tiistai 17. helmikuuta 2015

Muinaiset viisaat - osa 7: Druidismi ja luku kolme


Päivitetty 8.11.2016.

Muinaisten viisaiden kohdalla voi käyttää todella monia eri nimiä - riippuen mistä näkökulmasta heitä tarkastellaan. Tässäkin kirjoitussarjassa on käytetty sellaisia nimiä kuin Tähdistö-kulttiarkadialaiset, arjalaiset (ei pidä sekoittaa fasisteihin), feeniläiset, foinikialaiset, amenistit (Amonin papit Egyptissä) ja Tuatha De Danann. Jos puhutaan niistä muinaisista viisaista, jotka asuttivat Irlantia ennen atonististen milesialaisten valloitusta, heistä voidaan käyttää nimeä druidit.

Druidismi oli kristillisestä näkökulmasta pakanallinen luonnonuskonto. Druideista puhuttaessa tämä on melko yleinen näkökulma, mutta valitettavasti kovin kapea ja putkikatseinen. Druidismi oli paljon muutakin kuin vain "uskonto". Oikeastaan druidismin kohdalla sanan uskonto käyttämien on jokseenkin kyseenalaista, koska yleisesti ottaen uskonnot perustuvat hierarkiaan ja ihmisten (psyykiseen) hallitsemiseen. Tällainen ihmisten manipulointi ja psyykkinen vallankäyttö oli hyvin kaukana siitä ajatusmaailmasta, jota druidit edustivat.

Sanan druidi alkuperä tulee mahdollisesti sanasta druvid, "one who knows", "one who has knwoledge", eli "joka tietää" tai "jolla on tietoa". Sanan loppu vid tai wid on alkuperä sellaisille sanoille kuin wizard (velho) ja wise (viisas). Toinen mahdollinen alkuperä sanalla druidi on druthin, "servant of truth", eli "totuuden palvelija". Saksaksi sama sana tarkoittaa "jumalasta". Druidien vaikutus näkyy monessa kielessä monella tavalla. Esimerkkejä: draoith (gaeli) = "maagi, taikuri", duree (persia) = "pyhä henkilö", dere (arabia) = "viisas henkilö", daru (persia) = "maagi".

Aton-kulttia käsittelevistä teksteistä voi saada helposti sellaisen kuvan, että Aurinko-kultit olisivat jotenkin negatiivinen asia. Atonismi tietenkin toimii hyvin kyseenalaisella ja moraalittomalla tavalla, mutta se ei tee Auringosta, tai kaikista siihen liittyvistä muinaisista Aurinko-kulteista negatiivisia. Aton-kultti oli vain yksi (korruptoitunut) Aurinko-kultti muiden joukossa.

Druidismi oli tietyssä mielessä myös Aurinko-kultti. Toki se oli paljon muutakin, mutta Auringolla oli druideille todella iso merkitys. Druideja kutsuttiin muun muassa Aurinko-papeiksi. Druidismin egyptiläinen muoto, amenismi oli myös Aurinko-kultti, jonka tärkein jumalhahmo oli Auringon jumala Amen-Ra (Amon). Druidismin Auringon jumala oli Bel (tai Belenos), joka oli Danu-jumalattaren puoliso. (Toinen aurinkojumala oli Tuatha De Danannista tuttu Lugh.) Bel muuttui Välimeren alueiden kielissä muotoon Baal, jonka palvomisesta eristyisesti foinikialaiset tunnettiin. Nykyään Baal on enemmän tai vähemmän julman ja brutaalin hirviömäisen jumalan maineessa, mikä johtuu puhtaasti atonistisesta propagandasta. Se todellinen Baal tai Bel ei todellakaan ollut mikään ihmisuhreja vaativa julma jumala. Myöhemmin Baalista tuli osa Saturnus-kulttia, jossa Baal oli El-jumalan (Saturnus) poika. Baalin huono maine saattaa selittyä sillä, että patriarkaalisen kauden Saturnus-kultti ei ollut enää druidismin kaltainen kaikkea elämää kunnioittava kultti.

Luku kolme oli druideille erityisen pyhä. Kolminaisuus voidaan nähdä druidismin monilla tasoilla. Luvusta kolme tuli pyhä luku, koska se oli eräänlainen koodi druidien astronimelle viisaudelle. Druidit ymmärsivät kolme astronomisesti tärkeää sykliä: 1) Maan kierto Auringon ympäri 2) Maan kierto akselinsa ympäri ja 3) Maan akselin hidas kääntyminen, eli prekessio. Tämän kolmen syklin symbolina tunnetaan triskele.


Triskelen versioita

Tarotin kortti Hierofantti liittyy druidismiin. Luvun kolme tärkeys näkyy päähineen kolmessa kruunussa, kaavun kolmessa ristissä, triplaristissä, ja kolmessa kohotetussa sormessa. 


Kirjoituksessa Pyhä kolminaisuus esiteltiin luvun kolme vaikutus egyptiläiseen ja kristilliseen mytologiaan. Irlannissakin oli kolmen jumalan muodostama kolmiyhteys. Nämä jumalat olivat BelEsus ja Taranis.

Pyhä luku kolme yhdistettiin myös druideille tärkeään Orionin tähtikuvioon ja sen kuuluisaan kolmeen tähteen, jotka muodostavat Orionin vyön. 

"The Druids based their trinity on their observations and veneration of the heavens. Their three gods were personifications of the three stars of Orion's belt. The constellation of Orion has been revered throughout the ages from the earliest times." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)
Orion-viittaus näkyy myös Raamatun Jeesuksen syntymää kuvaavassa tarinassa, jossa Jeesuksen luo saapuu "kolme viisasta miestä" (kolme kuningasta). Tarina on vertauskuva Orionin vyön kolmelle tähdelle.

"The idea of three wise men or kings is astrological and Druidic in origin. The four animals depicted around the Christ represent the four cardinal signs of the zodiac. The three wise men, shepherds, or kings, represent the constellation of Orion through which the soul of "great kings" was believed to incarnate and then depart." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)

Myös kuuluisat Gizan pyramidit on asemoitu kuvaamaan Orionin vyötä.


Gizan pyramidit on asemoitu Orionin vyön mukaan


"Druidilainen koulukunta", joka koostui niin miehistä kuin naisistakin, jakaantui kolmeen ryhmään: druidit, vaatit ja bardit.

Druidit olivat muun muassa opettajia, tutkijoita, astronomeja, astrologeja, arkkitehtejä, neuvonantajia, filosofeja, tuomareita ja uskonnollisten seremonioiden johtajia. Roolien kirjo oli varmasti melko laaja.


Gandalfissa on paljon druidimaisia piirteitä.

Avatarin Moat on myös hyvin druidimainen hahmo.


Vaatit (vates, ovates) olivat druidismin koulukunnista se kaikkein mystisin. He olivat "näkijöitä", "ennustajia" tai "profeettoja", joilla oli selvänäköisiä kykyjä. Esimerkiksi shamanististen kulttuurien shamaanimatkat toisiin todellisuuksiin ovat periytyneet druidilaisen koulukunnan vaateista. Vaatit olivat usein erakkoja ja tavallisten ihmisten näkökulmasta varmasti todella outoja mystikkoja. Heiltä kysyttiin varmasti usein neuvoja, mutta se onkin jo ihan toinen asia, olivatko kysymyksiin saadut kryptiset vastaukset aina tavalliselle ihmiselle ymmärrettäviä. Vaatit elivät tavallaan kahden maailman välillä.


"Näkijä" sarjassa Viikingit on yksi näkemys vaateista.


Vaatit olivat myös parantajia, jotka tunsivat rohdot ja yrtit. Saduissakin on usein "noita-akkoja", jotka keittelevät padoissaan liemiä ja rohdoksia. Se että nämä "liemien keittäjät" assosioidaan jotenkin negatiivisiin asioihin on vain osa "Eliitin" valtavaa druidismiin ja muinaiseen Irlantiin kohdistettua propagandaa.


Piirrettyjen "noita-akat" esitetään lapsille pahoina hahmoina. Miksiköhän?


Suomalainen sana vati, jolla tarkoitetaan astiaa tai kulhoa periytyy suoraan irlantilaisista vaateista (vates, ovates), joiden symbolina oli usein kulho tai pata (cauldron). Siitä ei ole tietoa, käytettiinkö vatiin tai kulhoon katsomista selvänäköisiin istuntoihin, mutta ainakin druidismia tutkinut J.R.R. Tolkien kirjassaan Taru sormusten herrasta tällaisen olettamuksen hienovaraisesti esittää.


Frodo katsoo Galadrielin "peiliin" (vatiin), joka näyttää tulevaisuuden


Bardit olivat runoilijoita, runonlaulajia ja tarinankertojia. Heidän koulutuksensa koostui oraalisen tradition opiskelusta. Syystä tai toisesta druidismissa tieto, viisaus ja mytologinen tarusto siirrettiin sukupolvelta toiselle suullisessa muodossa. Syitä tähän voi arvailla. Ehkä kirjoitusmateriaalia on ollut tarjolla niukasti. Ehkä tietoa oli niin paljon jaettavaksi, että sen kaiken tallentaminen kirjalliseen muotoon olisi ollut epäkäytännöllistä - varsinkin jos ottaa huomioon muinaisten viisaiden liikkuvan luonteen. Tai ehkäpä he tiesivät sen, että tärkeää ei ole ainoastaan se mitä kerrotaan, vaan myös se miten kerrotaan. Tiedämmehän mekin nykyään, että puheen informaatiosisältö on suurimmaksi osaksi jotain muuta kuin vain sanoja tai tekstiä.

Voi olla, että muinaiset viisaat tiesivät, että informaatio säilyy paremmin oraalisena kuin kirjallisena - tai että kaikkea informaatiota ei voi välittää kirjallisessa muodossa. Jos olette koskaan lukeneet pienelle lapselle iltasatua, tiedätte kyllä, että se ei ole ihan sama miten satu luetaan.


Irlantilaiset bardit käyttivät runonlaulussa apunaan harppia.


Vähän aikaa sitten oli uutinen, jossa kerrottiin Australian aboriginaalien oraalisen tradition 400 sukupolvea säilyneestä tarinasta, jossa vanha kertomus merenpintojen noususta säilyi informaatiosisällöltään tarkkana "oraalisena dokumenttina" noin 10 000 vuotta. (Linkki uutiseen)

Tarinoiden tarkkana säilyminen tuhansia vuosia voi kuullostaa uskomattomalta, mutta täytyy muistaa, että kyseessä ei ollut mikään sattumanvarainen nuotion ääressä tarinoiden kertomisen perinne. Bardit omistivat koko elämänsä oraalisen tradition opiskeluun ja siihen tarvittaviin tekniikoihin. Heillä oli selkeästi sellaiset metodit tarinoiden, runojen, laulujen ja informaation ulkoa opetteluun, jotka toimivat. Vähän veikkaan, että nykypäivän "muistimestareiden" tekniikat tunnettiin jo tuhansia vuosia sitten.

Suomalaisessa kansanperinteessä näkee muinaisten bardien vaikutuksen rikkaana runonlauluperinteenä. Kalevalakin on vain Lönnrotin kokoama kirjallinen tuotos siitä perimätiedosta, joka säilyi suomalaisessa kulttuurissa runonlaulajien välityksellä sukupolvesta toiseen.


Runonlaulaja Timo Lipitsä


Toinen suomalaisille tuttu oraalisen tradition muoto on saamelaisten joikaaminen. Sekin on perintöä bardien laulun tai runon muodossa säilytetystä informaatiosta.


Ei ole montaa joikaajaa jäljellä.


4 kommenttia:

 1. Kun mietitään suomalaista perimää ja ihmetellään kuinka arkadialainen kansa olemme ja onko saamelaiset olleet täällä jo ennen suomalaisia, niin keskustelusta on unohdettu juuri tuo karjalainen osa kansasta.

  Kyllähän nimenomaan tuo karjalainen kulttuuri on rikastanut suomalaisuutta enemmän kuin vaikkapa tämä juro varsinais-suomalaisuus, jota itse edustan.

  Karjala on nimenomaan mystifioitu suomen historiassa laulamaaksi, jonka suullinen perimätieto on kulkenut pitkän matkan sukupolvelta toiselle.

  Itse uskon, jos suomesta löytyy arkadialaista perimää, niin se nimenomaan tulee karjalaisuuden kautta kulttuuriimme.

  Muinaiset arkadialaiset ovat voineet purjehtia suomenlahden loppuunasti ja siellä ovat havainneet alueet rikkaiksi ja hyväksi asua ja jääneet niille sijoilleen. Tai vienankarjalaiset ovat tulleet vienanmeren kautta alaskasta tai muualta missä elämän olosuhteet ovat muistuttaneet karjalan tuimia talvia. Ei niissä olosuhteissa kuitenkaan lämpimissä oloissa asumaan tottuneet ole millään pärjänneet.

  VastaaPoista
 2. Suomen perinne atlas niputtaa http://www.kolumbus.fi/matti.sarmela/Suomen%20perinneatlas.pdf Suomeen kolme heimoa, savolaiset, karjalaiset ja hämäläiset. Saamelaiset on mainittu ja kveenit Norjassa, rannikon ruotsalaiset taasen ovat Ruotsin perinne atlaksessa. Pohjalaisia ei mainita, vaan heidät niputetaan hämäläisiin ja länsisuomalaisiin. Totuus on kuitenkin se, että "suomi" niminen pläntti oli vielä 1600-luvulla Turunlinnan kupeessa. Paljon ennen sitä muinainen Kainuu käsitti koko pohjoismaat, tuhat luvulla vielä Kalannista (Uusikaupunki) alkaen käsittäen koko historiallisen pohjanmaan ja Ruotsin Norlannin sekä Norjan pohjoiset osat. Kveenit, saamelaiset ja meät eli kainuulaiset ovat samaa heimoa kuin nykyiset pohjalaiset ja satakuntalaiset. DNA:lta he ovat "Iivareita" (I) kuten moni saamelaisista myös on. Myöhemmin tulleet Niilot (N) ovat savossa, karjalassa, hämeessä ja varsinaisessa-suomessa enemmistöä. Vielä tuhannen vuotta sitten kainuulaiset ja karjalaiset kilpailivat pohjoisista alueista, kun sinne änkesi hiljaa hivuttautuen uudisasutuksella ruotsalaiset:

  http://finnpro2001.blogspot.fi/p/euroopan-vanhin-kansa.html

  VastaaPoista
 3. luin harri ahdesmäen blogista "https://www.israelprofetiassa.fi/11" beetlehemin tähden ja jeesuksen syntymän astrologista selitystä.

  tutkijoiden piirissä on ilmeisen suuri yksimielisyys jeesuksen henkilön syntymä ajaksi 11. syyskuuta 3 ekr.

  siinä hämmästystä herättävä yksityiskohta pistää silmään vuoden 2001 syyskuun 11. päivän kohdalla.

  muslimien ja kristikunnan välinen konflikti ja tarotin palava torni symboliikka tuplana. jeesuksen syntymäpäivänä.

  jos vuosiluvuissa tarkastellaan luvun kolme ilmenemistä niin ennen vuotta 1200 niitä esiintyy useampia, mutta vuoden 1200 jälkeen seuraava on 2001, joka aloittaa uuden syklin, joka on määrällisesti melko lyhyt 2010, 2100 ja päättyy 3000. 2010 meni jo ja seuraavaan on matkaa 80 vuotta.

  onko maailma ollut tuon jälkeen enää samanlainen, vai onko maailma ennen tornien romahtamista kadonnut tuhkana tuuleen. mielestäni viimeistään tänä vuonna on huuhdottu viimeisetkin tuhkat pöntöstä alas.

  graund zero/ great reset lähestyy..  VastaaPoista