paavin päällä on usein punaista. Kuvassa näkyy myös punaiset Maltanristit.perjantai 27. helmikuuta 2015

Muinaiset viisaat - osa 11: Arkadialainen Suomi


Tämän kirjoitussarjan aiemmissa osissa on esitelty runsaasti esimerkkejä arkadialaisten vaikutuksesta suomalaiseen kulttuuriin. Kansanperinteemme on täynnä myyttejä, tapoja, symboleja, sanoja ja uskomuksia, joilla on suora tai välillinen yhteys muinaisiin viisaisiin. Valitettavasti Suomen historiasta ennen kristinuskon saapumista tiedetään varsin vähän. Oikeastaan informaation vähyys on jo itsessään melko epäilyttävää. On hyvin todennäköistä, että kansamme ja asuinalueemme historiassa on jotain sellaista, jota meidän ei haluta tietävän.

Arkadialaisten vaikutus Suomen historiaan näkyy maamme suomenkielisessä ja englanninkielisessä nimessä. Nimeä Suomi ei esiinny muiden suomensukuisten kansojen nimissä. Jos tätä etnistä ryhmää katsotaan kokonaisuutena, vain nykyisen Suomen valtion alueella asuvaan osaan liitetään sana suomi. "Virallinen tutkimus" kertoo, että sanan suomi etymologiasta ei ole tietoa. Mielestäni tämä on kovin hämmentävä väite, kun katsoo millä nimellä maamme alueen alkuperäisväestö tunnetaan. Sanat suomi ja saami ovat päivänselvästi samaa etymologista juurta. Onko se tosiaankin niin vaikeaa nähdä näiden kahden nimen välistä yhteyttä?

Olisiko se liian hurja väite, jos sanoisi, että nykyisen Suomen alueelle aikanaan muuttanutta kansaa olisi alettu kutsua alueen alkuperäisväestön nimeä muistuttavalla termillä? Että sana suomi on vain versio sanasta saami? Vai olisiko se liian noloa myöntää, että nimi suomi liittyisi jotenkin saamelaisiin? Olisiko se liian kiusallista myöntää, että suomalaisetkin ovat alunperin maahanmuuttajia? Että tämä maa, jota asutamme, ei ole aina ollut suomalainen?

Saamelaisen kansan historiaa, kulttuuria ja perimätietoa tutkimalla voi hyvin nopeasti nähdä sen yhteyden arkadialaisiin. Saamelaisten (tai oikeastaan "esi-saamelaisten") uskomukset, perinteet ja symbolit kertovat päivänselvästä yhteydestä muinaisirlantiin ja druidismiin. Aurinkoristi, hakaristi, peuran (poron) pyhyys, tähtien tunteminen ja tarkkailu, napatähden / maailmanpylvään tunteminen, Venuksen pyhyys, karhun pyhyys, seidat, joikaaminen ja moni muu isompi ja pienempi yksityiskohta jättää hyvin vähän epäilyksiä siitä, etteikö saamelainen kulttuuri olisi yksi arkadialaisten synnyttämistä kulttuureista. Jopa saamelaisten ukkosen jumala Tirmes on täysin irlantilaista ukkosen jumala Taranista vastaava jumala.


Irlantilainen ukkosen jumala Taranis kuului irlantilaiseen jumaltriadiin

Saamelainen ukkosen jumala Tirmes (tunnettiin myös nimellä Thora Galles) kuului saamelaiseen jumaltriadiin. Tämä vasaraa käyttävä jumala oli protoyyppi skandinaaviselle Thorille ja suomalaiselle Ukolle.


Nykyaikainen geenitutkimus on osoittanut, että saamelaisten geeneissä näkyy yhteys Espanjan Baskimaahan. Saamelaiset eivät ole geneettisessä mielessä juurikaan sukua suomalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille tai venäläisille - vaan baskeille.

Baskimaakin on täynnä todisteita arkadialaisen läsnäolosta. Alueella on runsaasti kivikehiä ja dolmeneita. Alueen ikivanha nimi on Iberia (Iberian niemimaa). Muinaisirlannin nimi oli Ibernia (Hibernia).

Suomen englanninkielinen nimi Finland on myös mielenkiintoinen sana tutkittavaksi. Roomalainen historioitsija Tacitus kirjoitti ensimmäisellä vuosisadalla jaa., että pohjoisessa asui kansa nimeltä fennit. Usein tämä tulkitaan niin, että hän tarkoitti fenneillä saamelaisia. Tavallaan tulkinta on oikea, mutta se jättää kertomatta sen mitä nimellä Fenni (tai Finn) oikeastaan siihen aikaan tarkoitettiin. 2000 vuotta sitten Fenni / Finn oli yleisnimitys foinikialaisista, eli arkadialaisista. Finn oli tunnettu muinaisirlantilainen nimi, jonka mukaan foinikialaiset nimettiin (Finn --> Fenians --> Fenicians --> Phoenicians). Kun roomalainen historioitsija kirjoitti "pohjoisessa asuivat fennit", se tarkoitti: "pohjoisessa asui (joku) arkadialainen kansa".

Kreikkalainen maantieteilijä Klaudios Ptolemaios kirjoitti 150 jaa. pohjoisessa asuvasta kansasta phinnoi. Tälläkin nimellä tarkoitetaan foinikialaisia - eli arkadialaisia.

Saamelaisten ja foinikialaisten välisestä yhteydestä on tehty myös akateemista tutkimusta. Professori Laurence Waddell oli vakuuttunut siitä, että saamelaiset olivat yksi lukuisista foinikialaisista kansoista.


L.A. Waddell


Nimi Finland ei siis viittannut varsinaisesti suomalaisiin, vaan arkadialaisiin. Roomalaisesta näkökulmasta alueen alkuperäisasukkaat, saamelaiset, olivat arkadialaisia. Toki on mahdollista, että suomalainen maahan muuttanut kansa oli myös arkadialaista alkuperää - mistä ikinä se tähän maahan saapuikin. Pidän sitä jopa todennäköisenä, vaikka suomalaisten arkadialaisista juurista ennen Suomeen saapumista onkin vaikea sanoa varmuudella mitään. Suomalaisessa kansanperinteessä ja kulttuurissa on paljon arkadialaisen kulttuurin piirteitä, mutta mitä kautta nämä piirteet ovat suomalaiseen kulttuuriin päätyneet on toinen kysymys. Paljon on peritty saamelaisilta, mutta kuinka paljon?

Jos saamelaiset ja suomalaiset olivat molemmat arkadialaisia kansoja, he edustivat roomalaisille samaa porukkaa - vaikka kyse olikin kahdesta täysin eri etnisestä ryhmästä. "Fennejä yhtä kaikki." Tämä yleistäminen ja vieraiden kansojen yhteen niputtaminen oli yleinen roomalainen tapa. Ihan samalla tavalla he puhuivat barbaareista ikään kuin yhtenä ja samana ryhmänä, vaikka kyse oli lukuisista eri kansoista.

Selkein esimerkki arkadialaisten suorasta tai välillisestä vaikutuksesta vanhaan suomalaiseen kansanperinteeseen on esikristillinen Karhu-kultti. Tämä Kirkon täydellisesti tuhoama uskonnollinen kultti oli erittäin merkittävä esikristillinen kultti Suomessa.

Karhu oli arkadialaisessa perinteessä pyhä eläin, joka edusti universaalia äitiä. Arkadialaisten (arca = karhu) tunnus, hakaristi, kuvasi Ison karhun tähdistön taivaalle piirtämää kuviota. Iso karhu oli arkadialaisille se kaikkein tärkein tähdistö.

Suomalaisessa Karhu-kultissa uskottiin, että Karhu syntyi "Otavan olkapäillä" tähdissä ja laskeutui maahan "hihnoissa hopeisissa". Kun metsästäjät kaatoivat karhun, tämän pyhän eläimen kunniaksi järjestettiin peijaisjuhla, joka sisälsi erilaisia monimutkaisiakin rituaaleja - muun muassa rituaalinäytelmiä.

Karhun kallo, luut ja hampaat olivat niin pyhiä, että niiden käsittelyyn oli tarkat ritualistiset säännöt. Peijaisjuhlan lopuksi kaadettu karhu saatettiin symbolisesti takaisin kotiin - tähtitaivaalle. Karhun kallo ripustettiin erityiseen pyhään karhunkallohonkaan. Joissain tapauksissa hongasta karsittiin pois kaikki oksat pientä latvatupsua lukuunottamatta, jolloin puusta tuli eräänlainen pylväs.

Rituaalilla on selkeä yhteys arkadialaiseen maailmanpuu- ja maailmanpylvässymboliikkaan. Tuskin on sattumaa, että yksi karhun monista suomalaisista lempinimistä tai kiertoilmauksista on metsän omena. Omenapuu oli druideille juuri se maailmanpylväs, joka kuvasi napatähteä kohti osoittavaa Maan akselia.

Samankaltaisia karhun maallisia jäännöksiä kunnioittavia rituaaleja löytyy ympäri maailman. Kyse on hyvin universaalista ilmiöstä.

Karhulla on myös yhtymäkohta kristinuskon Jeesuksen prototyyppiin (yksi monista), muinaisirlantilaiseen aurinkojumalaan Esus. Esus oli jumala, joka syntyi ihmiseksi, vaikutti maan päällä, kuoli ja nousi kuolleista. Hänen kunniakseen druidit järjestivät rituaalin, jossa erityisen ristinmuotoisen tammen itäiselle puolelle kaiverrettin Esusin nimi ja laulettiin hymni nousevalle auringolle.

Suomalaisessa Karhu-kultissa karhun kallo asetettiin myös puun itäiselle puolelle, jotta pyhä eläin voisi nähdä nousevan auringon. Suomalaisessa kansanperinteessä on myytti, jossa "kantakarhu" syntyi taivaissa, otti maallisen kehon, vaikutti maan päällä, kuoli ja nousi takaisin taivaaseen. Aika moni uskonnollinen myytti tuntuu noudattavan tätä samaa kaavaa.

Pohtiessa karhun ja universaalin äidin symboliikan vaikutusta alitajuntaan, herää kysymys: Onkohan se pelkkää sattumaa, että pienet lapset pitävät nalleista?

torstai 26. helmikuuta 2015

Thalia ja Pegasos


Helsingin kaupunginteatterin puistossa on Kari Jurvan veistos Thalia ja Pegasos. Helsingin kaupungin taidemuseo kertoo:
"Vuonna 1966 Helsingin kaupunki julisti kilpailun, jonka tarkoituksena oli saada veistos rakenteilla olevan uuden kaupunginteatterin puistoon. Kuvanveistäjä Kari Juvan oivallinen ja viitekehykseen loistavasti sopiva Thalia ja Pegasos valittiin voittajaksi 54 ehdotuksen joukosta. Veistos on yhdistelmä esittävää ja vapaata, tyyliteltyä muotoa. Thalia ja Pegasos -veistoksessa näkyy hyvin Kari Juvan kyky yhdistää voimakas massa ja kevyen liikkeen vaikutelma saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tyylitelty ratsastava nainen on kuvanveistäjä Kari Juvan ehdoton suosikkiaihe, joka toteutuu useina muunnoksina hänen tuotannossaan.

Thalia on antiikin tarustossa yksi yhdeksästä muusasta tai yksi kolmesta sulottaresta, Jupiterin ja Eyrynomen tytär. Muusat kokoontuivat Parnasson vuorelle keskustelemaan henkevästi runoudesta, musiikista, tieteistä ja taiteista. Kullakin oli oma vastuualueensa ja Thalialle kuului teatteri, siksi teatteria kutsutaan joskus Thalian temppeliksi.

Pegasos on antiikin Kreikan taruston siivekäs hevonen, jolla on yliluonnolliset kyvyt. Jonkun tarinan mukaan se on valkoinen kuin lumi ja nopea kuin ajatus. Se kiitää taivaalla kuolevaisten ulottumattomissa ja kuljettaa muusia ja muita jumalaisia olentoja paikasta toiseen.

Ylhäällä hevosen selässä, piilossa ihmiskatseelta on teksti: "RUKOILEN JUMALAA JA HÄN KUULEE MINUA Kj 17.6 69". Veistos on pystytetty vuonna 1970 ja sen materiaalina on pronssi. "

Thalia ja Pegasos

Thalia ja Pegasos


Thalia ja Pegasos -veistoksen yhteys tarotiin aukeaa tutkimalla nimen Thalia etymologiaa. Thalia on latinalainen versio kreikkalaisesta nimestä Thaleia. Kirjaimellisesti tämä tarkoittaa "kukkea" tai "kukkiva". Nimi tulee kreikkalaisesta sanasta thalos, "lapsi".

Mitä saadaan, kun lasketaan yhteen hevosmainen Pegasus, ratsastaja ja termit "kukkiva" ja "lapsi"?

Kenties tarotin kortti Aurinko?


Aurinko


Aurinko on tarotin ison arkanan kortti numero XIX. Kuvasta sitä on mahdotonta laskea, mutta en ihan hirveästi yllättyisi, jos veistoksen erikoisessa jalustassa olisi juuri 19 tankoa. Mutta se on vain arvailua - pitäisi käydä itse laskemassa. (EDIT: Kuulemma 17 kpl.)

Tämäkin patsas on osa kartalle piirtyvää suoraa linjaa, jossa on useampikin esoteerista symboliikkaa sisältävä "Eliitin" veistos. Linjalla on Thalia ja Pegasos -veistoksesta etelään järjestyksessä: Fredrik Paciuksen obeliski, Aleksis Kivi, Taru ja totuus ja Topelius ja lapset.

Erikoista tässä linjassa on se, että siinä on molemmat Helsingin Sakari Topeliuksen muistomerkit. Vapaamuurari Sakari Topelius liittyy myös Paciuksen muistomerkkiin. Kun tämä obeliski julkistettiin vuonna 1895, Topelius kunnioitti seremoniaa läsnäolollaan.

Fredrik Pacius oli vähemmän yllättävästi vapaamuurari.


Fredrik Pacius ja vapaamuurarien "käsi piilossa"

Fredrik Paciuksen obeliskiKuplassa elävät hölmöt


Nyt se on todistettu - jos luet tätä blogia, olet kuplassa elävä hölmö.
"Internet on tiedon valtatie niin hyvässä kuin pahassakin, sillä netissä kaikki sisältö on tasa-arvoista ja luotettava sisältö kilpailee huomiosta kaikenlaisen misinformaation rinnalla. Netin syövereissä muun muassa salaliittoteoriat ja niitä kaupittelevat vaihtoehtomediat elävät leveästi. 

Huhuista, propagandasta ja muusta nettilööperistä on tullut niin vakava ongelma, että maailmantilaa seuraava World Economic Forum nimesi sen yhdeksi nykyaikaisen yhteiskunnan suurimmista uhista terrorismin ja kyberrikollisuuden rinnalle."

Case closed - hölmö!

http://www.iltalehti.fi/digi/2015022619264197_du.shtml 

keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Muinaiset viisaat - osa 10: Pyhät puut


Päivitetty 22.2.2016.

Puilla ja puusymboliikalla oli druidismissa erityisen tärkeä rooli. Pyhien puiden symboliikka on monessa kulttuurissa ja mytologiassa yleinen teema. Kaikkien puuaiheisten myyttien alkuperä on Irlannissa ja druidismissa.

Tunnetuin pyhään puuhun liittyvä myytti on maailmanpuu. Maan ja taivaan (ja joskus manalan) yhdistävä myyttinen puu periytyi arkadialaisten vaikutuksesta todella monen kansan mytologiaan. Suomalaisille tutuin maailmanpuu on Kalevalan Iso Tammi. Wikipedia kertoo:
Kalevalassa iso tammi kasvaa maailmaan jo alkuaikana, kun maailmaa vielä muokataan ja luodaan. Tammi peittää kuun ja auringon, ja maailmaan tulee pimeä. Puulle etsitään kaatajaa, ja joku epäonnistuu yrittäessään. Lopulta merestä tulee pieni vaskeen pukeutunut mies, joka kasvaa jättiläiseksi ja iskee kolmella iskulla puun poikki. Taivaanvalot vapautuvat vihdoin, ja maailma on valmis. Puun taikavoimat vapautuvat ihmisten iloksi. Latvan taittaja saa iäisen taian, oksan taittaja iäksi onnen ja lehvän leikkaaja saa ikuisen lemmen.


Skandinaavisen Eddan maailmanpuu Yggdrasil


Maailmanpuun rooli maailmanpylväänä oli druidien vertauskuva Maan akselille. Astronomisesta viisaudestaan tunnetut druidit tiesivät, että Maa pyörii oman akselinsa ympäri. He tiesivät myös, että tähtitaivaalla on ns. napatähti, jota kohti Maan akseli osoittaa. Tätä napatähteä kohti osoittavaa akselia tarkoittava englanninkielinen sana pole (pylväs, napa, sauva, tanko) on etymologisesti sukua sanalle apple. Ilmeisesti alkuperäinen druidien maailmanpylväänä tunnettu maailmanpuu oli omenapuu. Jos omenan halkaisee, siinäkin voi nähdä hedelmän läpi kulkevan "akselin". Samaan etymologiseen sanasukuun kuuluvat nimet Paul (Paavali) ja Apollo (kreikkalainen aurinkojumala).

Irlantilaisessa mytologiassa omenapuut liittyvät moneen tarinaan. Esimerkiksi Tuireannin poikien sovitustöissä (josta kreikkalainen Herakleen urotyöt on kopioitu) heidän piti varastaa myyttisestä Hesperian puutarhasta omenoita. Nykyaikaisissa saduissa omenasymboliikka tunnetaan parhaihten Lumikin tarinasta, jossa paha kuningatar käyttää omenaa aseena.


Omena ja paha kuningatar


Eikä omenasymboliikka ole modernista maailmasta mihinkään kadonnut. Aika monen taskusta löytyy omena.


Tiesitkö, että tämän omenalogon juuret ovat druidismissa? Toki logossa on muitakin tasoja - esimerkiksi irti puraistu pala viittaa Raamattuun ja atonismiin


Raamatun Hyvän ja pahan tiedon puu kuvataan yleensä omenapuuna. Tämäkin tarina on kopio irlantilaisesta mytologiasta, jossa kyseinen puu ei ollut omenapuu, vaan pähkinäpensas. Myytissä oli pyhä kaivo, jonka ympärillä kasvoi maagisia pähkinäpensaita. Joka söi näitä pähkinöitä, sai haltuunsa kaiken tiedon. Kaivossa asui pyhiä lohia, jotka söivät kaivoon tippuvia pähkinöitä. Ainoastaan näillä "kaiken tietävillä" lohilla oli lupa syödä kyseisiä "tiedon hedelmiä".

Tuatha De Dananniin kuuluneen Dagdan vaimo Boann oli liian utelias noudattamaan tätä sääntöä. Hän lähestyi kaivoa aikoen syödä maagisia pähkinöitä, mutta kaivo ajoi Boannin pois tulvimalla yli äyräiden. Tämä toimi Boannin karkottamiseksi, mutta siitä seurasi pyhien lohien ajautuminen pois kaivosta. Irlantilaisessa kansanperinteessä kerrotaan, että lohet nousevat jokiin sen takia, että ne etsivät edelleen tuota pyhää kaivoa.


Boann ja tulviva kaivo


Suomessakin lohensukuisia kaloja pidetään yleisesti ottaen parhaina ruokakaloina. Ehkäpä tällä ikivanhalla tarinalla on jotain tekemistä tuon mieltymyksen kanssa?

Toinen Raamatun Eedeniin liittyvä puu on niin sanottu elämänpuu. Tämäkin on druidismiin liittyvä termi, joka on koodi druidien Egyptiin perustamien mysteerikoulujen esoteerisesta opista, Kabbalasta. (Kabbala ei ole juutalainen keksintö - kuten yleisesti luullaan.) Elämänpuun symboliikkaa on käytetty muun muassa Tolkienin kirjassa Taru sormusten herrasta.


Elämänpuu - Kabbala

Gondorin Valkoinen puu

Aragorn ja Valkoinen puu

Elokuvassa Rita Hayworth - Avain pakoon käytettiin hienovaraista elämänpuun symboliikkaa. Morgan Freemanin hahmo "löytää pelastuksen" elokuvan lopussa suuren puun juurelta.

Game of Thronesin pyhät puut muistuttavat elämänpuita.


Egyptissä elämänpuu oli myös termi, jolla kutsuttiin naisen kehoa. Naisen keho synnyttää uutta elämää. Suomen kielessäkin on sana hedelmöittää. "Elämänpuun hedelmä" tarkoittaa syntymän ihmettä. Egyptiläisen Nut-jumalattaren nimi on periytynyt englanninkieliseen puun "hedelmää" tarkoittavaan sanaan nuts, pähkinät.

Pyhiä puita löytyy todella monesta mytologiasta ja tarinasta ympäri maailman. Elämänpuut, tiedonpuut ja maailmanpuut ovat käsitteinä yleisiä, mutta eivät aina tarkoita eri kulttuureissa täysin samaa asiaa. Pyhiä puita on ollut niin kauan, että niihin liittyvät termit, tarinat ja uskomukset ovat ehtineet sekoittua moneen kertaan.

Druideilla oli monia pyhiä puulajeja. Nykyään druidismiin yleisimmin yhdistetty puu on tammi. Varsinkin "Eliitti" on ottanut tammen osaksi omaa symbolikirjastoaan. Tammi on yleinen aihe vaakunoissa ja kunniamerkeissä.


Tammenlehvät Viron vaakunassa

Tammenlehvät Meksikon vaakunassa

Tammenlehvät Bulgarian vaakunassa

Sotaveteraanien tammenlehvämerkki

Tammeenlehvä kunniamerkissä

Tammenlehvät kunniamerkissä

Tammenlehvät kunniamerkissä


Monen maan armeijassa upseerien lakeissa on tammenlehvät.


Tammea ja tammen oksia käytettiin erilaisissa druidismin rituaaleissa. Yksi tällainen rituaali oli esikuvana kristinuskon ristillä kärsivän Jeesuksen kuvamotiiville. Druidismissa oli eräs aurinkokuningas (aurinkojumala) nimeltään Esus (myös Hesus, Hesu, Jesu, Esu, Esa, Essa ja Iesa). Esus kuului alkuperäiseen irlantilaiseen jumaltriadiin Bel-Esus-Taranis.

Esusin kunniaksi druideilla oli rituaali, jossa ristin muotoiseen (luonnostaan tai oksia karsimalla) tammeen kaiverrettiin nimi Esus puun itäiselle puolelle. Kun Aurinko nousi idästä, druidit lauloivat hymnin "vastasyntyneelle" Auringolle, Esusille. Englanninkielinen sana east, itä, tulee tästä rituaalista. Risti ja Esus muuttui Kirkon käsittelyssä tuhansia vuosia myöhemmin hieman toisenlaiseen muotoon.


Esus

Esus 2.0


Vaikka tammi onkin se yleisimmin druidismiin yhdistetty puu, se ei ollut kuitenkaan se druidien tärkein ja pyhin puu. Yllättävää kyllä, druidismin pyhin puu oli pihlaja. Ilmeisesti pihlajan pyhyys liittyy sen marjoihin. Druidit olivat maageja, joille quintessence, viides elementti, ja sen symboli pentagrammi olivat tärkeitä. Jokaisessa pihlajanmarjassa on pentagrammin kuvio.


Pentagrammit pihlajanmarjoissa


Näemmä Akseli Gallen-Kallela ja Elias Lönnrot tiesivät pihlajan erityisestä pyhyydestä. Kalevalan ensimmäisellä aukeamalla on Gallen-Kallelan suunnittelema pihlaja-aiheinen logo, jossa on lainaus Kalevalan pihlajan pyhyyttä kuvaavasta runosta:

"Noita sie kovin varaja pihlajaisia pihalla!
Pyhät on pihlajat pihalla, pyhät oksat pihlajissa,
pyhät lehvät oksasilla, marjaset sitäi pyhemmät,
joilla neittä neuvotahan, orpoa opetetahan
nuoren miehen mieltä myöten,
sulhosen syäntä myöten."


Kalevalan ensimmäinen aukeama


Eikä pihlajateema ollut aivan vieras Gallen-Kallelan läheiselle ystävälle Pekka Halosellekaan. Halosen tuotannosta löytyy useampikin maalaus, jossa teemana on pihlaja.


Pekka Halonen: Pihlaja

Pekka Halonen: Pihlaja Tuusulanjärven rannalla

Pekka Halonen: Pihlaja


Yksi erittäin tärkeä ja pyhä puulaji druidismissa oli marjakuusi, Yew tree. Marjakuusi liittyy druidismin pyhään eläimeen peuraan (Cernunnos). Marjakuusi on myrkyllinen kaikille muille eläimille paitsi peuroille.

Marjakuusesta tuli tärkeä puusymboli erityisesti druidien perustamien egyptiläisten mysteerikoulujen symboliikassa ja rituaaleissa. Irlannista Egyptiin tulleet druidit olivat "marjakuusen kansaa". Irlanti tunnettiin nimellä Hibernia ja sen asukkaat nimellä Hibiru (Ibiru, Iburu, Ibaru), joka tarkoitti marjakuusta. Näiden muinaisten viisaiden puhuma kieli, jota ilmeisesti käytettiin Egyptin mysteerikouluissa, tunnettiin Egyptissä Hebrew-kielenä - hepreana.

"Eliitti" ja siionistit ovat tehneet kaikkensa, että heprean kielen todellinen alkuperä pysyisi salassa. Olisihan se kiusallista, jos kävisi ilmi, että alkuperäiset heprean puhujat olivat kotoisin Irlannista. Heprea, Hebrew, ei tarkoittanut pelkästään kieltä. Termiä käytettiin Egyptissä yleisesti druideista, eli Tähdistö-kultin papeista / opettajista - muinaisista viisaista.

Koska irlantilaiset druidit ja egyptiläisen Tähdistö-kultin papit edustivat samaa koulukuntaa, heillä oli sama tunnus - käärme. Molempia kutsuttiin "käärmepapeiksi".
Lisäksi Egyptin kuten myöskin Babylonin hierofantit yleisesti nimittivät itseään "Käärmejumalan pojiksi" ja "Lohikäärmeen pojiksi", mutta ei sen tähden - kuten des Mousseaux haluaisi lukijoidensa uskovan - että he olivat Saatana-incubuksen tai Eedenin vanhan käärmeen jälkeläisiä, vaan siksi, että Mysteereissä käärme oli VIISAUDEN ja kuolemattomuuden vertauskuva." ...
Myös kelttiläisbrittiläisten alueiden druidit kutsuivat itseään käärmeiksi. "Minä olen käärme, minä olen druidi!" sanoo Taliesin. Britannian Carnac on Egyptin Karnakin kaksoisveli ja merkitsee "käärmeen vuori". - H.P. Blavatsky (Hunnuton Isis)

Sana Yahweh, Jehova, tulee sanoista Yehew ja/tai Yew. Jehovan nimi tarkoittaa siis marjakuusta. Kun Mooses (Akhenaton) kohtasi "isiensä Jumalan", hän näki - kuinkas muutenkaan - "palavan pensaan".

On melko ironista, että termit Hebrew ja Jew ovat molemmat alkuperältään paljon enemmän irlantilaisia termejä kuin ns. juutalaisia termejä. Atonistien luoma Israel-myytti on täynnä epäloogisuuksia, jotka eivät kestä tarkempaa kriittistä tarkastelua.


Mooses ja palava pensas

Skotlannin kirkon lippu. Puussa druidismista tuttu luku kolme: Kolme haaraa oksissa ja juurissa.