maanantai 20. kesäkuuta 2022

Aton-kultti - osa 25.4: Sadomasokistinen sosialismi


Suosittelen lukemaan ensin kirjoitukset Väärin ymmärretty sosialismi ja Vapaus pelottaa.

Jos miettii millaisia hirmutekoja sosialismin nimissä on tehty jo yli sata vuotta, herää väistämättä kysymys: miksi sosialismi on niin suosittua? Miksi ihmiset kannattavat ideologiaa, joka kerta toisensa jälkeen päätyy sortamaan ihmisiä uskomattoman julmalla tavalla? Miksi joku haluaisi kannattaa ideologiaa, joka tunnetaan totalitarismista, keskitysleireistä, kymmenien miljoonien ihmisten murhista, omaisuuden ryöstämisestä tai ihmisten nälkiinnyttämisestä? Miksi kuolemaa, köyhyyttä, kurjuutta ja epäoikeudenmukaisuutta kylvävä ideologia on vieläkin niin suosittu? 

Vastaus näihin kysymyksiin löytyy psykologiasta. Kuuluisa psykologian professori Erich Fromm tarjoaa tähän kysymykseen mielenkiintoisen näkökulman kirjassaan Pako vapaudesta. Kirja ei sinänsä käsittele sosialismia, mutta kirjan sisältö tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ihmisen psyykeestä jotain sellaista, joka saa ihmisen kannattamaan sosialismia.Sosialismin kolme päähaaraa kommunismi, kansallissosialismi ja fabianismi (toiselta nimeltään sosialidemokratia) pyrkivät kaikki luomaan yhteiskunnasta totalitaristisen järjestelmän, jossa valtiokoneisto pitää kansalaisiaan tiukassa kontrollissa. Erot näiden haarojen välillä ovat vain siinä, miten se tavoiteltu totalitaristinen järjestelmä rakennetaan. Totalitaristinen järjestelmä pyrkii autoritääriseen yhteiskuntaan, jossa valtaa käyttävät ihmiset ovat alistajia ja muut alistettuja. Tämä alistajien ja alistujien roolileikki viehättää ihmistä, jolla on autoritäärinen luonne. Jos katsoo nykymaailman menoa, ei ole vaikea nähdä, että maailma on autoritäärisiä ihmisiä puollollaan. Niin moni ihminen haluaa olla joko alistaja tai alistettu. 

Frommin näkemyksen mukaan autoritäärisen luonteen taustalla on ilmiö nimeltä psykologinen sadomasokismi. Koska termit sadismi ja masokismi ovat vakiinnuttaneet puhekielessä tietyt merkitykset, on syytä ensin katsoa miten Fromm määrittelee nämä termit. 

Psykologinen sadismi ei ole Frommin määritelmän mukaan niinkään halua satuttaa toista. Kyse ei varsinaisesti ole siitä, että sadisti nauttisi kivun tuottamisesta toiselle. Tämä on hyvin yleinen väärinkäsitys. Tosiasiallisesti sadistia ei viehätä itse kivun tuottaminen, vaan alistaminen. Alistamista voi tehdä hyvin monilla tavoilla, joista kivun tai kärsimyksen tuottaminen toiselle on vain yksi muoto. Sadisti saa nautintoa siitä vallan tunteesta, jota toisen ihmisen tai ryhmän alistaminen hänelle antaa. 

Tyypillisimmässä sadismin muodossa sadisti pyrkii tekemään toisesta ihmisestä riippuvaisen itsestään, jotta voisi saada tämän toisen ihmisen täysin omaan valtaansa. Tämän riippuvuuden voi luoda monella tavalla. Se voi olla taloudellista, emotionaalista, seksuaalista tai vaikka aineellista riippuvuutta. Mikä vain keino kelpaa, millä pääsee valta-asemaan. Kun valta-asema on vakiinnutettu, tämän jälkeen alkaa alistaminen, riistäminen ja erilainen hyväksikäyttö. Sadismin ja narsistisen persoonallisuushäiriön välillä on helppo nähdä selkeitä yhtymäkohtia.

Sadisti haluaa hallita, jotta voisi kompensoida omaa voimattomuuden tunnettaan. Henkisesti vahvalla ihmisellä ei ole mitään tarvetta toisten ihmisten alistamiseen. Sadisti kokee, että hänellä on oikeus alistaa toisia, koska hän uskoo tietävänsä, mikä on alistamisen kohteelle parhaaksi. Sadisti on omasta mielestään niin erityinen, että hänellä on oikeus vaatia muita mukautumaan hänen tahtoonsa. Psykologinen masokismi on myös hieman väärin ymmärretty käsite. Masokisti ei niinkään nauti kivusta tai kärsimyksestä, vaan alistumisesta. Toki alistuminen usein johtaa kipuun tai kärsimykseen, mutta ne  ovat enemmänkin vain seurauksia siitä, että masokisti haluaa olla alistettu. Nautinto tulee siitä, että luopuu täysin omasta tahdosta, ja antaa vallan jollekin itsensä ulkopuolella olevalle taholle.

Tyypillisesti masokismi esiintyy alemmuuden, voimattomuuden ja mitättömyyden tunteena. Masokisti vähättelee itseään ja tekeytyy usein heikoksi ja osaamattomaksi, mikä ei välttämättä ole ollenkaan totta. Itsensä fyysinen satuttaminen on mahdollista, mutta sitä tapahtuu vain äärimmäisissä tapauksissa. Paljon yleisempää on henkinen väkivalta itseään kohtaan. Itseankaruus ja äärimmäiset itsesyytökset ovat hyvin yleinen ilmenemismuoto. Myös pakkotoiminnot ja pakkomielteinen käytös kuuluvat usein asiaan. 

Masokistit kieltäytyvät puolustamasta itseään ja omia oikeuksiaan. He keskittyvät miellyttämään toisia, ja kieltävät oman tahtonsa. Heille toisten käskyihin alistuminen on aina parempi vaihtoehto kuin tehdä omia valintoja. Masokismin ja läheisriippuvuuden välillä on helppo nähdä selkeitä yhtymäkohtia.

Usein masokistit haluavat alistua myös erilaisille ryhmille, kuten instituutioille, valtiolle, poliittisille ideologioille tai uskonnollisille yhteisöille. Tällöin he pyrkivät tulemaan osaksi jotain suurempaa, joka on oman minuuden ulkopuolella. Tämä itseä suurempi kokonaisuus määrittää masokistin elämän tarkoituksen ja luo pohjan keinotekoiselle minuudelle. Näillä suuremmilla kokonaisuuksilla on aina omat auktoriteettinsa, minkä seurauksena masokisti päätyy omaksumaan näiden auktoriteettien ajatukset ominaan. Masokisti luulee, että ulkopuolelta tulleet ajatukset ovat hänen omiaan, vaikka todellisuudessa hän ei ajattele ollenkaan itse. Sadismi ja masokismi ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Molempien taustalla on sama juurisyy - oman minän itsenäisyydestä luopuminen. Molemmat haluavat luopua omasta yksilöllisyydestään ja sulautua johonkin itsensä ulkopuoliseen, koska he pelkäävät yksinäisyyttä. Frommin mukaan sadistit ja masokistit pakenevat sietämätöntä yksinäisyyttä symbioottiseen suhteeseen, joka lieventää yksinäisyyden aiheuttamaa pelkoa ja pakokauhun tunnetta. 

Sadisti ja masokisti ovatkin täydellinen pari toisilleen. Toinen haluaa alistaa ja hallita - toinen alistua ja tulla hallituksi. Sadisti haluaa sulauttaa toisen itseensä ja masokisti sulauttaa itsensä toiseen. Kumpikaan ei halua yksilöllisyyttä, johon kuuluu aina tietty määrä yksinäisyyden sietämistä. Vapaus on molemmille kamala kirosana, koska vapaudessa ei ole alistajia tai alistettuja.

Oikeastaan jokainen sadisti ja masokisti on enemmän tai vähemmän sadomasokisti, koska kumpikin rooli tarjoaa mahdollisuuden symbioottiseen suhteeseen. Molemmat ovat riippuvaisia symbioottisen suhteen tarjoamasta turvallisuuden tunteesta. Monella tällaisella ihmisellä on sekä sadistisia että masokistisia suhteita. Voidaan esimerkiksi olla työpaikalla alistuva masokisti ja kotona alistava sadisti. On myös hyvin tyypillistä, että ollaan masokisteja suhteessa omiin vanhempiin, ja sadisteja suhteessa omiin lapsiin. Tärkeintä on paeta yksilöllisyyttä ja sen mukana tulevaa pelottavaa vapautta symbioottiseen suhteeseen, jossa ei tarvitse olla yksin. Vapaus ja yksilöllisyys ovat sadomasokistin painajainen, ja jokainen niitä puolustava ihminen nähdään enemmän tai vähemmän vihollisena. 
Miten tämä kaikki sitten liittyy sosialismiin? Jos mietitte tarkemmin millaisen yhteiskunnan sosialismia kannattavat ihmiset haluavat rakentaa, yhteys sosialismin ja psykologisen sadomasokismin välillä on ilmeinen. Ainoastaan sadomasokisti voi kannattaa politiikkaa, jossa yksilön oikeuksia kavennetaan, valtion kontrollia lisätään, ja yhteiskunta jaetaan alistajiin ja alistettuihin. Ainoastaan sadomasokisti voi kannattaa politiikkaa, joka rajoittaa ihmisten vapauksia ja perusoikeuksia. Ainoastaan sadomasokisti voi hyväksyä hoitajien pakkorokotukset tai natsipassit. Ainoastaan sadomasokisti voi kannattaa sensuuria ja cancel-kulttuuria.

Miettikää miten moni suomalainen oli valmis hyväksymään perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia rikkovat päätökset, joita näimme koronaplandemian aikana. Miettikää miten moni oli valmis alistumaan maskeihin, koronapiikkeihin tai rajoitustoimiin. Missään niistä ei ollut mitään järkeä, mutta suurin osa ihmisistä oli valmis alistumaan tuohon järjettömyyteen. Tai entäs se koronapiikeistä kieltäytyvien demonisointi? Miettikää miten moni lähti siihen mukaan. Kaikki tämä viimeisen parin vuoden aikana nähty hulluus selittyy sillä, että suurin osa ihmisistä on psykologisia sadomasokisteja, jotka haluavat olla joko alistajia tai alistettuja, ja pakottaa kaikki muutkin heidän loputtomaan sadomasokistiseen näytelmäänsä.Onko ihme, jos historian tuhoisimmalla poliittisella ideologialla - sosialismilla - on edelleen niin suuri kannatus joka puolella maailmaa? Niin kauan kuin meillä on omaa minuuttaan pakenevia ihmisiä, sosialismin eri muodoilla tulee olemaan kannattajia. 

Jos Frommin mukaan sadomasokismin taustalla on yksinäisyyden pelko, miksi se sitten on niin monelle niin pelottavaa? Vastaus löytyy ihmisen psykologisesta kehityskaaresta. 

Kun pieni lapsi syntyy, hän on täysin avuton ja kykenemätön huolehtimaan itsestään. Koska lapsi on riippuvainen vanhemmistaan, lapsen ja vanhemman välille on pakko syntyä symbioottinen suhde. Jokaisen ihmisen ensimmäiset elinvuodet sisältävät tämän vaiheen. Tuona aikana yksinäisyys on lapsen näkökulmasta pelottavinta, mitä hän voi kuvitella, koska yksin jäämiseen liittyy pelko kuolemasta. Lapsi, josta kukaan ei huolehdi, on hyvin nopeasti kuollut lapsi.

Kun lapsi kasvaa, hän alkaa vähitellen itsenäistyä. Tätä hidasta psykologista prosessia kutsutaan aikuistumiseksi. Tuon prosessin päätepiste on se henkinen napanuoran katkaisu omiin vanhempiin, joka poistaa lapsen ja vanhemman väliltä viimeisetkin symbioottisen suhteen rippeet. Onnistunut aikuistumisprosessi johtaa siihen, että ihmisestä tulee itsenäinen oman minuutensa rakentanut yksilö, joka kykenee sietämään yksinäisyyttä. Tällainen ihminen pystyy seisomaan itse omilla jaloillaan, eikä hänellä ole mitään tarvetta etsiä symbioottisia suhteita toisista ihmisistä, ryhmistä, poliittisista ideologioita tai uskonnoista. Hän kykenee käyttämään omaa itsenäistä ajatteluaan myös silloin, kun kaikki muut hänen ympärillään ovat hänen kanssaan eri mieltä.Sadomasokistien tapauksessa tuo aikuistumisprosessi on mennyt jollain tavalla pieleen. Jos aikuistuminen jää kesken, ihminen ei koskaan uskalla luopua symbioottisten suhteiden tuomasta turvallisuuden tunteesta. Tällainen ihminen ei pelkästään jää henkisesti kiinni vanhempiinsa, vaan pyrkii myös etsimään lisää symbioottisia suhteita elämäänsä. Tyypillisesti tämä näkyy kumppanin valinnassa, jossa preferoidaan toisia sadomasokisteja, jotka haluavat myös symbioottisen suhteen. 

Jos sadomasokisti saa lapsen, tämä on hänelle kuin lottovoitto, koska vanhemman ja lapsen välinen symbioottinen suhde on välttämätön. Moni sadomasokisti haluaakin tulla isäksi tai äidiksi mahdollisimman nuorena. Kun se oma lapsi sitten kasvaa, sadomasokisti pyrkii tekemään kaikkensa, että tämä ei kasvaisi itsenäiseksi aikuiseksi. Lapsen psykologinen aikuistuminen olisi sadomasokistille valtava menetys, koska se tietäisi symbioottisen suhteen menettämistä. 

Miksi niin monen ihmisen aikuistumisprosessi sitten jää kesken? Miksi niin moni jättää rakentamatta oman minuutensa? Syitä on varmasti monia, mutta itse tiivistäisin asian näin: aikuistuminen ja oman minuuden rakentaminen on vaikeaa ja pelottavaa. Se vaatii monia asioita, kuten esimerkiksi rohkeutta ja uskallusta kohdata omia pelkojaan. Valitettavasti elämme maailmassa, jossa rohkeus on niin harvinaista, että suurin osa ihmisistä ei uskalla koskaan tehdä mitään pelottavaa tai haastavaa. 

Kuuluisa psykologi Carl Jung loi teorian individuaatioprosessista, joka kuvaa ihmisen minuuden rakentamista. Tuon prosessin ensimmäinen vaihe on oman Varjon integrointi. Se on hyvin vaikea, pelottava ja kivulias matka, jolle valitettavan harva uskaltaa lähteä. Jos Varjon integrointi ei maistu, minuus jää rakentamatta, ja ihminen jää ikuisesti roikkumaan symbioottisiin suhteisiin. Varjon integroinnista enemmän kirjoituksessa Helvetti
sunnuntai 19. kesäkuuta 2022

AwakenWithJP: What We DON’T Want You To Know! - News Update


Se voi olla välillä vähän masentavaa, kun näkee miten moni suomalainen uskoo valtamedian valheellisiin narratiiveihin. Suomalaiset ovat vielä syvässä horkkaunessa, mutta katsokaapa miten asiat ovat Suomen ulkopuolella. JP Searsin huumoriuutisilla on enemmän katsojia kuin CNN-kanavan prime time -ohjelmilla. sunnuntai 12. kesäkuuta 2022

Espoon Nelli, Rauma flik ja Maire


Länsiväylä-lehdessä julkaistiin juttu uudesta veistoksesta Espoon Nelli:

"Espoon Nelli istuskelee Toppelundin rannassa ja tähyilee koirien uimarannan suuntaan.

Taideteos on Espoon modernin taiteen museon EMMAn lahja 50 vuotta täyttävälle Espoon kaupungille. Lahjan otti vastaan espoolaisten puolesta kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kuvanveistäjä Kerttu Horilan teos Espoon Nelli on ihmisen kokoinen veistos, jo on yhdistelmä koiraa ja ihmistä. Patsas on astunut alas jalustalta istumaan tutunnäköiselle espoolaiselle penkille kuin kuka tahansa kaupunkilainen."


https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4661395


Tällä kertaa patsaaseen piilotettu tarot-symboliikka ei viittaa perinteiseen Rider-Waite-pakkaan. Nyt kyseessä on Thoth-pakka.

Nainen istuvassa asennossa. Punainen vaate. Katsoo vasemmalle. Soiko mikään kello? Veistos esittää  tietenkin Thoth-pakan Hallitsijatar-korttia.


Hallitsijatar


Mutta miksi ihmeessä veistoksen nainen pitelee kädessään koiraa? Taiteilija Kerttu Horila keksi luovan tavan viitata kortin naisen pitelemään kukkaan. 

Kortin naisen kädessään pitelemä kukka on tulkinnasta riippuen joko lumme tai lotus-kukka. Eräs lummelaji on nimeltään Nymphaea Sirius. Tähtitaivaalta löytyvä Sirius on toiselta nimeltään Koirantähti

"Nimi tulee kreikan sanasta σείριος seirios, joka tarkoittaa kuumaa, polttavaa. Sirius tunnetaan myös Ison Koiran tähdistön nimestä johdetulla nimellä Koirantähti ja kansanperinteisellä nimellä Kalevan tähti." [Wikipedia]


Nymphaea Sirius


Entä miksi koiria on veistoksessa kaksi? Liittyisikö jotenkin siihen, että Sirius on kaksoistähti?

"Sirius on kaksoistähti, jossa kirkasta tähteä (Sirius A) kiertää pieni valkoinen kääpiö (Sirius B). Sirius A kuuluu spektriluokkaan A1V. Se on meidän Aurinkoamme jonkin verran suurempi, valovoimaisempi ja kuumempi tähti, jonka valo on väriltään valkoista. Saksalainen tähtitieteilijä Friedrich Bessel päätteli Siriuksen seuralaisen olemassaolon jo vuonna 1844 havaittuaan, että Siriuksen liikerata suhteessa kaukaisiin tähtiin oli aaltomainen. Alvan Clark onnistui havaitsemaan Sirius B:n 18 vuotta myöhemmin testatessaan juuri valmistamaansa linssikaukoputkea. Se on ensimmäinen löydetty valkoinen kääpiötähti." [Wikipedia]


Kerttu Horila on muuten tehnyt istuvia vasemmalle katsovia naisia ennenkin.


Rauma flik (2014)


Maire, Pori (2010)

Näissä kahdessa muussa veistoksessa naisella on punertavat hiukset. Esoteerisessa symboliikassa naisten punaiset tai oranssit hiukset viittaavat historialliseen Maria Magdalenaan, joka oli eräänlainen "Eliitin" kantaäiti. Hän oli kuninkaallinen, eli "hallitsijatar". Aiheesta enemmän kirjoituksissa Historiallinen Maria Magdalena ja Appelsiininaiset Maria ja Helena.


Maria Magdalena (Aurenja/Ourania/Orange)


Lisää esimerkkejä tarot-patsaista välilehdellä Esoteeriset patsaat.

lauantai 11. kesäkuuta 2022

Avatar: The Way of Water


Uuden Avatar-elokuvan mainosgrafiikkaa:
Mitähän on graafikko miettinyt, kun suunnitteli tuon A-kirjaimen?Kiitos vinkistä Kisälli.

Muita saman idean esimerkkejä kirjoituksessa A-logot.

Suosittelen myös katsomaan alla olevan videon elokuvateollisuuden tavasta käyttää vapaamuurarisymboliikkaa.perjantai 10. kesäkuuta 2022

Aton-kultti - osa 25.3: Väärin ymmärretty sosialismi


David Whitehead teki videon (kirjoituksen lopussa) erittäin tärkeästä aiheesta. Hän otti käsittelyyn sosialismin historian, ja sen tosiasian että suurin osa tämän planeetan asukkaista ei ymmärrä mitä sosialismi oikeasti on. "Eliitti" on onnistunut vääristämään historiankirjoitusta tämän aiheen ympärillä niin täydellisesti, että ihmiset edelleen uskovat naurettavan hölmöihin satuihin, joissa ei ole mitään logiikkaa.

Videon kuvauskentästä:

"There are many misunderstandings about the true nature and history of socialism, the agenda by world elites & various secret societies for hundreds of years to create a world socialist system made up of a hybrid of all of the totalitarian systems of the past, and how this all helps to explain current world events." - David Whitehead


Videolla käsitellään mm. aihetta kansallissosialismi. On jotenkin uskomatonta, että vieläkin suurin osa ihmisistä pitää kansallissosialismia (ja fasismia) äärioikeistolaisena liikkeenä. Kokeilkaapa kysyä ihmisiltä ensin: Onko sosialismi vasemmistolaisuutta vai oikeistolaisuutta? Suurin osa vastaa sen olevan vasemmistolaisuutta. Kysykää sen jälkeen: Onko kansallissosialismi vasemmistolaisuutta vai oikeistolaisuutta? Suurin osa vastaa sen olevan oikeistolaisuutta näkemättä minkäänlaista epäloogisuutta omassa ajattelussaan.

Natsi-puolueen virallinen nimi oli Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eli Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue. Jos puolueen nimessä ovat sanat sosialismi ja työväenpuolue, miten ihmeessä tällaista puoluetta voi pitää oikeistolaisena? Mussolini piti itseään sosialistina. Hitler piti itseään sosialistina. Juu mutta kyllä ne oli äärioikeistoa!

Hypnoositilat ovat välillä vähän kummallisia.

"I am a socialist. I see no class and no social estate before me, but that community of the Volk (the people), made up of people who are liked by blood, united by a language, and subject to a same general fate." - Adolf Hitler (Second Book, sivu 50)


On olemassa kolme pääasiallista sosialismin haaraa: kommunismi, fabianismi ja kansallissosialismi. Ne ovat kaikki vasemmistolaisia ideologioita, joita ohjaa kollektivistinen ajattelutapa, jossa yksilön tehtävä on alistua palvelemaan suurta ja mahtavaa valtiokoneistoa. Nuo kaikki kolme haaraa pyrkivät luomaan totalitaristisen yhteiskunnan, jossa yksilöllä ei ole oikeuksia. Erot näiden kolmen eri haaran välillä ovat lähinnä vain siinä, millä keinoilla tällainen kontrolliyhteiskunta rakennetaan. 

Näistä kolmesta kaikkein pirullisin ja vaarallisin haara on länsimaissa vaikuttava fabianismi (eli sosialidemokratia), joka pyrkii rakentamaan totalitarismia hyvin hitaalla hivuttamisella, niin että kansalaiset eivät edes tajua yhteiskunnan olevan matkalla Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan kaltaiseen hallintajärjestelmään. Fabian Societylla on kaksi tunnusta, jotka kuvaavat juuri tätä toimintatapaa. Toinen on kilpikonna ja toinen susi lampaan vaatteessa. Suosittelen perehtymään kirjoituksiin Kommunismin synty, Fabian Society ja Fabianismi Suomessa.


Fabian Societyn kilpikonna kuvaa hidasta etenemistä


Fabian Societyn vaakunassa on susi lampaan vaatteessa. Sosialismi on myyty massoille aina lupauksilla paremmasta yhteiskunnasta, mutta todellinen taustalla oleva agenda on aina ollut pyrkimys totalitarismiin. 


Vasemmistolaisen ideologian olennaisin ero oikeistolaisuuteen on sen suhtautumisessa yksilöön. Oikeistolaisuus on sitä, että yksilön oikeudet ovat pyhät ja koskemattomat. Todellinen oikeistolaisuus ei esimerkiksi voi hyväksyä sananvapauden rajoittamista, kehollisen itsemääräämisoikeuden kaventamista tai mitään sellaista perusoikeuksien rajoittamista, joita olemme koronaplandemian aikana nähneet ympäri maailman. Jos katsotaan Suomen suuria eduskuntapuolueita, yksikään niistä ei selkeästikään ole valmis toimimaan näiden oikeistolaisten periaatteiden mukaisesti. 

Vasemmistolaisuudessa yksilön oikeudet voidaan uhrata "yhteisen hyvän nimissä". Tällainen ajattelu johtaa aina tyrannian ja totalitarismin lisääntymiseen. Miettikää millaisessa asemassa yksilö oli/on Natsi-Saksassa, Neuvostoliitossa, kommunistisessa Kiinassa tai Pohjois-Koreassa. Jos olette yhtään katsoneet ympärillenne viimeisten vuosien aikana, on helppo nähdä mihin suuntaan yksilön oikeuksien kunnioittaminen on tällä hetkellä menossa. Sosialistinen agenda etenee hitaasti mutta varmasti. 

Alla oleva David Whiteheadin video kannattaa katsoa huolellisesti ajatuksen kanssa. Sosialismi eri haaroineen on yhteiskunnan suurin ideologinen syöpä. Jotta tuota syöpää vastaan voitaisiin puolustautua, täytyy ensin ymmärtää mitä sosialismi tosiasiallisesti on.perjantai 3. kesäkuuta 2022

Mark Dice: They're Meeting RIGHT NOW! - It's Not Just a Rumor

 


Lue myös: Bilderberg & Trilateral Commission

Tänä vuonna suomalaisista Bilderberg-kokoukseen osallistuu pääministeri Sanna Marin, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Erkki Liikanen ja Hesarin päätoimittaja Kaius Niemi.

Nyt kun aihe on ajankohtainen, suomalainen media pyrkii tietenkin valkopesemään koko jutun. Joitain vuosia sitten Bilderberg-kokousten olemassaolo oli vain hullujen foliohattujen salaliittoteoriaa, mutta nyt kun sen olemassaolo on paljastunut, foliohattuargumenttia on ollut pakko muuttaa. Nykyään foliohattuilua on se, että näkee tässä vaikutusvaltaisten ihmisten huippusalaisessa kokouksessa jotain kyseenalaista tai epäilyttävää. Ylen uutinen antaa puheenvuoron Matti Apuselle, jonka argumentaatio on sitä samaa huttua, mitä aina aiemminkin:

"Matti Apunen toteaa, että Bilderbergin ympärille on kehittynyt kummallinen salaliittoteoreetikkojen kasvillisuus, joka ylläpitää käsitystä, että kokous olisi jokin salainen maailmanvallan organisaatio.

– Näihin salaliittoteoreetikkoihin ei näköjään oikein mikään vaikuta. Mutta se sitkeys, jolla tämä myytti elää, niin se on minusta ällistyttävää, Apunen sanoo."


Kysyttiin salamyhkäiseen klubiin kuuluvalta tyypiltä, että onko siinä klubissa jotain hämärää. Se sanoi että ei ole. Siinäs kuulitte foliohatut! Case closed!

Jännä ettei toimittaja Mikko Leppänen kysynyt Apuselta mitään Aatos Erkon elämäkerran luvusta 35.

"Jos jonkun henkilötietojen lopussa esiintyy sellaisia mystisiä nimiä ja kirjainsarjoja kuin CSIS, Trilateral Commission eli TC, Brookings, CFR, Bil, RIIA ja koko joukko muita, niin voi olla varma siitä, että asianomainen kuuluu sellaiseen maailman eliittiin, jolla on enemmän vaikutusvaltaa kuin millään muodollisella valtiolliseen hierarkiaan kuuluvalla koneistolla." - Lauri Karén (Aatos Erkon elämäkerta)


Bilderberg on osa Round Table -salaseuran luomaa verkostoa, johon kuuluu monia vastaavia herrakerhoja, joissa vaikutusvaltaiset ihmiset pääsevät verkostoitumaan. Aiheesta enemmän kirjoituksessa RIIA & The Round Table.