sunnuntai 15. tammikuuta 2023

Alexander Lowen ja nöyryytetyt lapset


Päivitetty 18.1.2023.

Päivitetty 17.1.2023.

Päivitetty 16.1.2023.Yllä oleva video on hyvin mielenkiintoinen psykologiasta kiinnostuneille. Siinä David Whitehead ja Josh Reid yrittävät käydä debattia litteän maan teoriaan uskovien Nathan Oakleyn ja Patrick Gunnelsin kanssa. Siis yrittävät. Valitettavasti se jää yritykseksi, koska harhaisten ihmisten kanssa käyty asiallinen ja argumentoiva väittely ei yleensä ole mahdollista. Mutta tämä video kannattaa silti katsoa (ensimmäinen vartti riittää), koska se on erittäin hyvä esimerkki siitä psykologisesta ilmiöstä, jota me kaikki saamme jatkuvasti todistaa. Kun harhaisella maailmankuvalla varustetut ihmiset joutuvat kohtaamaan harhaansa kohdistettua kritiikkiä, he muuttuvat joskus erittäin hyökkääviksi ja vihamielisiksi, ja taantuvat pienen lapsen tasolle. Nathan Oakley antaa tästä hienon demonstraation.

Me elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa on paljon ihmisiä, joiden maailmankuva on täysin harhainen. Todella moni ihminen uskoo johonkin harhaan. Todella moni ihminen uskoo, että korona on poikkeuksellisen vaarallinen kulkutauti, koronapiikit ovat turvallisia, planeettaa uhkaa ilmastonmuutoskatastrofi, Raamatun kertomukset ovat historiallisia tosiasioita, Jeesuksen opetukset edustavat hyvyyttä, poliitikot edustavat kansaa, lääketeollisuus edistää terveyttä, sosialismi edistää oikeudenmukaisuutta ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat ovat täysin harhaisia todellisuudesta irrallaan olevia uskomuksia, mutta silti niihin uskovien ihmisten määrä on hämmästyttävän suuri. Se maailma, jossa me juuri nyt elämme, on yksi valtavan suuri avomielisairaala, joka on täynnä enemmän tai vähemmän harhaisia potilaita, jotka ovat usein valmiita puolustamaan harhaista maailmankuvaansa hyvinkin agressiivisesti. 

Psykologiassa tämä voimakas puolustusreaktio selitetään termillä kognitiivinen dissonanssi. Se on ihan hyvä lähtökohta asian selittämiselle, mutta mielestäni se ei kerro koko totuutta. Se selittää kyllä sen, miksi ihminen menee puolustusmoodiin, mutta ei sitä miksi ihminen taantuu pikkulapsen tasolle, ja alkaa käyttäytyä kuin viisivuotias. Kaikkien ihmisten kognitiivisessa dissonanssissa ei ilmene tätä lapseksi taantumista, joten syy siihen täytyy olla jossain muualla. Mutta missä?

Mielenkiintoisen vastauksen tähän kysymykseen tarjoaa Alexander Lowen kirjassaan Narcissism: Denial Of The True Self. Suosittelen tätä kirjaa lämpimästi jokaiselle, koska se tarkastelee narsimiin liittyviä syitä ja seurauksia täysin eri tavalla kuin suurin osa muista narsismikirjoista. Yllä olevalla videolla Nathan Oakleyn käyttäytyminen demonstroi sen, mitä psykologiassa kutsutaan nimellä narsistinen raivo. Hänellä aivan selvästi laukeaa kognitiivinen dissonanssi, ja hän on silminnähden raivostunut, kun David ja Josh kyseenalaistavat hänen harhaisen maailmankuvansa. Sen takia hänen on täysin mahdotonta käydä keskustelua asiallisesti ilman lapsellista kiukuttelua. Hyvänä kontrastina tälle toimii Davidin ja Joshin aikuismainen ja rauhallinen käytös, mikä kertoo siitä, että he eivät ole samanlaisen raivon vallassa kuin Nathan - siitäkin huolimatta, että heidän väittelykumppani uskoo eri todellisuuteen kuin he. Keskustelun neljäs osapuoli Patrick näyttää myös siltä, että hänen sisällään kiehuu (kehonkieli puhuu voimakkaasta epämukavuuden tunteesta), mutta hän osaa pidätellä raivoaan huomattavasti paremmin kuin Nathan. 

Jos ihminen on kokenut lapsuudessaan vanhempien (tai vanhempiin rinnastettavien aikuisten) huonoa kohtelua, hän traumatisoituu, ja hänelle syntyy narsistinen vamma. Nämä narsistiset vammat voivat olla monenkirjavia, mutta ne kaikki aiheuttavat suuria psykologisia ongelmia, joista kärsitään usein koko elämä. Lowenin mukaan yksi pahimmista narsistisista vammoista syntyy silloin, kun lapsi joutuu kokemaan toistuvasti ja usein julmaa nöyryyttämistä. Juuri tämä on juurisyy sille, miksi joidenkin ihmisten kognitiivinen dissonanssi saa ihmisen narsistisen raivon valtaan. 

Hyvin moni ihminen joutuu kokemaan lapsuudessaan vanhempiensa nöyryyttämistä. Alice Miller on kirjoittanut monia kirjoja siitä, miten helposti vanhemmat sortuvat siirtämään lapsuustraumojaan omille lapsilleen kohtelemalla heitä samalla tavalla kuin heitä itseään kohdeltiin lapsina. Jos lasta nöyryytetään, hän hyvin suurella todennäköisyydellä tulee myöhemmin itse nöyryyttämään omia lapsiaan täysin samalla tavalla. Olen käynyt asiaa läpi tarkemmin tässä pitkässä keskustelussa

Lowen kertoo narsismikirjassaan, miten lapsen toistuvat julmat nöyryytykset johtavat siihen, että lapselle syntyy valtava nöyryytetyksi tulemisen pelko. Tällä tavalla narsistisesti vammautunut ihminen suojaa itseään niin, että hänelle tulee pakottava tarve saada kontrolloida ja hallita toisia ihmisiä. Jos muut ihmiset ovat kontrollissa, hän voi olla suojassa mahdolliselta nöyryytyksen uhalta. Paras tapa kontrolloida toisia ihmisiä on saada mahdollisimman paljon valtaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nöyryyttämällä vammautettu ihminen pyrkii pääsemään dominanssihierarkian huipulle, jotta kenelläkään ei olisi häneen sellaista valtaa, jota hänen toistuvia nöyryytyksiä tuottaneella vanhemmalla oli hänen lapsuudessaan. Nöyryyttämisen kohteeksi joutuminen siis ajaa ihmiset etsimään valtaa, koska valta on paras suoja nöyryytyksiä vastaan. 

Viattoman lapsen nöyryyttäminen on alistamista. Erich Frommin mukaan pakottava tarve alistaa toisia ihmisiä on psykologista sadismia. Kun lapsi joutuu kokemaan toistuvaa alistamista, hän oppii lapsuudenkodissaan, että kaikki ihmissuhteet ovat valtataisteluja. Kaikissa ihmissuhteissa pitää kilpailla siitä, kuka saa olla dominanssihierarkiassa ylimpänä. Tällaisella maailmankuvalla varustettu sadistinen alistaja tunnetaan arkikielessä nimellä narsisti, ja hänen vakavasta narsistisesta vammautumisesta käytetään termiä narsistinen persoonallisuushäiriö. Vammautumisen aste määrittelee sen, kuinka vakavasta persoonallisuushäiriöstä on kyse.

Koska hyvin harva narsisti oikeasti kykenee saavuttamaan sellaista asemaa, että hän kykenisi hallitsemaan ja alistamaan kaikkia ihmisiä, joutuu narsisti kompensoimaan tämän "puutteen" luomalla keinotekoisen ja valheellisen minäkuvan, jonka avulla hän voi ylläpitää uskomustaan omasta valta-asemastaan. "Minä olen muiden yläpuolella!" Kaikki narsistit eivät sano sitä ääneen (piilonarsistit), mutta kaikki narsistit ajattelevat niin. Tuo valheellinen minäkuva on kuin roolihahmo, jonka narsisti on käsikirjoittanut itse itselleen. Hän uskoo sen olevan totta, vaikka oikeasti se on usein hyvin kaukana todellisuudesta, koska sen tarkoitus on nimenomaan peittää se, mikä on oikeasti totta.

Narsistin valheelliseen minäkuvaan kuuluu aina se, että he uskovat olevansa erehtymättömiä. Narsisti ei ole koskaan väärässä, eikä narsisti tee koskaan mitään väärää - siis omasta mielestään. Jos narsistilla on jostain asiasta joku näkemys, sen on pakko olla oikea näkemys, koska mikään muu ei ole mahdollista. "Olen tässä asiassa oikeassa, koska MINÄ olen aina oikeassa." Totuudella ja todistusaineistolla ei ole narsistille mitään merkitystä, koska hän on hylännyt sen todellisuuden, jossa me muut elämme. Hän on luonut itse itselleen harhaisen ylivertaisuusfantasian, johon hän järkkymättä uskoo. Jos joku uhkaa tätä fantasiaa, narsisti reagoi siihen narsistisella raivolla. 

Jos lapsena nöyryytetty narsisti omaksuu maailmasta jonkun harhaisen uskomuksen - vaikka nyt sitten litteän Maan teorian - mikään määrä todistusaineistoa tai tieteellistä näyttöä ei saa häntä myöntämään omaa erehtyväisyyttään. Se ei yksinkertaisesti vain ole mahdollista, koska hän ei pysty luopumaan siitä valheellisesta roolihahmostaan, joka on aina erehtymätön. Väärässä oleminen olisi nöyryyttävää. Sen myöntäminen ei ole lapsuuden nöyryytystraumojen takia narsistille vaihtoehto. Sen sijaan narsisti puolustaa valheellista minäkuvaansa sillä narsistisella raivolla, jonka ne lukuisat lapsuuden nöyryytykset ovat synnyttäneet. 

Jos päädytte väittelemään tällaisen narsistin kanssa jostain tunteita herättävästä asiasta, on hyvin todennäköistä, että väittelykumppaninne ajautuu ennen pitkää narsistiseen raivoon - varsinkin silloin kun he kokevat olevansa väittelyssä heikoilla. Kaikkien ihmisten raivo ei tietenkään ole joka tilanteessa narsistista raivoa, mutta narsistisen raivon tunnistaminen ei ole erityisen vaikeaa. Jos huomaatte, että harhaiseeen todellisuuteen uskova ihminen raivostuu ja taantuu samalla pikkulapsen tasolle, olette erittäin suurella todennäköisyydellä tekemisissä lapsena nöyryytetyn valtaa etsivät narsistin kanssa. Tällaisten ihmisten kanssa väittelyyn ei kannata tuhlata aikaansa ja energiaansa. He eivät elä samassa todellisuudessa kuin sinä.

Maailmassa on todella paljon lapsena nöyryytettyjä ihmisiä. Hyvin monet heistä uskovat tällä hetkellä johonkin sellaiseen valheeseen, johon uskominen tulee käymään lähitulevaisuudessa koko ajan vaikeammaksi. (Koronapiikkien "turvallisuus" on varmaankin ykkösenä tuolla listalla.) Tämä tulee väistämättä johtamaan siihen, että tulemme lähivuosina näkemään todella paljon narsistisen raivon valtaan joutuvia ihmisiä, jotka yrittävät väkisin ylläpitää sitä valheellista erehtymättömän ihmisen kulissia, jota he ovat koko elämänsä rakentaneet. Tällaiset ihmiset ovat kuin kyteviä tulivuoria, jotka vain odottavat syytä päästä purkautumaan. Heistä kannattaa pysytellä mahdollisimman kaukana, koska he saattavat tehdä raivon vallassa aivan uskomattomia asioita. 

Päivitys 16.1.2023:

Eräs ystävällinen lukija halusi auttaa, ja antaa oman demonstraationsa narsistisesta raivosta. Sen verran paljon kiukutti, että piti laittaa oikein kolme kommenttia 12 minuutin sisään. Kiitän tästä kontribuutiosta, joka tarjoaa varsin valaisevan esimerkin narsistin tavasta reagoida, kun blogitekstin sisältö on uhka omalle maailmankuvalle. Vielä kesällä samainen nimimerkki esitti minulle kiitokset "loistavasta blogista", mutta nyt on hieman eri ääni kellossa.


Päivitys 17.1.2023:

Avulias lukijamme tarjoutui demonstroimaan lisää opetusmateriaalia narsistin toimintamalleista. Otamme tämänkin kiitollisuudella vastaan.

Narsistin työkalupakista löytyy kaksi tärkeää työkalua, jota narsistit käyttävät hyvin usein: projisointi ja kaasuvalotus

Edellisessä kolmen viestin ryppäässä näkyi hienosti se, miten narsistit projisoivat itseään toisiin. Koska he ovat täysin kykenemättömiä näkemään itse itsessään mitään kielteistä, heidän on pakko projisoida omat ominaisuutensa ja oma käytöksensä toisiin ihmisiin. Vaikka tässä meidän todellisuudessa eläville on täysin päivänselvää, että noiden yllä olevien kommenttien kirjoittajan kognitiivinen dissonanssi laukesi oikein kunnolla, siellä kirjoittajan fantasiatodellisuudessa asia on tietenkin päinvastoin. "MINÄ en ole tuollainen! SINÄ olet tuollainen!" Jos totuus itsestä uhkaa tuottaa nöyryytetyksi tulemisen tunteen, on pakko suojata itsensä projisoinnilla.

Jos projisoinnin tarjoama suoja ei riitä, narsisti ottaa usein sen rinnalle avuksi myös perinteisen kaasuvalotuksen, jossa yksinkertaisesti kielletään jonkin itselle ikävän tosiasian olemassaolo, ja käännetään asia jotenkin täysin päälaelleen. Avulias lukijamme antaa tästä näytteen uusimmassa kommentissaan:Tässä meidän todellisuudessa eläville oli melko ilmeistä, että hänen kiukuttelu oli seurausta narsistisesta raivosta. Mutta sillä ei ole tälle narsistille mitään merkitystä, koska hänen itse itselleen luomassa fantasiatodellisuudessa tätä ei yksinkertaisesti tapahtunut. Riittää kun vain väittää, että ei se niin mennyt, ja asia on sillä selvä. Vaikka nuo viestit kiistatta todistavat, että "känkkäränkkä tuli kylään", sillä ei ole mitään merkitystä. Narsistin mielessä musta kääntyy valkoiseksi käden käänteessä. Hyvin moni narsisti onkin harjoitellut kaasuvalottamista koko elämänsä, ja heillä on siitä niin paljon kokemusta, että he ovat siinä todella taitavia. Varsinkin poliitikot ovat tämän taidon todellisia mestareita.

Todella monet ihmiset tekevät sen virheen, että kun narsisti sanoo jotain pöyristyttävän valheellista, he alkavat väitellä narsistin kanssa. Näin toimivat ihmiset eivät ymmärrä sitä, että heidän väittelykumppaninsa on hylännyt sen todellisuuden, jossa me muut elämme. Näin ollen narsistin kanssa väittelemisessä ei ole mitään järkeä, koska se ei johda mihinkään muuhun kuin oman ajan ja energian tuhlaamiseen. Mikään, mitä te sanotte, ei saa narsistia luopumaan omasta fantasiatodellisuudestaan. 

Narsistia ei kiinnosta totuus. Narsistia kiinnostaa vain väittelyn voittaminen ja sitä kautta itsensä suojaaminen mahdolliselta nöyryytetyksi tulemisen tunteelta. Sen takia he pyrkivät ristiriitatilanteissa aina saamaan aikaiseksi väittelyn, koska heidän totuudesta piittaamaton väittelytaktiikkansa antaa heille joka kerta erinomaisen mahdollisuuden "voittamiseen". Projisointi ja kaasuvalotus toimii aina. "Siitäs sait! Minä voitin!" 

Narsistin kanssa väittelyyn ryhtyminen on ansa. Siihen ei kannata astua. 


Päivitys 18.1.2023: 

Kun narsisti ajautuu narsistiseen raivoon, ja aloittaa valtataistelun toista ihmistä vastaan, hän on valmis tekemään mitä tahansa voittaakseen. Narsistille on hyvin tyypillistä, että hän ei luovuta helpolla, ja kokeilee kaikkia mahdollisia temppuja, joilla hän uskoo voittavansa elämää tärkeämmäksi muodostuneen taistelunsa. Tyypillisesti narsistilla on pakottava tarve päästä sanomaan viimeinen sana, jotta hän voisi poistua taistelusta "Minä voitin!" -uskomuksen kanssa. Vähemmän yllättävästi edellisten päivitysten avulias lukijamme jatkaa edelleen opetusmateriaalin tuottamista.

Aiemmat kommentit esimerkkinarsistimme kirjoitti nimimerkillä MT. Nyt kyseinen MT ei kommentoinut viimeisintä päivitystä mitenkään, mutta hänen tilalleen ilmestyi "uusi lukija" MA, joka asettuu puolustamaan MT:tä ja littumaateoriaa. 

"Siis IHAN eri tyyppi hei!"Narsistit ovat siitä hassuja, että heidän minäkuvansa sisältää hyvin usein ajatuksen, että he ovat paljon älykkäämpiä ja ovelampia kuin muut. (Narsistit rakastavat ihmisten huijaamista!) Joskus tuo käsitys vastaa todellisuutta - joskus ei. Tämän esimerkkinarsistimme tapauksessa voidaan varmaan melko luottavaisesti tehdä päätelmä, että kyseessä ei ole ihan penaalin terävin kynä. Jos luulee, että tuollainen nimimerkin vaihtaminen ja toisena henkilönä esiintyminen (larppaus) menee muille läpi, täytyy olla vähän yksinkertainen. 

Tällainen käytös ei ole mitenkään uutta meille, jotka olemme olleet paljon narsistien kanssa tekemisissä. Tuota nimimerkin vaihtamistahan näkee Twitterissä jatkuvasti. Esimerkiksi meidän kaikkien suosikkikorona-asiantuntijamme Lasse Lehtonen kirjoittelee Twitterissä ahkerasti useammalla nimimerkillä. Muistaakseni myös ulkopolitiikan erityisasiantuntija Rysky Riiheläinen harrastaa samaa. Molempia miehiä yhdistää vahva rakkaus valheellisen propagandan tuottamiseen.


Lasse unohti ikävästi vaihtaa profiilia ennen kommentointia.
Narsistinen raivo sumentaa mielen, mikä altistaa virheille. (Lähde)


Höpsis-Lasse ja alteregot


Jos katsomme tuon esimerkkinarsistimme viimeisintä kommenttia, voimme nähdä sen sisällössä jotain uutta ja jotain vanhaa. Näemme siellä jälleen ennestään tuttua projisointia: "MINÄ en... Tai siis... HÄN ei ole narsisti! SINÄ olet narsisti!" Larppauksen ja projisoinnin lisäksi hän käyttää myös kaikkien narsistien suosimaa uhriutumista. "MINÄ olen... Tai siis... HÄN on SINUN vihamielisyytesi uhri!" 

Jokainen narsisti rakastaa uhriutumista, ja monet ovatkin tehneet siitä todellista taidetta. Tässä Sanna Marinin hieno tyylinäyte, kun hänen kokkelibilevideot vuotivat ikävästi julkisuuteen:On hyvä ymmärtää, että narsistit kokevat heidän harhaisen todellisuuden kyseenalaistamisen aina vihamielisyytenä. He kokevat, että heidän kimppuun on hyökätty, kun joku uhkaa heidän kulssiminänsä pystyssä pysymistä ikävillä tosiasioilla. Tämä antaa narsisteille syyn uhriutumiseen ja oikeutuksen "puolustautumiseen", mikä voi välillä saada aivan uskomattomia ilmenemismuotoja. 

Jos olette samassa tilassa narsistin kanssa, kun tuhoatte heidän valheellisen minäkuvansa tosiasioilla, varautukaa siihen, että narsistisen raivon vallassa syntyvä vastareaktio voi olla ihan mitä tahansa - myös silmitöntä väkivaltaa. Oman valheellisen minäkuvan ylläpitäminen on narsisteille kuin elämän ja kuoleman kysymys. Olkaa varovaisia. 

Lue myös tämän kirjoituksen jatko-osa Mikä homma, Myytinkertojat?


36 kommenttia:

 1. Tuli kärsittyä koko keskustelu, Nathan oli kyllä aika rasittava tapaus, Patrickista en ole aivan varma kiemurteliko hän Davidin tai Joshin takia vai kävikö häntäkin nyppimään Nathanin käytös. Itse keskustelu oli perus jankkaamista jossa ei päästy puusta pitkälle, toivottavasti tekevät kimpassa kokeita niin kuin aikoivat ja jatkavat juttua eteenpäin. En usko että sellaista gurua on olemassa joka pystyisi kertomaan miten lättämaa toimii mutta useampi väittää pystyvänsä todistamaan ettei pallo ole mahdollinen. Näitä todisteita olisi hyvä olla kaivelemassa sellaisiakin hemmoja jotka suhtautuvat asiaan avoimesti eivätkä ole lyöneet kantaansa lukkoon ennakolta.

  VastaaPoista
 2. Päivitys: lisätty loppuun valaiseva esimerkki. (sinisellä)

  VastaaPoista
 3. Päivitys: projisointi ja kaasuvalotus. (violetilla)

  VastaaPoista
 4. Päivitys: larppaus ja uhriutuminen. (punaisella)

  VastaaPoista
 5. The World Economic Forum's Major Gaslighting

  https://www.youtube.com/watch?v=6e2EYqxhUfQ

  Kun organisaatio toimii kuin narsistit, se johtuu siitä, että siellä on narsistit puikoissa.

  VastaaPoista
 6. Pystyisikö Lasse tekemään saman, mitä tämä lääkäri?

  "I was wrong 3 times:
  * Taking the first mRNA shot
  * Taking the second mRNA shot
  * And again taking the third mRNA shot
  Unfortunately, irreversible mistakes."

  https://twitter.com/shmuelcshapira/status/1616464065328545795

  Tämä asia tulee olemaan erittäin toimiva narsistitesti. Kykeneekö ihminen myöntämään, että oli hölmö ja hyväuskoinen, ja että teki valtavan virheen? Narsisteille se on mahdotonta, koska se olisi nöyryyttävää. Muille se ei ole mahdotonta, mutta toki vaikeaa.

  VastaaPoista
 7. Tuo Nathan kyllä vaikuttaa enemmänkin jälkeen jäänneltä.. Keskustelusta tulee mieleen politiikkojen lapselliset sanaharkat.. eihän tätä voi tosissaan katsoa xD DW vaikuttaa ainoalta tyypiltä jolla on keskustelussa järki päässä ja osaa kunnioittaa hyvää dialogia. Tuskin pystyy tällaista loppuun katsomaan :D

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mutta narsistithan nimenomaan ovat jälkeenjääneitä. Omalla tavallaan. Heidän kärsimä narsistinen vamma on aiheuttanut sen, että heidän psykologinen kehityksensä on pahasti vaurioitunut. Terveen ihmisen psyyke kasvaa aina kolmekymppiseksi saakka. (Mikäli uskomme Carl Jungia.) Narsistien tapauksessa tuo kehitys pysähtyi jossain kohtaa lapsuutta, ja sen takia he ovat jääneet mentaalisesti lapsen tasolle. Toki monet heistä osaavat kyllä näytellä aikuista, mutta se kulissi romahtaa aina kun he menevät narsistiseen raivoon.

   Narsistit ovat sen aikuista esittävän ulkokuoren alla pieniä, haavoitettuja ja kiukkuisia lapsia. Moni tekee sen virheen, että kun he näkevät tämän narsistisen raivon vallassa olevan pikkulapsen tulevan esiin, he ajattelevat, että "nyt tuo ei ole oma itsensä". Se on väärä päätelmä, koska totuus on juuri päinvastainen. Kun he esittävät aikuista, se on sitä kun he eivät ole oma itsensä. Kun se känkkäränkkämoodi ottaa vallan, silloin he nimenomaan ovat oma itsensä, koska he eivät kykene enää ylläpitämään sitä valheellista kulissia.

   Poista
 8. Li Andersson antaa mallisuorituksen narsistin kaasuvalotuksesta. Käännät vain asiat päälaelleen, ja hankala kysymys on käsitelty.

  https://twitter.com/janneknen/status/1621914145514835968

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vaalit lähestyy, ja ehdolla olevat jalkautuvat kohtaamaan kansalaisia vaaliteltoilla. Voisi jotenkin kuvitella, että nämä vallassa olevat poliitikot tulevat saamaan huolestuneilta kansalaisilta paljon aiheellisia kysymyksiä piikkihaitoista ja tästä koko piikkihuulluudesta. Hyvin suurella todennäköisyydellä vastaukset tulevat olemaan jotain samankaltaista kaasuvalotusta, kuin tuo Anderssonin vastaus. Miten näihin vastauksiin reagoivat ne ihmiset, joiden läheinen on kuollut tai vammautunut piikkien takia? Vähän veikkaan, että se on voimakas viha. Sillä voi olla ikäviä seurauksia.

   Kuka saa ensimmäisenä turpaansa?

   Poista
 9. Narsisteille on kovin vaikeaa ottaa vastuuta omasta moraalittomasta toiminnasta.

  https://twitter.com/Psalolainen/status/1626938843323564032

  "Niin mutta kun viranomaisetkin..."

  VastaaPoista
 10. Tämäkin tapaus on hyvä esimerkki narsistien tavasta toimia.

  Tucker Carlson: Here is the truth

  https://www.youtube.com/watch?v=HPg9N_HiLMg

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tucker Carlson Drops PROOF Q Shaman Is INNOCENT, Democrats LIED

   https://www.youtube.com/watch?v=gQ3bnzjxjY4

   Poista
  2. JP: We’ve Been Lying to You! - News Update

   https://www.youtube.com/watch?v=_2Ahe_nYbeU

   Poista
  3. JP: They Definitely Don't Want You to See This

   https://www.youtube.com/watch?v=qmabJQdU_O0

   Poista
 11. Debunking Flat Earth With Physicist Bryant Meyers

  https://www.youtube.com/watch?v=AwChrfBTNPQ

  David on oikeassa. Koko juttu perustuu psykologiseen tarpeeseen olla oikeassa.

  Mitä enemmän tuota koko littumaauskovaisten porukkaa tarkastelee, sitä enemmän se alkaa näyttäytyä narsistikerholta.

  VastaaPoista
 12. Body Language: Steven & Hilary Crowder

  https://www.youtube.com/watch?v=_EZoQJAQooo

  VastaaPoista
 13. Ano Turtiainen julistaa litteän maan teoriaa:

  https://www.youtube.com/watch?v=rC6FagsZdvc

  Jännä miten voimakkaasti littumaauskovaisuus korreloi narsismin kanssa.

  Jännä myös tuo valinta näyttää pöllöpatsasta videon alussa.

  VastaaPoista
 14. Joe Biden tarjoaa demonstraation narsistin projisoinnista:

  https://twitter.com/CollinRugg/status/1683470396245565441

  "MINÄ en on ole tehnyt mitään väärää, HÄN on!"

  VastaaPoista
 15. Taas yksi mielenkiintoinen case study narsismista:

  https://www.seiska.fi/kotimaa/karita-tykan-somekulissit-kaatuivat-on-tehnyt-hyvinvointibisneksella-kovan-tilin/1127413

  Kulissi:

  "Hyvä olo, hehku ja onnellisuus lähtevät sisältäpäin. Se on tunnekokemus – energiaa, joka virtaa meissä.

  Mikä tekee sinut onnelliseksi ja voimaan hyvin?

  Minulle se on monen asian kombo. Perhe, vapaus, meditaatiot, hengitys, pilates, arvojeni mukaisen elämän eläminen, ihmiset ja luonto ympärilläni, työ, jota saan tehdä sydämestäni, ravinto, kasvu ja aamun pulahdukset meressä luonnon äärellä ympäri vuoden… muun muassa nämä tuovat minut lähemmäs keskilinjaa, pois äärilaidoista – tekevät onnelliseksi ja saavat voimaan hyvin." - Karita Tykkä

  Totuus kulissin takana:

  "Petri ei halua perustella tarkemmin sitä, mitä hän Facebookissa kirjoittamillaan voimakkailla ja kolmanteen osapuoleen liittyvillä sanankäänteillä tarkoittaa.

  - Sinun pitää kysyä rakkaalta tulevalta ex-vaimoltani, että mitä hän on tehnyt. Olen saanut vahvistukset itselleni, se riittää minulle.

  Seiska yritti tavoitella Karitaa, mutta hyvinvointivaikuttaja löi luurin korvaan. Suhteen kolmanneksi osapuoleksi väitetty mies sen sijaan ilmoitti tekstiviestillä, ettei hän voi puhua juuri nyt."

  https://www.seiska.fi/kotimaa/petri-tykka-seiskalle-avioliitto-karitan-kanssa-kaatui-kolmanteen-osapuoleen-en-olisi-ikina-uskonut-nain-kayvan/1126884

  VastaaPoista
 16. Hyvä esimerkki narsistin harjoittamasta röyhkeästä projisoinnista ja kaasuvalotuksesta:

  Antti Kurvinen: "Tartumme @keskusta ryhmänä tiukasti kaikkiin @persut petettyihin lupauksiin. Suomalaiset ansaitsevat tosiasiat. #turve on tärkeää Suomen energiapaletissa ja me edistimme sitä mm. HVK:n ostoilla. Nyt @KaiMykkanen ajaa sitä alas @ir_rkp
  @JaniMakelaFi tuella"

  https://twitter.com/kurvisentwiit/status/1705201732702150812

  Kommenttien perusteella ei ihan mene läpi.

  VastaaPoista
 17. Tarja Halosen vierailu A-studion Ahtisaari-lähetyksessä herättää ihmetystä – "Käsittämätöntä tilannetajuttomuutta"

  https://www.ksml.fi/uutissuomalainen/6286270

  Narsisti käyttäytyy kuin narsisti.

  VastaaPoista
 18. "Päijät-Hämeessä repesi silmitön rokote­raivo"

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009970955.html

  Aikuiset ihmiset taantuvat kiukutteleviksi lapsiksi. Haiskahtaako vähän narsistiselta raivolta?

  Makaaberi puoli minussa miettii, että onkohan se yhteiskunnan kannalta sittenkään niin huono asia, jos nämä ihmiset hakevat lisää koronapiikkejä? Narsistit tuovat maailmaan pahuutta. Kun narsistien määrä vähenee, pahuuden määrä vähenee. Minun on vaikea olla siitä pahoillani.

  VastaaPoista
 19. Itsekin naureskelin tätä uutista vaikka toisaalta asiassa ei ole mitään huvittavaa, ainakaan hoitohenkilöstön näkövinkkelistä. Päivä päivältä tuntuu meno käyvän yhä sekopäisemmäksi niillä jotka narratiivipsykoosin on ottaneet omakseen ja muista viis.

  Mutta joo, ehkä 8 shottia kerralla perskannikkaan niin ei tarvitse heti huomenna olla arvauskeskuksessa raivoamassa. Jos kohta muuallakaan.

  VastaaPoista
 20. Tässäkin hyvä case study narsismista:

  "Painajainen pesuhuoneessa"

  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000010009964.html

  Tämä esimerkki on tietenkin hyvin äärimmäinen, mutta siinä näkyy hyvin joistain narsistiperheistä tuttu dynamiikka, jota kutsutaan syntipukki-ilmiöksi.

  Narsistiperheessä (eli perhe jossa narsistinen vanhempi hallitsee) koko perhe joutuu tanssimaan narsistin pillin tahtiin. Tällaisessa perheessä käy joskus niin, että yksi lapsista joutuu näyttelemään syntipukin roolia. Narsisti vain päättää, että joku lapsista on jotenkin huonompi kuin muut, ja tekee hänestä syntipukin. Häntä syytetään kaikesta. Häntä haukutaan ja pilkataan. Häntä nöyryytetään. Häntä painetaan alas. Hänet suljetaan ulkopuolelle. Hänelle suututaan kaikesta. Häntä saatetaan pahoinpidellä, tai häntä kohdellaan jotenkin poikkeuksellisen törkeällä tavalla. Hän on koko perheen sylkykuppi, jolla pahimmillaan ei ole muun perheen silmissä minkäänlaista ihmisarvoa. Hän on se johon muut purkavat vihansa.

  Kun perhettä hallitseva narsisti valitsee jonkun syntipukkirooliin, muu perhe saattaa mennä siihen mukaan ihan vain suojellakseen itseään ja välttääkseen itse joutumasta syntipukin rooliin. Hurjimmillaan tilanne voi mennä tuon uutisen tarinan kuvaamalla tavalla. Tämä pikkutyttö joutui syntipukin roolissa elämään täysin epäinhimillisissä oloissa samaan aikaan kun muu perhe eli normaalisti.

  "He eivät ehkä pidä minusta."

  Hyvä esimerkki syntipukki-ilmiöstä on myös Harry Potter -elokuvat. Harryn asema kasvattivanhempiensa perheessä on olla syntipukki, jota muut estoitta vihaavat ja kohtelevat törkeästi.

  VastaaPoista
 21. Äiti käskee pellen pelotella lastaan. Eikö ole hulvattoman hauskaa`?
  https://www.youtube.com/shorts/yD-_WTwb734

  VastaaPoista
 22. ”Olin liian nuori, liian seksikäs” – Näin Sanna Marin selvitti tanssikohua Norjan televisiolle

  https://yle.fi/a/74-20067225

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kolumni: Sanna Marin, nolo keikari

   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/6b6cbff1-9dc6-4274-abba-af7c4510037d

   "Sanna Marinista on tullut nolo keikari, joka vaurauden esittelyn lisäksi kertoilee kansainväliselle medialle tarinaa siitä, kuinka häntä kohdeltiin Suomessa huonosti sen takia, että hän oli “liian seksikäs”.

   Kauas on tultu ajoista, jolloin Marin kertoi Yökylässä-ohjelmassa suurimmasta pelostaan: että julkisuus ei jätä rauhaan.

   “Itse asiassa yksi suurimpia pelkojani on se, että sitten jonakin päivänä, kun en ole enää tässä tehtävässä, niin se kiinnostus ei lopu. Se on suurimpia pelkojani, että sitten en saa palata minuksi, vaan edelleen olisi siinä valokeilassa ja fokuksessa, ja se pelottaa minua.”

   Höpöhöpö. Marin puhui ohjelmassa täyttä puutaheinää.

   Hänen suurin pelkonsa näyttäisi olevan se, että kiinnostus häneen loppuu. Hän tarjoilee medialle jatkuvalla syötöllä uutta kirjoitettavaa, postailee kuvia itsestään läpinäkyvässä mekossa ja esittelee somessa peppuaan julkaisemalla kuvan itsestään takaapäin bikineissä, jotka eivät peitä mitään.

   Toiminta on juuri sellaista, mitä tehdään, kun oikein kiihkeästi halutaan mediaan."

   Kannattaa lukea koko juttu.

   Poista
 23. Verratkaa näitä Trumpin ja Vivekin kommentteja keskenään.

  https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/111759919953898835

  https://twitter.com/VivekGRamaswamy/status/1746360780436427244

  Kumpi tässä käyttäytyy kuin narsisti, ja kumpi käyttäytyy kuin kypsä aikuinen?

  VastaaPoista
 24. Lasse Lehtosen Twitter-alterego "Mikko Korhonen" kommentoi tavalla, joka paljastaa millainen ihminen siellä kulissin takana oikeasti on:

  https://twitter.com/MikkoKorhonen12/status/1750457723769037295

  Pieni kiukkuinen lapsi.

  VastaaPoista
 25. “Putin is a coward who lacks self confidence for using police to quash dissent and punish opposition…” -Justin Trudeau

  He literally sent the RCMP to trample Native Grandmothers during the Convoy.

  https://twitter.com/liz_churchill10/status/1761458306214662376

  (video)

  Hyvin tyypillistä narsistin projisointia.

  VastaaPoista
 26. Unveiling Narcissists' Deceptive Tactic: 'Splitting' - Decode their grandiosity and delusion

  https://www.youtube.com/watch?v=_pPsrzy8hRY

  En ehkä ole samaa mieltä ihan kaikesta, mutta tässä videossa on kuitenkin paljon mielenkiintoista asiaa. Kannattaa katsoa.

  VastaaPoista
 27. "The Psychopaths Will Fix It!" (Drive with Dave)

  I've been looking into the Jimmy Savile case to get a sense of what motivates psychopathic evil, then I tried comparing with my notes on the people who run the world at present...needless to say I came up with some interesting correlations...

  https://twitter.com/TruthWarriorDad/status/1773807648665715097

  VastaaPoista
 28. PJW: GYM THOTS

  https://www.youtube.com/watch?v=ai6gK3OlUmg

  VastaaPoista
 29. The Psychology of Malignant Narcissists - Academy of Ideas

  https://www.youtube.com/watch?v=K6LPai6M_j8

  VastaaPoista
 30. "I AM ALMOST SPEECHLESS

  I saw this and felt an absolute fire of RAGE burn up through my body.

  This woman, our ex New Zealand Prime Minister, is proud to be leading a new

  LEADERSHIP MISSION BASED ON KINDNESS AND EMPATHY

  Leaders who will speak to people with

  HOPE AND OPTIMISM RATHER THAN FEAR AND BLAME

  I am truly stunned.

  Is this the absolute pinnacle of Narcissistic Gaslighting?

  Never in the history of NZ have we lived with a leader more intent on dividing, segregating and separating the people of our land.

  Our organisation The Health Forum NZ (voluntary grass-roots) sees first hand, the tsunami of human trauma left in the wake of this woman's "leadership".

  Vaccine injured
  Mandated out
  Families still broken
  Bodies still broken
  Minds still broken.

  While Ardern moves on to her new project cultivating kindness and hope in political leadership...

  Many thousands of New Zealanders struggle to make it through just one more day, struggling with trauma and injury resulting from her leadership."

  https://x.com/HopeRising19/status/1802885463948283939

  (kuva)

  VastaaPoista