sunnuntai 15. joulukuuta 2019

Tieteeksi naamioitunut uskonto


Miten tutkimusta tehdään? Miten tieteelliset teoriat rakentuvat?

Aihetta voisi avata yksinkertaistetusti näin: Ensin tehdään havainto jostain asiasta. Esimerkiksi tilanne, kun omena tippuu puusta maahan. Seuraavaksi tehty havainto pyritään selittämään jotenkin. Luodaan selittävä malli, jota kutsutaan hypoteesiksi. Newtonin tapauksessa havainto tippuvasta omenasta synnytti painovoimateorian. (Hypoteesi ja teoria ovat kaksi eri asiaa, mutta tässä tekstissä ne ovat selkeyden vuoksi enemmän tai vähemmän synonyymejä.)

Kun hypoteesi on vastasyntynyt, se ei vielä edusta totuutta. Mikään syntynyt hypoteesi ei ole automaattisesti totta. Se, edustaako hypoteesi totuutta vai ei, selviää vasta kun hypoteesi on testattu. Tieteellinen prosessi etenee niin, että kun havainnosta tehty hypoteesi on syntynyt, se pyritään kaikin keinoin kumoamaan - siis todistamaan virheelliseksi. Näin toimittiin myös Newtonin gravitaatioteorian kohdalla. Hänen kolleegansa tutustuivat hypoteesiin, ja pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin kumoamaan sen. 

Hypoteesin testaaminen, eli yritys saada esitetty selitysmalli kumottua loogisilla argumenteilla, on normaali ja välttämätön osa tieteellistä prosessia. Jos sitä ei tehdä, hypoteesi ei ole tieteellisesti pätevä. Tieteellisiä teorioita ovat vain ne hypoteesit, jotka on testattu, ja jotka kestävät testauksen. Kyse ei ole siitä, että hypoteesin esittänyttä henkilöä vastustettaisiin, tai että häntä ei haluttaisi uskoa. Kyse on totuuden selvittämisestä. 

Näin ollen jokainen tiedettä arvostava ihminen osaa arvostaa kritiikkiä - varsinkin silloin kun on kyse omasta teoriasta. Kun Newton loi gravitaatioteorian, hän ei julistanut maailmalle "The science is settled!", vaan altisti näkemyksensä kritiikille, ja katsoi miten käy. Vasta kun hypoteesia/teoriaa oli riittävästi testattu, eikä sitä pystytty kumoamaan, sen todettiin edustavan totuutta. Jos teoria ei kestä kritiikkiä ja se pystytään kumoamaan, teoriaa pitää joko korjata, tai se pitää hylätä.

Jos teoria kestää testauksen, selviää mikä on totta. Tämä on tieteen voitto. Jos teoria ei kestä testausta, selviää mikä ei ole totta. Tämäkin on tieteen voitto. Tiede ei voi koskaan hävitä, jos teoriaa testaaan. Jos vastustaa minkä tahansa teorian testausta, eli kumoamisyritystä, vastustaa tiedettä.

Testaaminen on laadunvarmistusta. Suomessa on valtava määrä IT-alalla työskenteleviä ihmisiä, joten moni varmasti ymmärtää asian, jos otetaan esimerkki ohjelmistokehityksestä. Kun luodaan sovellus, se vaatii käsittääkseni karkeasti ottaen kolme vaihetta: Ensimmäisessä vaiheessa luodaan dokumentaatio, joka määrittelee miten sovelluksen tulee toimia. Toisessa vaiheessa ohjelmoija koodaa sovelluksen määrittelyjen mukaisesti. Kolmannessa vaiheessa testaaja pyrkii selvittämään toimiiko koodi niin kuin sen pitäisi toimia. 

Testausvaiheessa koodaajan tuottama koodi pyritään kaikin keinoin osoittamaan virheelliseksi, eli testaaja etsii kaikin keinoin mahdollisia bugeja. Jos testaaja saa aikaiseksi virhetilanteen, koodissa on virhe, joka pitää korjata. Sovellus (tai sen osa) on valmis vasta kun se on todettu kestävän kaikki yritykset saada virhetilanne aikaiseksi. Tämä on se prosessi, joka mahdollistaa toimivat sovellukset. Sitä laitetta, jolla luet tätä tekstiä, ei olisi olemassa ilman tätä prosessia. 

Kuvitelkaa miten absurdia se olisi, jos edellä mainittussa prosessissa kävisikin näin:

Testaaja: "Mä sain testattua sen sun koodin. Sieltä löyty virhe..."

Koodaaja: "EI!!!"

Testaaja: "Anteeksi?"

Koodaaja: "Ei siinä ole virhettä!!!"

Testaaja: "Ööö... Niin siis mä testasin sen, ja sieltä löytyi virhe. Mä voin näyttää..."

Koodaaja: "Ei! Et näytä mitään! Se koodi toimii, mä olen siitä ihan varma!"

Testaaja: "Mutta siis..."

Koodaaja: "Kaikki on mun kanssa samaa mieltä! Sä olet DENIALISTI!"

Näettekö mihin ollaan menossa? 

Keskustelu ilmastonmuutoksen ympärillä on saanut juuri näin absurdeja piirteitä. Asia herättää ihmisissä niin voimakkaita tunteita, että tieteellinen prosessi on heitetty kokonaan romukoppaan. 

On siis tehty havainto (lämpötilojen nousu), josta on tehty hypoteesi/teoria (nousu johtuu ihmisen aihettamasta hiilidioksidista), mutta sitä ei saa kritisoida? Näinkö tiede toimii?

Jos jokin esitetty hypoteesi/teoria saavuttaa sellaisen aseman, että sitä ei saa kritisoida, ollaan siirrytty tieteen maailmasta uskontojen maailmaan. Näin syntyy "tiedeuskonto", joka on tieteeksi naamioitunut uskonto. Se väittää olevansa tiedettä, mutta sille on tyypillistä samat piirteet, jotka ovat uskonnoissa: Pyhät opinkappaleet, joita ei saa kyseenalaistaa, karismaattiset johtajat ja messiashahmot, tunteisiin vetoava retoriikka ja joukkohurmio.

Jos poliitikkojen päätöksentekoa ohjaa tieteen sijaan tieteeksi naamioitunut uskonto, millaisia seurauksia sillä on? Loogisia ja rationaalisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin? Hieman epäilen.


"Lisää veroja, koska uskontoni mukaan se on ainoa tapa pelastua."


Jokainen tiedettä arvostava osaa arvostaa tieteellistä prosessia, johon kuuluu teorian testaaminen. Se tarkoittaa sitä, että teoriaa kritisoidaan ja siitä etsitään virheitä. Tiedettä arvostava ottaa tämän kritiikin ilolla vastaan, koska tällainen ihminen ymmärtää testauksen arvon. Toimivatko hiilidioksiditeorian kannattajat tällä tavalla? Miten sannamarinit suhtautuvat hiilidioksiditeoriaa kyseenalaistaviin kannanottoihin?

Miettikää miten hullua se on, että jos joku uskaltaa kyseenalaistaa vallalla olevan hiilidioksiditeorian, hänet leimataan tieteen vastaiseksi. Asiahan on juuri päin vastoin. Kyseenalaistaminen on kiinteä osa tieteellistä prosessia. Jos vastustaa jonkin tieteellisen teorian kyseenalaistamista, SE on tieteen vastaisuutta. Tieteen kannattamista on jatkuva teorioiden testaaminen, jotta varmistetaan, että teoriat vastaavat totuutta.

Kaikkien tieteellisten teorioiden tulee aina olla avoimia kritiikille. Mikään teoria ei ole niin kiveen hakattu, että sitä ei voisi haastaa. Jos jonain päivänä joku löytää todistusaineistoa, joka osoittaa gravitaatioteorian virheelliseksi, se on tieteellistä edistystä - ei tieteen vastustamista. Al Goren käyttämä lause "The science is settled!" on karmea esimerkki epätieteellisestä ajatusmallista.

Usein kuulee tämän argumentin: "97% tutkijoista on sitä mieltä, että ilmastonmuutos johtuu ihmisen aiheuttamasta hiilidioksidista." Tiedettä arvostavan reaktio tähän on: "Miten se 3% sitten argumentoi näkemyksensä?" (Huvittavasti tuo väite 97%:sta ei muuten sekään oikein kestä tieteellistä tarkastelua.) Jos ei ole kiinnostunut kuin yhdestä mielipiteestä, ei voi perustella omaa näkemystään tieteelliseksi. Jos uskot ihmisen tuottaman hiilidioksidin aiheuttavan ilmastonmuutosta, minun kysymykseni sinulle on: Oletko perehtynyt tätä näkemystä haastavaan argumentaatioon? Eli toisin sanoen, oletko päätynyt näkemykseesi tieteellisen prosessin mukaisella tavalla?

Joitain vuosia sitten hiilidioksiditeoriaa kannattavat ilmastotieteilijät jäivät kiinni mittausdatan vääristelystä. Episodi tunnetaan nimellä Climategate. Herää kysymys, että millainen tiedemies väärentää mittaustuloksia? Haluaako tällainen ihminen selvittää totuuden, vai pyrkiikö hän johonkin muuhun? Herää myös kysymys, että miksi tämä mittausdatan väärentäminen on lähes kokonaan unohdettu julkisesta keskustelusta? Jos Newton olisi väärentänyt tutkimustuloksiaan, olisiko se painettu villaisella?

Jos yhtään jaksaa perehtyä aiheeseen, voi nopeasti huomata, että teoria ihmisen aiheuttaman hiilidioksidin yhteydestä ilmastonmuutokseen on monellakin tapaa ongelmallinen. Se ei yksinkertaisesti kestä sitä tieteellisen prosessin vaihetta, jossa teoria testataan. Aiheesta löytyy valtavat määrät informaatiota, jos vain on halukas siihen perehtymään. Suosittelen mm. sellaisia sivustoja kuin The Corbett Report ja Myytinkertojat.

Alla oleva video on erittäin hyvä dokumentti siitä miten ilmastonmuutoksen ympärille on syntynyt uskonto, jolla ei ole enää mitään tekemistä tieteen kanssa:

On ihan ymmärrettävää, että tämä joukkopsykoosia muistuttava tilanne aiheuttaa ahdistusta niissä, jotka katsovat tätä hulluutta sivusta. Paras lääke tuohon ahdistukseen on nauraa sille. Hulluuden kanssa ei voi käydä rationaalista keskustelua, mutta sille voi nauraa. 

Satiiri ja parodia ovat erinomainen keino vastata vallalla olevaan tieteellistä prosessia vastustavaan kiihkomielisyyteen: http://www.ilmastonmuutosuutiset.fi/

Narrilla on kautta aikojen ollut aina tärkeä yhteiskunnallinen rooli.

83 kommenttia:

 1. Jos oli Newtonin teoria kevyellä pohjalla, niin vielä kevyemmällä on co2 -huuhaa. Käsittämätön massapsykoosi on valloillaan joka puolella maailmaa.

  VastaaPoista
 2. Tärkeintä ei ole totuus (tässä tapauksessa koko totuus), vaan ideologinen viesti, jolla saadaan aikaiseksi haluttu mielikuva.

  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/886ad937-aeb0-4f07-b1fc-cc9f6504db98

  Jos totuus on arvoasteikossa ideologista viestiä alempana, miten tällaiset ihmiset suhtautuvat tieteeseen ja tieteelliseen prosessiin?

  VastaaPoista
 3. It's all about money, power and EGO!

  VastaaPoista
 4. "Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat väitteestä ”Ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka, jonka torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin”. Viime vuonna väitteeseen yhtyi täysin 62 prosenttia vastaajista, tänä vuonna enää 46 prosenttia."

  https://www.talouselama.fi/uutiset/te/4d6df108-7f7f-4286-be15-0aedb54482fd?

  46% sanoo, että ilmastonmuutos tulee torjua "Kaikin mahdollisin keinoin"? Ihanko totta? Eli mikä vain käy?

  Käykö lentomatkustamisen kieltäminen? Käykö bensan ja dieselin kieltäminen? Käykö lihan syönnin kieltäminen? Käykö veroprosentin tuplaaminen? Miten olisi triplaaminen? Käykö lasten tekemisen kieltäminen? Käykö ihmisten lukumäärän vähentäminen tappamalla?

  Kaikki nuo ovat keinoja, jotka ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen uskovien logiikalla estävät ilmastonmuutoksen. Ja kaikki käy?

  Vai niin.

  VastaaPoista
 5. Kun kultista on kysymys, niin eiköhän lähitulevaisuudessa lanseerata slogan"itsemurha on ilmastoteko".

  VastaaPoista
 6. Nyt on pakko todeta, että en osaa sanoa onko tämä kolumni kirjoitettu kieli poskessa, vai ollaanko tosissaan: 

  https://www.satakunnankansa.fi/a/7a752142-6c39-43c8-9c75-95c6334a6d73

  Tämähän on kuin suoraan ilmastonmuutosuutiset.fi-sivuston satiiriuutisista.

  Mutta jos kirjoittaja on tosissaan, niin tämä ilmastonmuutoshysterian uskonnollinen puoli näkyy tekstissä todella hyvin.

  Synti: "Ihminen saa, mitä on tilannut. Nyt on myöhäistä katua. Kysymys on enää siitä, miten vältymme pahimmilta tragedioilta."

  Messias: "Menneenä syksynä nuorten joukosta nousi vaatimus paremman tulevaisuuden puolesta. Viesti oli, että pari edellistä sukupolvea on riistänyt maapallon luonnonvarat ja tehnyt käytännössä mahdottomaksi nykyisen holtittoman menon jatkamisen. Päätelmä on oikea. Greta Thunberg on harvinainen poikkeus, Jeesus Nasaretilaiseen rinnastettava herättäjä."

  Ja mikä meidät pelastaa?

  Luovuttava demokratiasta: "Nyt on päätettävä, miten tästä eteenpäin. Esimerkiksi Euroopassa poliittinen päätöksenteko perustuu paljolti aikansa eläneeseen demokraattiseen järjestelmään. Se on toiminnallisesti kankea ja liian hidas muutoksille. Sen varaan emme voi maapallon tulevaisuutta rakentaa."

  Luovuttava yksilön vapauksista: "Kestävä yhteiskunta on mahdollinen, mutta ikävä kyllä se perustuu pääasiassa karsintoihin ja kieltoihin. Yksilöllä ei siinä ole vapauksia, on vain vastuu."

  Kaikki keinot on käytettävä: "Maailma pitää pelastaa edessä olevalta tuholta tässä ja nyt, maksoi mitä maksoi."

  VastaaPoista
 7. Tähän on tultu:

  http://www.ilmastonmuutosuutiset.fi/2019/12/kauneimmat-joululaulut-sai-kirkossa-yllattavan-kaanteen-kirkkoherra-julisti-maailmanlopun-tulevan-vuonna-2040/

  Nykyään uutiset ja parodiauutiset on käytännössä sama asia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja lisää:

   https://www.ilmastonmuutosuutiset.fi/2020/02/professori-suosittelee-ihmislajin-sukupuuttoon-maailman-pelastamiseksi/

   Onko tämä terveen ihmisen ajattelua, vai psykoosissa olevan ihmisen ajattelua?

   Poista
 8. Näin!

  https://www.youtube.com/watch?v=ZD04EEMYDsY

  VastaaPoista
 9. Wikipediasta löytyi mielenkiintoinen kuva "pedonluku". Kuvassa kartta 616, joka käännettynnä horisontaalisesti on lähes täydellinen Englanti, ilman Skotlantia ja pohjois-Irlantia....

  VastaaPoista
 10. Kurikan kirkkoon vaihdettiin paanukaton tilalle kuparikatto 1970 luvun lopulla. Komiasti se kiilti pari vuotta, jonka jälkeen se patinoitui tummaksi ilman hapen vaikutuksesta. Mikäli hiilidioksidin määrä lisääntyisi, tämä kuparin tumma patina olisi jo muuttunut 40 vuodessa hiilidioksidin vaikutuksesta vihreäksi.

  VastaaPoista
 11. Hyvä esimerkki propagandasta:

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006355704.html

  Kysytään ihmisiltä ilmastonmuutoksesta, ja saadaan vastaukseksi omia kokemuksia säästä. "Katsokaa nyt miten moni ihminen vahvistaa teoriamme!"

  Jos teoriaa täytyy puolustaa tämän tyyppisillä "uutisilla", se kertoo jo aika paljon teorian laadusta.

  VastaaPoista
 12. Alun perusteella ihan asiallista tekstiä:

  https://read.amazon.com/kp/kshare?fbclid=IwAR0-xR_22zQkq9v-Quwgw4uimRD7GXEend6tsnwulxLotnydkruGDleZDnE&asin=B00HXO9XGS&id=BO90_sN3RXaC1fLuwMVIQQ&reshareChannel=system&reshareId=3T9J5D4Y7T9XAE8QP8VT

  VastaaPoista
 13. "Vain yksi prosentti vastaajista oli sitä mieltä, ettei ilmastonmuutosta tarvitse hillitä. Tulos on piste keskustelulle siitä, onko ilmastonmuutos totta, kommentoi asiantuntija."

  https://kummajuttu.fi/2020/01/ilmastonmuutos/

  Niinpä niin. Kyselyn tuloshan se on paras tapa määrittää mikä on totta ja mikä ei.

  VastaaPoista
 14. ja muutenkin nämä "asiantuntijat" jotka jatkuvasti kommentoivat mitä milloinkin arvovaltaisina keskustelijoina, eivät koskaan identifioi itseään ja asiantuntijuuttaan. Mutta silti mystinen kaikentietävä asiantuntija kertoo aina painavimman totuuden.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri tuota "asiantuntijat kertovat" -tyyliä ilmastonmuutosuutisissa pilkataan koko ajan.

   Poista
 15. The Truth About the Australian Bushfires

  https://www.youtube.com/watch?v=B_tn8f0uaB4

  VastaaPoista
 16. https://www.verkkouutiset.fi/jopa-200-ihmista-pidatetty-australian-palojen-sytyttamisesta/

  https://volunteerfirefighters.org.au/green-tape-prevents-volunteer-rural-firefighters-reducing-bushfire-risk

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuossa Verkkouutisten jutussa näkyy hyvin se miten vaikeaa on pitää tarinan loogisuus kasassa. Jutussa kerrotaan, että 87 paloista on ihmisten sytyttämiä. Ja kuitenkin juttu alkaa näillä sanoilla:

   "Australian Spectatorin mukaan maastopalokriisin aikana on pidätetty ympäri maata jo yli 200 ihmistä palojen sytyttämisestä. Jutussa teroitetaan, ettei lukua esitetä vasta-argumenttina niille, jotka syyttävät paloista ilmastonmuutosta."

   Älkää nyt vaan lukijat käyttäkö omaa logiikkaanne!

   Poista
  2. Onhan tämä nyt huolestuttavaa kun tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta pyritään kyseenalaistamaan. Vielä huolestuttavampaa on tietenkin se, että instituutioita poliisista oikeuslaitokseen kyseenalaistetaan. Kaikki viha-kyseenalaistajat liekkeihin vaan.

   Historiastahan ei käpälöityjä tutkimuksia löydy mutta who cares jos ihmisiä kärsii, maapalloja on vain yksi.

   https://www.verkkouutiset.fi/maria-ohisalo-tiedetta-ja-tutkimusta-on-puolustettava/

   https://www.nytimes.com/2016/09/13/well/eat/how-the-sugar-industry-shifted-blame-to-fat.html

   Poista
  3. Melkoista projisointia tuo Ohisalon aivopieru.

   Ja lisätään tuohon aiempaan kommenttiini vielä se, että 87 PROSENTTIA paloista on ihmisen sytyttämiä.

   Poista
  4. Kun narratiivia pitää puolustaa, täytyy vedota "katsokaa miten moni ("asiantuntija") on minun kanssa samaa mieltä" -retoriikkaan:

   https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/04e7abd2-980e-46e0-9554-ac584c9d9ec7

   Poista
 17. Polar Bear Scare Unmasked: The Saga of a Toppled Global Warming Icon

  https://www.youtube.com/watch?v=z6bcCTFnGZ0

  "In spite of claims that polar bear populations are facing pressure from loss of Arctic summer sea ice, their numbers have in fact grown. In this short video, Dr. Susan Crockford summarises the evidence that polar bears are far more resiliant than has been assumed by those who have turned the animal into an icon of global warming."

  Ja vaikka tämä jääkarhukantojen kasvu on tiedossa, esimerkiksi WWF ratsastaa tällä valheellisella myytillä edelleen:

  https://yle.fi/uutiset/3-11006775

  VastaaPoista
 18. AlfaTV (jota en kyllä ole koskaan ennen katsonut) haastatteli Ilmastopaniikki-kirjan tekijää, Matti Virtasta: https://youtu.be/-TcV2LnIJ_E

  VastaaPoista
 19. Hieman lisää juttua Australiasta:
  https://oikeamedia.com/o1-129100

  sekä:

  https://www.youtube.com/watch?v=Q1LaDyKINOs

  VastaaPoista
 20. Ennusteet ja niiden toteutumat:

  https://www.youtube.com/watch?v=qGPXy4KcyxE

  VastaaPoista
 21. Who is Keith Briffa?

  https://www.youtube.com/watch?v=K_8xd0LCeRQ

  VastaaPoista
 22. Erinomainen kokoelma ilmastouutisia vuosien takaa. Varsin kiusallisia nämä vanhat lehtileikkeet ilmiön lineaarisuuden kannalta.

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/lauha-talvi-ahdistaa-mita-historia-kertoo-menneista-lauhoista-talvista-ja-suomen-saahistoriasta/?fbclid=IwAR2HFvl-cMaj_c__XVpmGWIh3EEVDkbI3wx2AoxAtKTUqgPH__Oj1TPzZhs

  VastaaPoista
 23. Älä vain kerro mitä jääkarhuille on oikeasti tapahtunut!

  https://www.youtube.com/watch?v=2A8QfIGwK88

  Jos tekee tieteellistä tutkimusta, jonka tulokset ovat poliittisen agendan vastaiset, saa aika nopeasti huomata olevansa vailla työtä.

  VastaaPoista
 24. Wau.

  https://www.youtube.com/watch?v=a_4EnZRMHsY

  VastaaPoista
 25. Mitä mitä?! Joku päästi denialistin telkkariin!

  https://www.mtv.fi/sarja/uutisaamu-33001003008/eija-riitta-korholan-poliittiset-muistelmat-1215712

  VastaaPoista
 26. En tiiä onks muut huomannu mut tän blogin linkkien jakaminen on messengerissä estetty, ainakin mulla ja yhdellä frendillä! Jollekkin kieltolistalle olet Antero päässyt tän blogisi kanssa.. ��

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mullekin tuli et lähetys epäonnistui ja "the action attempted has been deemed abusive or is otherwise disallowed"

   Poista
  2. "In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act." - George Orwell

   Poista
 27. "Suomen kouluista on pikkuhiljaa tulossa aivopesulaitoksia. Oppimateriaalin mukaan kasvit eivät enää tarvitse hiilidioksidia kasvamiseen tai yhteyttämiseen. Olisiko aika aikuisten oikeasti ryhdistäytyä?"

  https://www.youtube.com/watch?v=B-S1jBE0raE

  Näin tätä uskontoa opetetaan lapsille.

  VastaaPoista
 28. Tämä alkaa vaikuttaa jo vähän epätoivoiselta?

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yk-n-paasihteeri-kehottaa-kaikkia-maita-julistakaa-ilmastohatatila/8011234

  VastaaPoista
 29. Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että monenlainen manipulaatio on meikäläiseen aikojen varrella uponnut kuin veitsi voihin. Jostain syystä tiedeuskonto, erityisesti Hawking-bluffi ei kuulu niihin.

  Yhteen aikaan jokaisen kirjahyllystä tuntui löytyvän aivan uudenlainen raamattu: 'Ajan lyhyt historia'. Samalla kun kohautin olkapäitäni sille, että joku tähänkin p*aan uskoo, jätin tyynesti pohtimatta, että onhan siis täysin pervo/sairas/pimeä pläjäys retuuttaa monivammaista (ilmeisesti useampia) vuosikymmeniä pitkin lavoja ja pistää heidän sanomisikseen tai kirjoittamisikseen milloin mitäkin. Mutta tapa pilkata ihmistä se toki on tämäkin, yksi eliitin lempiajanvietteitä.
  Kaiken muun valheen kermaksi hänestä oli helppo vääntää myös varoituksen jyrinää huokuva ilmastoasiantuntija. Eihän tälle ole estettä, kun ihminen itse ei kykene itseään puolustamaan, tajuissaan ollessaan korkeintaan vähän piipittämään.
  https://hofs.online/2020/11/26/stephen-hawking-hoax/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kappas. Räpläsin huvikseni läpi wikipedian tuohon opukseen liittyen. 'Ajan lyhyt historia' on 'sattumalta' julkaistu aprillipäivänä.
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Ajan_lyhyt_historia

   Poista
 30. Ministeriksi valittu Emma Kari: " Suomessa on ilmastohätätila"

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/36deb9dc-e421-4dcb-bf4f-95c2247c1e76

  Uutisen mukaan Emma sai äänestyksessä uudesta ympäristö- ja ilmastoministeristä 33 ääntä. Pitipä taas sattua.

  VastaaPoista
 31. Yrittäkääpä lukea vakavalla naamalla:

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ilmastostressi-koettelee-albatrossien-parisuhteita/8296922

  "Tämän lisäksi lämpimämpi vesi ja karummat olosuhteet aiheuttavat lintujen stressihormonin tason nousun. Linnut saattavat tuntea sen vaikutuksen ja kokea sen johtuvan partneristaan.

  – Esitämme tätä partnerin syytös -hypoteesia, jossa stressaantunut naaras saattaa kokea psykologista stressiä ja kokea sen johtuvan koiraan surkeasta suoriutumisesta."

  VastaaPoista
 32. "Onko muilla opettajilla vastaavia kokemuksia?

  Opetan lukiossa fysiikkaa. Uuteen opetussuunnitelmaan on lisätty erittäin paljon ilmastonmuutosta. Se tulee esiin vähän joka kurssissa, mutta varsinkin ensimmäisessä eli kaikille lukiolaisille pakollisella kurssilla sitä on paljon. Sävy on tietenkin vain yhden totuuden julistamista.

  Halusin kertoa oppilaille fysikaalisia totuuksia asiasta ja näytin paljon kuvaajia menneen ajan ilmaston lämpötiloista ja vertasin niitä IPCC ennustuksiin, jotka eivät pysty enneustamaan edes mennyttä ilmastoa. Sanoma oli yksinkertaisesti se, että ei pidä potea ilmastoahdistusta, koska ihmisen aiheuttaman hiilidioksidin osuus ilmastonmuutoksesta on häviävän pieni ja että lämpötilan nousu liittyy pitkälti luonnolliseen vaihteluun. Näytin myös YLE:n MOT-ohjelmat: Ilmastokatastrofi peruttu ja Ilmastogate.

  Pari oppilasta olivat käyneet rehtorille kertomassa. Olivat pahoittaneet mielensä, kun olin kuulemma kertonut asian niin painokkaasti, etteivät olleet uskaltaneet sano mitään vastaan. Sain pyynnön tulla käymään rehtorin kanssa juttelemassa asiasta. Rehtori ei kieltänyt asiasta puhumasta, mutta kertoi, että asia on monelle herkkä. Kun hän tietää oppilaiden taustat kotona, niin varoitti, että jos vievät asiaa eteenpäin, niin rehtori ei voi enää asiassa minua auttaa. Totesin, että vaikea on fysikaalisia faktoja olla ohittamatta fysiikan lehtorina ja että kauhukuvat mediassa ovat puhtaita ennusteita. Painotin myös, että katson velvollisuudekseni kertoa nimenomaan fysikaalisia faktoa asiasta. Ymmärtäisin oppilaiden mielensäpahoittamisen ja rehtorin huolen, jos julistaisin maailmanloppua koulussa.

  Btw, tämä oli jo toinen kerta. Viime vuonna erään oppilaan isä oli soittanut koululle samasta asiasta niin tulenkivenkatkuisen puhelun, että rehtori oli joutunut lyömän luurin korvaan.

  Että näin."

  https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/posts/10158759621092725/

  VastaaPoista
 33. EU haluaa kieltää "ilmastorikollisia" osallistumasta vaaleihin.
  "EU:n uuden ympäristörikosdirektiivin mukaan ilmastorikollisiksi luokitelluilta on myös voitava riistää ehdokasoikeus eduskuntavaaleissa."

  https://twitter.com/OssiTiihonen/status/1501905905591500809

  VastaaPoista
 34. No nyt ne keksi, miten ilmastonmuutos pysäytetään. Laitetaan lehmille maskit.

  "If cows wore face masks, could they burp fewer methane emissions into the atmosphere?

  A device that fits around the face of cattle and cuts methane emissions from their burps has won a £50,000 (€59,502) award backed by the British royal, Prince Charles."

  https://www.euronews.com/green/2022/04/29/prince-charles-prize-backs-face-mask-that-cuts-methane-emissions-from-cow-burps

  VastaaPoista
 35. Top banking executive suspended 'for telling the truth' about global warming: Bolt

  https://www.youtube.com/watch?v=5QHCxZt616w

  Kerettiläiset roviolle!

  VastaaPoista
 36. "Usko lääketieteeseen on vain uskoa, ei tiedettä. Tiede on epäilemistä."

  https://twitter.com/OssiTiihonen/status/1546034316261605377

  Ossi opettaa pseudoälykköä.

  VastaaPoista
 37. Kerttu on meteorologi. Kerttu on töissä Ylellä. Kerttu on opiskellut yliopistossa. Siksi Kerttu tietää asioita. Nyt Kerttu on huolissaan. Tosi huolissaan. Siis katsokaa nyt tuosta kuvasta miten huolissaan hän on!

  https://twitter.com/KKotakorpi/status/1548353638505951241

  VastaaPoista
 38. PJW: Thermogeddon

  https://www.youtube.com/watch?v=j1WLjYAttV8

  VastaaPoista
 39. COVID: THE TROJAN HORSE FOR THE CLIMATE CHANGE CON

  https://www.bitchute.com/video/LZfqQDo0HO55/

  VastaaPoista
 40. Eija-Riitta Korhola: Vihreä naiivius tulee esiin

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eija-riitta-korhola/vihrea-naiivius-tulee-esiin/

  VastaaPoista
 41. ‘Obviously insane’ energy policy will lead to deaths

  https://www.youtube.com/watch?v=CtLPtO066kM

  Great Reset etenee suunnitelman mukaisesti.

  VastaaPoista
 42. Climate change denial now a 'mental condition'

  https://www.youtube.com/watch?v=vsafxsxY-fU

  VastaaPoista
 43. ‘Not possible’: Climate emergency disputed by scientists

  https://www.youtube.com/watch?v=YZh4vZjHxnI

  VastaaPoista
 44. Haaste: Pystytkö lukemaan tämän hymyilemättä?

  "Kasvihuonekaasujen aiheuttajat maksamaan – Uuden-Seelannin lehmille on tulossa pieruvero"

  https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/87abc065-dcf8-4af7-8fd2-99c64fcd8fb6

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei kyllä oikeastaan hymyilyttäny, lähinnä ennemmin vitutti tuo Jacindan hevosnaama. Hyvähän se on tietenkin jos huumoria saa tästä maailman sekopäisyydestä

   Poista
 45. Vihdoin joku keksi ratkaisun ilmastokriisiin!

  https://twitter.com/disclosetv/status/1580871986795843584

  Nyt se kamala katastrofi saadaan vältettyä. Huh, mikä helpotus!

  VastaaPoista
 46. "Ilmastokokouksessa puhunut Marin vaati lisää ilmastotoimia – YK:n pääsihteerin Guterresin mukaan olemme matkalla ilmastohelvettiin"

  https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000009186100.html

  Ilmastohelvetti. Onko tuo retoriikka tieteellistä vai uskonnollista?

  VastaaPoista
 47. PJW: Hidden in plain sight.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZopqfMOENgc

  Eco-dictatorship is on the way.

  VastaaPoista
 48. http://polkeutumaton.blogspot.com/2023/02/ilmastokatastrofin-stuntti-seis.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kummatkin MOT:in jaksot löytyy (vielä) areenasta, kannattaa katsoa ja ihmetellä 😂, joskus oli sielläkin tutkivaa journalismia jopa "isoista aiheista".

   Poista
  2. Tää oli oikein hyvä tietoa! Kiitos.

   Poista
 49. Ilmastosi 2023 Simo Ruoho: "Ilmastonmuutoksen opetus kouluissa"

  https://www.youtube.com/watch?v=_HMeF5H_cow

  VastaaPoista
 50. In their 1991 book, 'The First Global Revolution', key members of the #ClubOfRome wrote:

  "The need for enemies seems to be a common historical factor. States have striven to overcome domestic failure and internal contradictions by designating external enemies. The scapegoat practice is as old as mankind itself. When things become too difficult at home, divert attention by adventure abroad. Bring the divided nation together to face an outside enemy, either a real one or else one invented for the purpose."

  "The sudden absence of traditional adversaries has left governments and public opinion with a great void. New enemies, therefore, have to be identified."

  "In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself."

  Just one year later, #Agenda21 was launched, at the UN Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro on 13th June, 1992.

  https://twitter.com/wideawake_media/status/1654742955427614720

  VastaaPoista
 51. Miten ilmastokulttilaisen saa hermostumaan? Esittämällä simppelin kysymyksen.

  https://twitter.com/ReasonedUK/status/1678833835956400156

  (video)

  VastaaPoista
 52. PJW: PANIC!

  https://www.youtube.com/watch?v=7vUODDWjjY8

  VastaaPoista
 53. PJW: Not this again.

  https://www.youtube.com/watch?v=jTr1hFOyveg

  VastaaPoista
 54. UN chief claims "the era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived."

  https://twitter.com/disclosetv/status/1684567927734018057

  Sama kaveri joka vakuutti koko maailmalle: "Vaccine is trust."

  VastaaPoista
 55. OMG: The Climate Change Pandemic Predicted by CNN on hidden camera

  https://www.youtube.com/watch?v=qGxQ41EQQdQ

  VastaaPoista
 56. "In Germany, the TV screens are catching fire during weather reports because Germans aren't paying enough climate taxes."

  https://twitter.com/covid_parent/status/1687546458638057472

  (video)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jaa se olikin feikki. Mennyt niin hulluksi tämä touhu, että ei osaa enää edes epäillä näiden aitoutta.

   Poista
 57. Judith Curry: How Climate “Science” Got Hijacked by Alarmists

  https://www.youtube.com/watch?v=vVi01vJ4nxM

  VastaaPoista
 58. PJW: Whoops!

  https://www.youtube.com/watch?v=EoV3e4m2mcw

  VastaaPoista
 59. Fysiikan Nobel-voittaja allekirjoitti maailman ilmastojulistuksen: “Ilmastohätätilaa ei ole olemassa”

  https://vastaansanomat.com/2023/09/25/fysiikan-nobel-voittaja-allekirjoitti-maailman-ilmastojulistuksen-ilmastohatatilaa-ei-ole-olemassa/

  VastaaPoista
 60. JP: Climate Change Deniers Are So Stupid

  https://www.youtube.com/watch?v=JsYXiqf7l_I

  VastaaPoista
 61. Kuukkeli on kuollut sukupuuttoon Pirkanmaalla. Greenpeace Suomi on huolissaan. Minä en.

  https://twitter.com/Alander_Kimmo/status/1716075462479200514

  (kuva + video)

  VastaaPoista
 62. Leonard Nimoy. 1978.
  “The coming Ice Age".

  https://twitter.com/JamesMelville/status/1697150948559233523

  (video)

  VastaaPoista
 63. "In climate finance, we have to move from billions to trillions.

  To get there, we need new sources of revenues.

  New levies, green bonds and of course - carbon pricing.

  And we need, more than ever, strong partnerships, like with Global Gateway."

  https://twitter.com/vonderleyen/status/1730850092565901713

  Näin se sosialismi etenee vihreän valheen avulla.

  VastaaPoista
 64. Al Gore Says Independent Media Is A Threat To Democracy!

  https://www.youtube.com/watch?v=9lNQjy_eqto

  VastaaPoista
 65. Humans may be fueling global warming by breathing: new study

  https://nypost.com/2023/12/19/news/humans-may-be-fueling-global-warming-by-breathing-new-study/

  Kauankohan menee, että joku ehdottaa urheilun kieltämistä, koska hengästyneet ihmiset tuhoavat maapallon?

  VastaaPoista
 66. Reformed ex-climate alarmist: "There is no climate crisis... [There is] no consistent correlation between carbon dioxide and Earth's temperature—at times CO2 was 1300% of today, and we were stuck in very cold conditions... There is no foundation to the climate scare—it's all based on models that don't work."

  https://twitter.com/wideawake_media/status/1738524676958085366

  (video)

  VastaaPoista
 67. AP Quietly Reveals Donation From Foreign Group That Trains Journalists as Climate Change ‘Activists’

  https://freebeacon.com/media/ap-quietly-reveals-donation-from-foreign-group-that-trains-journalists-as-climate-change-activists/

  VastaaPoista
 68. Tucker Carlson: "Ep. 62 If fossil fuels come from fossils, why have scientists found them on one of Saturn’s moons? A lot of what you’ve heard about energy is false. Dr. Willie Soon explains."

  https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1744777758507504061

  (video)

  VastaaPoista
 69. "I think the dam is finally cracking."

  Award-winning journalist, Alex Newman, explains why the "human-induced climate change" narrative is finally crumbling.

  "Three new peer-reviewed papers, published in major prestigious scientific journals... completely undermine the alleged scientific consensus on man-made global warming."

  https://twitter.com/wideawake_media/status/1755165597778722898

  (video)

  VastaaPoista
 70. "Kauppalehti sai langettavan päätöksen #ilmastonmuutos uutisoinnin kuvahuijauksesta."

  https://x.com/realPseudonyymi/status/1793608445146661109

  (kuvat)

  Päätoimittajan vastaus kertoo uskomattoman röyhkeästä toiminnasta. Valehtelua jatketaan, vaikka siitä jäätiin jo kiinni.

  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kl/fa30f600-94a6-4a78-94f6-851918a9a35b

  VastaaPoista