keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

Aton-kultti - osa 14: Temppeliritarien synty


Päivitetty 30.6.2016.

Atonismin vaiheita Egyptistä karkotuksen jälkeen ennen kristinuskoa on melko hankala hahmottaa kokonaisuutena. Aton-kultti pirstaloitui niin moneen eri muotoon ja maantieteelliseen paikkaan, että ulkoisessa mielessä se ikään kuin näytti kadonneen. Tämä on kuitenkin vain harhaa. Ei atonismi mihinkään kadonnut, se vain loi nahkansa uudelleen - monta kertaa ja monessa muodossa.

Atonistisia haaroja syntyi useita. Atonismin tunnetuin muoto Egyptistä karkotuksen jälkeen on juutalaisuus. Juutalaisten varhaisiin vaiheisiin liittyy niin paljon propagandaa, että on hyvin vaikea arvioida kuinka merkittävä uskonto Vanhan Testamentin aikainen juutalaisuus todellisuudessa oli. Melko todennäköisesti tarinaan liittyy runsaasti liioittelua. Raamattua ei oikein voi pitää historiallisesti tarkkana teoksena. Ainakin moni Vanhan Testamentin tarina on paljastunut kopioksi vanhemmista jumaltarustoista. Esimerkiksi Nooan ja Kuningas Daavidin tarinoiden tietyt yksityiskohdat on otettu suoraan irlantilaisesta mytologiasta.

Toki Egyptistä karkotuksen jälkeen syntyi muitakin atonismin päälle rakennettuja kultteja / uskontoja. Persian alueelle syntyi merkittävä uskonto Zarathustralaisuus. Uskonnon varhaiset vaiheet ovat vähän hämärän peitossa. Voi olla, että kyseisen uskonnon alkuperäinen muoto ei ollut varsinaisesti atonismin synnyttämä. (Tämä on kiistanalainen kysymys.) Mutta jos katsotaan zarathustralaisuuden myöhempiä vaiheita, yhtäläisyydet atonismiin ovat ilmeiset.


Zarathustralaisuuden tunnus muistuttaa egyptiläistä siivekästä aurinkokiekkoa


Kolmas esimerkki merkittävästä atonistisesta haarasta on erityisesti Rooman valtakunnassa suosiota saavuttanut Mithras-kultti. Kyseinen kultti loi Roomassa pohjan myöhemmin lanseeratulle atonismin Kalojen aikakauteen lanseeratulle muodolle - kristinuskolle. Uusi uskonto oli helppo markkinoida kansalle, koska se muistutti roomalaisille tuttua Mithras-kulttia niin paljon.


Mithras eläinradan keskellä

Jeesus eläinradan keskellä


Atonismin leviäminen milesialaisten mukana Irlantiin on hyvin erikoinen tarina. Milesialaiset olivat sekalainen joukko (pääosin skyyttejä) Egyptistä karkotettuja atonisteja, joiden joukossa oli merkittäviä Hyksos-kuninkaiden jälkeläisiä - muinaisen Egyptin aatelisia. Kun milesialaiset saapuivat Irlantiin, kaksi Aurinko-kulttia kohtasivat toisensa. Druidismi oli se alkuperäinen korruptoitumaton Aurinko-kultti, josta korruptoitunut Aton-kultti oli huomattavasti nuorempi versio.

Milesialaisten mukana tullut atonismi ei suinkaan korvannut tai syrjäyttänyt druidismia. Kahden kultin kohtaamisessa kävikin oikeastaan päinvastoin. Druidismi teki milesialaiseen valloittajakansaan niin suuren vaikutuksen, että he omaksuivat vähitellen piirteitä druidistisesta kulttuurista ja perinteestä. Atonismi Irlannissa muuttui satojen vuosien aikana hyvin druidistiseksi.

Egyptissä atonistit kävivät käytännössä sisällissodan amenistien kanssa. Amenistit olivat Irlannissa asuvien druidien liittolaisia (ja samaa ideologista koulukuntaa), joten druidismin ja atonismin välillä oli suuria jännitteitä. Irlantilaislegendojen mukaan milesialaisten ja irlantilaisten välille syttyi sota välittömästi milesialaisten saavuttua Irlantiin. Tietyssä mielessä tämä sota olikin eräänlainen jatkoerä Egyptissä käydylle sisällissodalle.

Milesialaiset olivat voitokkaita ja onnistuivat valtaamaan itselleen osan Irlannista, mutta druidismin tuhoaminen ja koko Britteinsaarten valloittaminen osoittautui lyhyellä aikavälillä mahdottomaksi. Irlannin ja Britteinsaarten lopullinen valloittaminen ja druidismin hävitys oli hidas prosessi, joka kesti useita satoja vuosia. Erään arvion mukaan tätä prosessia hidasti milesialaisten aatelisten välillä käydyt lukuisat sisäiset valtataistelut.

Lopulta milesialaiset tarvitsivat druidismin tuhoamiseen ulkopuolista apua. Ratkaiseva käänne tapahtui milesialaisten solmittua liittouman Rooman valtakunnan kanssa. Kun roomalaiset saapuivat Britteinsaarille ensimmäisellä vuosisadalla eaa., alkoi systemaattinen druidismin tuhoamisoperaatio. Roomalainen sotakone oli tehokas ja säälimätön. Myöhemmin nämä roomalaisten aloittamat monta sataa vuotta kestäneet vainot vietiin loppuun Kirkon toimesta. Druidismi ja sen mysteerikoulut tuhottiin täydellisesti.


Irlannin Kirkon Piispa Pyhä Patrick ja kuuluisa lause: "Behold, I have cast out the serpents from the land!" Irlannissa ei ole koskaan ollut fyysisiä käärmeitä


Kun milesialaiset aatelissuvut olivat päässeet vauhtiin druidismin tuhoamisessa, he perustivat uuden uskonnollisen organisaation nimellä Culdean Order. Kyseessä oli erikoinen yhdistelmä atonismia ja druidismia. Culdeanismin varhaisista vaiheista tiedetään hyvin vähän. Se kuitenkin tiedetään, että kun atonistit Roomassa lanseerasivat kristinukon, atonistinen Culdean Order oli operaatiossa mukana ja perusti Britteinsaarille kirkkoja, luostareita ja kouluja, joista tuli merkittäviä akateemisia keskuksia.

"The name by which the British Church was first known in these lands was the Culdee Church, the natural result of Christianity having been introduced by the Culdich or - "refugees". -- The Culdees established Christian churches, monasteries and colleges, chiefly in remote places. -- Eurgain, daughter of Caradoc and wife of Salog, Prince of old Sarum, found a college of twelve Christian Druids (Culdee Initiates) at Caer Urgan, or Llantwit Major. This college must therefore have been established in the first century" – Isabel Hill Elder (Celt, Druid and Culdee)

Aihetta ansiokkaasti tutkineen Michael Tsarionin mukaan Britteinsaarille perustetun uuden druidistis-atonistisen uskonnon taustalla oli taloudelliset ja poliittiset motiivit.

"Indeed, a close study of history reveals that, despite appearances to the contrary, religion is less of a concern to despotic men or regimes than politics and economics. Religion is often instrumental to those secretly attempting to attain material power. This is especially true in the case of the Milesian-Atonists. The chieftains of the Sun Cult did not conceive of Christianity for its own sake or because they were intent on saving the world. They wanted to conquer the world not save it. In short, Atonist Christianity was devised so the Milesian nobility could have unrestricted access to the many rich mines of minerals and ore existing throughout the British Isles. It is no accident the great seats of early British Christianity - the many famous churches, chapels, cathedrals and monasteries, as well as forts, castles and private estates - happen to be situated in close proximity to rich underground mines. Of course the Milesian nobility were not going to have access to these precious territories as a matter of course. After all, these sites were often located beside groves and earthworks considered sacred by natives not as irreverent or apathetic as their unfortunate descendants. The Atonists realized that their materialist objectives could be achieved if they manufactured a religion that appeared to be a satisfactory carry on of Druidism. If they could devise a theology which assimilated enough Druidic elements, then perhaps the people would permit the erection of new religious sites over those which stood in ruins. And so the Order of the Culdees was born. So, Christianity was born.  - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)

Kristinuskon hallinnollinen keskus syntyi Roomaan, mutta henkinen ja teologinen keskus oli peräisin Britteinsaarilta - atonistisen milesialaisaatelin valtakeskuksesta.

"The Atonist nobility knew it was impossible to organize and control a worldwide empire from Britain. The British Isles were geographically too far West for effective management. In order to be closer to the “markets,” the Atonist corporate executives coveted Rome."
"Once we understand that Atonist Britain was the first and true incubator of Christianity, a lot of historical mysteries are solved. When we understand how the story of Jesus was transplanted to the East from the West, we have complete insight into all that has transpired throughout the ages since Christianity took birth. Uncovering the occult history of Christianity helps us expose modern tyranny. It enables us to understand what is being planned for the future by those at the top of insidious Christian institutions.”  - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)

Culdean Order on "Eliitin" historiassa siksi merkittävä yksityiskohta, että se on yksi osa sitä kivijalkaa, jonka päälle vapaamuurarit ja muut vastaavat nykyaikaiset "Eliitin" esoteeriset organisaatiot on rakennettu.

Culdean Orderin perustaneiden milesialaisten aatelissukujen joukossa oli muun muassa sellaisia sukuja kuin Merovingi, Karolingi, Saxe-Coburg-Gotha, Guise, Habsburg, Hanover, Angevin, Stuart, Savoy, Battenberg ja Bowes-Lyon - kaikki Ala-Egyptiä hallinneiden Hyksos-kuninkaiden jälkeläisiä. Näiden aatelissukujen vaakunoita katsomalla voi nähdä paljon tuttua "Eliitin" symboliikkaa:


Saxe-Coburg-Gothan vaakuna - Englannin kuningatar kuuluu tähän aatelissukuun.

Guise-suvun vaakuna

Habsburg-suvun vaakuna

Stuart-suvun vaakuna

Savoy-suvun vaakuna

Battenberg-suvun vaakuna


Varhaisella keskiajalla kristillinen Eurooppa oli tilanteessa, jossa kaikki muinaisten viisaiden mysteerikoulut oli tuhottu. Aikakausi oli todellakin "pimeää keskiaikaa" - sivistys oli tapettu. Ainoa paikka, jossa oli tarjolla edes jonkinlaista korkeakoulutusta oli Irlantiin Culdean Orderin perustamat koulut. Tuohon aikaan Irlannista tuli kristityn maailman akateeminen keskus. Irlannissa koulutuksensa saaneille munkeille oli Euroopassa suuri kysyntä ja he päätyivät opettajiksi luostareihin ja hoveihin ympäri Euroopan. Muun muassa frankkien kuningas Kaarle Suuri hankki hoviinsa opettajia Irlannista.

"The state of learning on the continent of Europe at that time, wherever the influence of the Roman Church was dominant, was at a very low state or non-existent. It was only in the monastic establishments maintained at different points on the continent by the monks of the Irish Church that learned men were to be found. There were practically no learned men in the Roman Church at that time. Even a century later when the Emperor Charlemagne espoused the cause of the Roman Church, he had to get Irish schoolmen for instructors to teach in the palace school which he established." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)

Tästä irlantilaisten oppineiden munkkien kovan kysynnän ilmiöstä syntyi toinen organisaatio, Cistercian Order (Sisterssiläinen sääntökunta), joka oli tavallaan uusi mannereurooppalainen versio irlantilaisesta Culdean Orderista. Organisaation perustivat ne samat aatelissuvut, jotka perustivat Culdean Orderin. Eurooppaan syntyi valtavan laaja luostariverkosto, jolla oli käytännössä monopoliasema eurooppalaisessa koulutusjärjestelmässä. Cistercian Orderista tuli vaikutusvaltainen ja rikas organisaatio, joka omisti valtavia määriä kiinteistöjä ja maata koko kristillisen maailman alueella.


Cistercian Order -vaakuna


Atonististen aatelissukujen Cistercian Orderin rinnalle syntyi sotilaallinen organisaatio, Temppeliritarit. Virallisesti kyse oli hengellisestä järjestöstä, johon kuului "vain köyhyyslupauksen tehneitä ritareita". Alkuperäinen nimikin oli "Kristuksen ja Salomon temppelin köyhät ritarit". Ensimmäiset temppeliritarit tulivat kristikunnan rikkaimmista aatelissuvuista, joten sanojen köyhä ja temppeliritarit käyttäminen samassa lauseessa on aika paksua propagandaa.


Temppeliritarien tunnuksessa on yhden hevosen selässä kaksi ratsastajaa. Sotilaat eivät tietenkään voineet toimia taistelukentällä näin. Tunnus on todennäköisesti vertauskuva hyksojen ja skyyttien liittoumasta, jonka he tekivät aikanaan Egyptissä. Skyytit olivat tunnettuja hevosistaan ja taidoistaan ratsastajina.


Temppeliritarien ja vapaamuurarien käyttämä tunnus, kruunu ja risti tekstillä "In Hoc Signo Vinces", edustaa kaksihaaraista valtakoneistoa: maallinen ja hengellinen. Tunnus oli symboli aatelissukujen perustamista organisaatioista: temppeliritarit edustivat maallista valtaa (kruunu) ja Cistercian Order hengellistä valtaa (risti). Molempien organisaatioiden taustalla vaikuttivat samat aatelissuvut. "Eliitti" käyttää tätä mallia valtakoneistossaan edelleen.


"In Hoc Signo Vinces" = "In this sign you will conquer"

Kaksipäinen kotkan päät kuvaavat "Eliitin" kaksihaaraista valtakoneistoa: hengellinen ja maallinen


Tähän kirjoitukseen tiivistetty pitkä historian kaari selittää sen miksi "Eliitin" ja sen valtakoneiston symboliikka on niin täynnä druidismista tuttuja teemoja. Culdean Order, joka oli merkittävä organisaatio kristinuskon varhaisessa vaiheessa, ja sen taustalla vaikuttaneet aatelissuvut olivat Egyptistä Irlantiin muuttaneita atonisteja. Irlannista, druidismin kehdosta, mukaan tarttui paljon druideilta perittyä esoteerista symboliikkaa, jonka alkuperästä nykypäivän kirkko vaikenee. Aihetta on käsitelty muun muassa tämän kirjoitussarjan kahdessa edellisessä osassa Kolmio ja luku kolme ja Baphomet ja Cernunnos.

"As we show here, the Templars were the military wing of British and European Atonists. It was their job to conquer lands, slaughter rivals and rebuild the so-called “Temple of Solomon” or, more correctly, Akhenaton’s New World Order. After its creation, the story of Jesus was transplanted from Britain, where it was invented, to Galilee and Judea. This was done so Christianity would not appear to be conspicuously Druidic in complexion. To conceive Christianity in Britain was one thing; to birth it there was another. The Atonists knew their warped religion was based on ancient Amenism and Druidism. They knew their Jesus, Iesus or Yeshua, was based on Druidic Iesa or Iusa, and that a good many educated people throughout the world knew it also. Their difficulty concerned how to come up with a believable king of light sufficiently appealing to the world’s many pagan nations. Their employees, such as St. Paul (Josephus Piso), were allowed to plunder the archive of the pagans. They were instructed to draw from the canon of stellar gnosis and ancient solar theologies of Egypt, Chaldea and Ireland. The archetypal elements would, like ingredients, simply be tossed about and rearranged and, most importantly, the territory of the new godman would be resituated to suit the meta plan." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)

Druidit tapettiin, mutta druidien tieto säilytettiin - tietenkin vain "Eliitin" salaistietona. Se tieto ja viisaus, jota druidit opettivat, oli tarkoitettu koko ihmiskunnan hyväksi. Atonistinen "Eliitti" päätti toisin.5 kommenttia:

 1. Tarkennusta noista kirkon loppuunsaattamista vainoista... ne ovat roomalaiskatollisen kirkon ja muiden kristinuskoa jälkittelevien lahkojen ja instituutioiden aikaansaannoksia. Noilla instuutioilla ja lahkoilla on hyvin vähän tekemistä alkuperäisen kristinuskon kanssa. Heidän oppinsa on vääristynyt vrt. aitoon luterilaiseen oppiin verrattuna.

  Paavin roomalaiskatolinen kirkko syntyi kolmesataa vuotta myöhemmin kun alkuseurakunta näki päivänvalon. Roomalaiskatolinen opetus ei ole Raamatun opetusta, vaan sekoitusta pakanauskonnoista ja Raamatun opetuksen vääristämistä.

  Rooman Katolisen kirkon oppi ja opetus on antikristillistä ja Kristusta vastaan, onhan paavi Kristuksen sijainen (vicarius filii dei), katolisen opin mukaan. Koko roomalaisen ryhmäkunnan suuri koneisto on sommiteltu palvelemaan tekojen oppia ja paavin auktoriteettia.

  Luterilainen tunnustus sanookin : »Paavin ja hänen kannattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit» ja
  Raamatussa sanotaan: "Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala." 2. Tess. 2:3 - 12

  Instituutio nimeltä katolinen kirkko toteutti aikoinaan ristiretkiä tappaen ihmisiä. Koska monet ihmiset luulevat tämän kirkon olevan Raamatun ilmoittama seurakunta, niin he virheellisesti luulivat Jeesuksen opetuslasten suorittavan nuo hirmuteot. Mutta noiden hirmutekojen takana olivat uskonnolliset pyövelit, eli Paavin johtama Jumalan seurakuntaa jäljittelevä kirkkolaitos. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei osallistu miekkalähetyksen kaltaisiin veritöihin.

  Kun maailma valheellisesti luulee katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta, niin katolisen kirkon todellinen isäntä saa kaikella valheen voimalla mellastaa kirkossa vaikuttaen sen papeissa pedofiliaa ja muita seksiskandaaleja ym. Maailma osoittaa sitten sormeaan todellisia Jumalan lapsia kohti ja sanoo, hyi, hyi.

  Paavi, on totisesti Kristuksen ja hänen Kirkkonsa suurin vastustaja Kristuksen nimissä esiintyen.

  VastaaPoista
 2. Uusi testamentti näyttäisi tekeytyvän korvaavaksi opiksi monessa kohdin. UT lienee pitkälle salaseuran värittämää, myös jeesus tarina on vääristetty. VT kertoilee tosiaan monessa kohdin jäljittelevää tarinaa aiemmista uskonnoista tietoa käyttäen. Taustalla ollee edelleen peitetty todellinen uskonto, joka ei hyväksy eliitin väärinkäytöksiä. Lisäksi kyseinen usko voi saada yhteeyden Luojaan... pahantekijöillehän yhteys muodostuu pahaan... Joten hyvän ja pahan taisto ja tuosina meneillään edelleen...?

  VastaaPoista